Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Voordat wij de namen vermelden van de neven en nichten, die met het oplossen der raadsels van de opgaven 345 tot en met 348 een prijs behaald hebben, wallen we Suzan Koole te Kamperland meedelen, dat het pakket met 1000 postzegels ontvangen is. Ze zijn inmiddels aan een goed adres overgemaakt.

Voorts zij op de vraag van Suzan geantwoord, dat Abia en Abiam dezelfde persoon voorstellen. Beide namen zijn dus goed.

Thans volgen de namen van de prijswinnaars. Het zijn de volgende:

1. Lijsje Boeve te Uddel. 2. Johs. Boone te Hoedekenskerke. 3. Piet van Dongen te Raamsdonk. 4. Marie van Gilst te Hoedekenskerke. 5. Elltj Kanis te Deventer. 6. Janis Sturm te Middelburg. 7. Jaap Veenendaal te hanteren. 8. Licia van de Woestijne te Barneveld.

Elk van de prijswinnaars krijgt een boek, dat men zelf mag uitkiezen uit het hieronder afgedrukte lijstje:

Voor grote jongens en meisjes:1. De kerk in de catacomben. 2. De geheime kamer. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel I. 5. Willem Farel II. 6. De oude schoohnatres. 7. Broeder en zuster. 8. Lange Michiel. 9. De trouwe Zwaab. 10. Mozes de Indiaan. 11. Zo God het huis niet bouwt. 12. De jonge Hugenoten. 13. Walvoorts zanger.

Jongens en meisjes:

1. Vogels in de natuur. 2. In vreemde handen. 3. Het uilennest. 4. Het veerhuis en de Rozendonk. 5. Gerrit van het Heidedorp. 6. Geen andere goden.

Voor jongens:

1. De vrijwilliger van 1830. 2. Boiike Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot.

Voor meisjes:1. Dienende liefde. 2. WiUy en het hertejong.

Voor kleine jongens en meisjes: Zoals opa sprak. Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes:

1. Lieske. 2. Anneke met vacantie.

Neem nu een briefkaart met een postzegel van 7 cent er op en schrijf aan OOM KOOS. postbus 2019 te Utrecht, welk boek ge graag hebben wilt. Geen brief dus, maar een briefkaart, dan krijgen jullie het boek het vlugst. Nu laten we de nieuwe raadsels volgen van

OPGAVE 354

Jongeren:1. Vul de ontbrekende namen en woorden in: . Jozefs schoonvader woonde in de Egyptische plaats b. De priesters bij Israël waren uit het geslacht c. de van Uw huis heeft mij verteerd. d. Öiïésimus was een weggelopen slaaf. Zijn heer heette e. De berg was een bultige berg.

f. Jozef had twee zonen, wier namen waren Manasse en g. Claudius had bevolen, dat alle Joden uit vertrekken zouden (Hand.).

h. In Nehemia komt de naam voor van een Arabier, die heette. Welke naam vormen de beginletters van de ingevulde namen en woorden?

2. Zoek uit eUc der onderstaande zinnen een woord, zo dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het boek Job, tussen het twaalfde en vijftiende hoofdstuk. a. Wie heeft lust de Heere te vrezen? 3

b. De Heere Jezus zal alzo wederkomen gelijk Hij henengevaren is. c.Zij zijn een muur om ons geweest, zo bij nacht als bij dag. D n T

d. Om onderscheid te maken tussen het onreine en tussen het reine. e.Ik zal u geven de gewisse weldadigheden Davids.

f. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. g. Toen sprak de Heere door de dienst Zijner knechten de profeten, h. Vertrekt, gaat uit van daar, raakt het om-eine niet aan.

3. Maak uit de onderstaande gegevens een naam met nadere aanduiding, voorkomend in het boek Ezra. 2 13 14 3 4 was één van Jobs vrienden, die zeide: Verie zij God van goddeloosheid;

8 12 6 9 1 is de naam van de tweede zoon van Ismaël; Het is niet goed, dat de 5 15 10 11 alleen zij; De hemelen vertellen Gods 7 12 16.

Ouderen:

1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit één der Psalmen.

a. De benauwdheden mijns harten hebben zich vsdjd uitgestrekt. b. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk: verborgenheid, het grote Babyion. c. Door het Woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt, en door de Geest Zijns monds al hun heir. d. Het zijn de goedertierenheden des Heeren, dat wij niet vernield zijn. e. Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

f. De Heere Jezus heeft voor velen geleden, is voor velen gestorven en is ook voor velen opgestaan en ten hemel gevaren (zie Romeinen 5 : 19). g. Al degenen, die het zaligmakende geloof ontvangen hebben, zullen zalig worden.

h. De profeet Nathan zeide tot David: Gij zijt die man. i. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad,

j. De Heere is mijn licht, voor wie zou ik vrezen?

2. Een tekst uit het Spreukenboek bestaat uit 61 letters.

Welke tekst wordt bedoeld als het volgende bekend is:

43 9 25 48 16 33 51 32 52 42 is een poort, genoemd in Jeremia (tussen de hoofdstukken 17 en 20);

34 3 5 20 49 1 was een koning over Perzië en Babel ten tijde van Daniël; 37 10 17 58 20 30 11 is een vertegenwoordiger van een volk, dat tot de vijanden van Israël behoorde, en dikwijls tegelijk met de Kanaanieten genoemd wordt, bijv. in Exodus; 46 4 21 29 37 40 is gelijk aan 12 47 28 36 15 20 is de naam van een verstoten koningin bij de Perzen; 23 41 53 19 50 55 is de staat van een vrouw, die haar man verloren heeft; Het matig gebruik van 7 38 31 werd door Paulus bij Timotheüs aanbevolen voor zijn maag en menigvuldige zwakheden; 14 59 60 18 13 39 is gelijk 39 35 45 15 44 56 is de naam van een .profeet ten tijde van koning David; van de tong wordt in het Nieuwe Testament gezegd, dat zij een 8 6 57 5 is; Simson ging om het 26 27 24 te bezien; God heeft de mens de 54 61 22 50 in het hart gelegd; 2 moet geraden worden.

. Door verplaatsing van de letters van LECAFOTHI kan men de naam verkrijgen van een persoon uit het Oude Testament. e oplossingen van deze raadsels mogen og NIET ingezonden worden. hans nog een stukje van het verhaal over

DE WALDENZEN

LXXII.

Onder de opvolgers van hertog Victor Amedeüs II hadden er onder de Waldenzen wel geen bloedige vervolgingen plaats, maar toch bleven tal van beperkende en kwellende bepalingen gehandhaafd, hoe zeer de Waldenzen ook blijk gaven van bim trouw aan het gezag. Zo mochten ze geen eredienst houden buiten bepaalde grenzen, en geen nieuwe kerken bouwen; begrafenisstoeten mochten niet meer dan zes personen tellen, tervsdjl het ook mogelijk was, dat de eis gesteld werd, dat de jongens vanaf hun 12e en de meisjes vanaf hun 10e jaar in een roomse omgeving moesten worden opgevoed. En van die laatste bepaling werd door de hoge geestelijkheid schromelijk misbruik gemaakt. Vele van deze aan hun ouders ontroofde kinderen kwamen zodoende terecht in een soort instituut, dat in 1679 in de Italiaanse stad Turijn was opgericht onder de naam van „Toevluchtsoord der Deugd", en circa zestig jaar later naar Pinerolo overgebracht werd, waar dte naam werd veranderd in „Hospiciimi voor Waldenzer catechumenen". Het heette dan, dat hier Waldenzer mannen en vrouwen — in werkelijkheid echter jongens en meisjes — werden ondergebracht, die zogenaamd van de hongersnood gered waren en uit dankbaarheid naar de kerk van Rome terugkeerden. Eerst in 1890 verdween dit beruchte instituut.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juni 1954

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juni 1954

De Banier | 8 Pagina's