Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit het eigen land

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit het eigen land

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Onze regering is weder door de Indonesische verrast. En ditmaal, als reeds zo vele malen tevoren, niet op ©en aangename wijze. Zonder dat zij er van te voren van op de hoogte gesteld werd, heeft zij er uit de pers kennis van moeten nemen, dat er een Indonesische delegatie is samengesteld, die met haar zal onderhandelen over de afschaffing van' de Nederlands-Indonesische Unie.

Dit werd na een vergadering van de Indonesische ministerraad, welke vier uur duurde, officieel in Djakarta bekend gemaakt.

Daaromtrent werd medegedeeld, dat overeenkomstig het programma van het Indonesische ministerie, dat door het parlement is goedgekeurd, deze regering thans het voornemen heeft om op ministerieel niveau onderhandelingen met de Nederlandse regering aan te knopen in de tweede helft van Juni, en dat de Indonesische delegatie, welke onder leiding van de minister van buitenlandse zaken, Soenarjo, zal staan, besprekingen zal voeren, welke over de Nederlands-Indonesische Unie zullen lopen.

Heel deze handelwijze van de Indonesische regering, om onze regering niet van te voren in te lichten, druist wel heel sterk tegen het internationaal diplomatiek gebruik, dat in zulke gevallen steeds in acht gnomen wordt, in en heeft onze regering, die er steeds op uit geweest is om aan de huidige bewindslieden van Indonesië allerlei hand-en spandiensten te bewijzen, nu maar te slikken.

Men denke alleen maar aan het feit, dat door haar Nederlandse wapens en schepen aan de Indonesische regering ter beschikking gesteld zijn om het Nederland zo trouwe volk van Ambon in zijn verzet tegen de Indonesische regering ten onder te brengen — en dan is ons één van die zo vele hand-en spandiensten, waarmede onze regering naar de gunst en vriendschap van de Indonesische regering gedongen heeft, geboden.

Deze hand-en spandiensten zijn met een nieuwe onbeleefdheid en onwelwillendheid van de Indonesische regering beantwoord. Dit gebrek aan diplomatiek fatsoen wordt nog verscherpt (terwijl de Nederlandse regering door de Indonesische niet is ingelicht) door het feit, dat ook reeds de samenstelling van de delegatie en de opdracht, welke zij moet volbrengen, in Djakarta is bekend gemaakt.

Is deze handeling op zichzelf reeds enigermate grievend, het is nog zoveel te grievender, dat nog altijd Nederlanders in Indonesië worden gevangen gehouden terwijl hun daarbij juridische hulpverlening ontzegd wordt en dat van regeringswege de Nederlanders het zingen van het Wilhelmus op de verjaardag van onze Koningin in Indonesië verboden werd, om nu maar niet eens te spreken van de ergerlijke en schandelijke vervolgingen der christenen door Mohamedaanse benden op Celebes.

Daarbij komt nog, dat enkele leden der Indonesische delegatie onze regering wel bijzonder onaangenaam moeten zijn, zoals mr Mohammed Yamin en professor Soepamo, die zich indertijd op een allesbehalve vriendelijke wijze over onze minister-president, Dr Drees, heeft uitgelaten.

Hierbij dient volledigheidshalve vermeld te worden, dat het Indonesische kabinet zich verklaard heeft tegen een eenzijdige opheffing van de Nederlands-Indonesische Unie, op zijn minst totdat er de kans is geweest een oplossing te bereiken door middel van onderhandelingen. Regeringskringen verklaarden aan United Press, dat het kabinet de onderhandelingen een kans wüde geven, maar dat de Indonesische delegatie de onderhandelingen zou afbreken als de Nederlandse delegatie gedurende de besprekingen geen compromis wil aangaan.

De kringen zeiden voorts, dat het nog niet duidehjk is of de Indonesische delegatie de besprekingen zal afbreken en de Unie eenzijdig zal opheffen als de Nederlanders bhjven weigeren de kwestie Nieuw-Guinea te bespreken.

Wat ons betreft, waj vragen ons af wat het eigenhjk voor zin heeft besprekingen te gaan voeren met personen en een regering, die in het verleden bij voortduring gesloten overeenkomsten geschonden hebben. Hoe is de overeenkomst van de Haagse Ronde-Tafelconferentie, waarbij aan de Indonesische volken het zelfbeschikkingsrecht was toegekend, door de Indonesische regering niet met voeten getreden, zó zelfs, dat dr Drees verklaarde, dat dit recht door de Indonesische regering met wapengeweld was te niet gedaan. Zelfs als onze regering zó ver zou gaan, dat zij aan de wens van de Indonesische regering voldeed en zich bereid verklaarde de souvererniteit over Nieuw-Guinea aan haar over te dragen, dan had Nederland daarmede nog volstrekt geen waarborg verkregen, dat de Indonesische regering haar vijandige gezindheid jegens ons land zou afleggen. Telkens en telkens komt die vijandige gezindheid nu eens in het groot en dan weder in het klein aan de dag, zoals zij nu weder aan de dag getreden is in het feit, dat de Indonesische regering het niet eens nodig geacht heeft jegens Nederland de beleefdheid in acht te nemen.

Het is toch wel heel vreemd, om geen ander woord te gebruiken, dat ruim 24 uur nadat de pers in Indonesië op de hoogte was gesteld, en de Nederlandse regering niet wist wat zij er van denken moest, de Indonesische Hoge Commissaris in Nederland aan minister Luns een nota heeft overhandigd, waarin vermeld wordt, dat er in de tweede helft van Juni een Indonesische delegatie komt voor het plegen van overleg in zake de opheffing van het Unie-statuut.

Van Indonesische zijde is betreffende de zo late indiening van de Nota bij de Nederlandse regering bekend gemaakt, dat de indiening van de nota moest uitgesteld worden, omdat minister Luns zich in Veenendaal bevond, waar prins Bertü van Zweden de opening verrichtte van de S.K.F.-kogellagerfabriek.

Wat echter moeilijk als verontschuldiging aanvaard kan worden, te meer niet, dewijl in de nota, welke de Hoge Indonesische Commissaris aan minister Lims overhandigde, noch de aankomst, noch de samenstelling van de delegatie opgegeven is. Ook over de voorkeur van een conferentieplaats, welke de Indonesische regering buiten Nederland gesteld wil hebben, laat de Indonesische nota zich niet uit.

Doch deze onbeleefdheid en onwelwillendheid daargelaten, dient er op de aanstaande conferentie met de Indonesische delegatie geen koehandel gedreven te worden. Indien die delegatie verbetering van de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië aanbiedt en daaraan enige voorwaarde of eisen verbindt, dan moet : ''ulks beshst van de hand gewezen worden. Er is toch niet de minste zekerheid, dat de Indonesische regering haar door haar delegatie gedane beloften nakomt. Nederland kan er toch een onbetwistbaar recht op laten gelden, dat zijn burgers en belangen behoorlijk worden behandeld, zodat deze nimmer tot een voorwerp van koehandel mogen worden verlaagd.

En dit mag steUig ten aanzien van de souvereiniteit van Nederland over Nieuw-Guinea, welke de Indonesische regering aan haar overgedragen wil hebben, niet het geval zijn. Onze regering houde zich strikt aan haar gedane verklaring, dat er over de souvereiniteit van Nieuw-Guinea niet gesproken zal worden. Zij blijve in deze onverzwakt op haar standpvmt

staan en vervalle niet weer in de fout, waarin zij zo gedurig, tot grote schade van ons land, is vervallen, als zij een koe^ handel met de Indonesische regering dreef. Zij had zich immer moeten houden aan de destijds door minister Logemaim afgelegde verklaring, dat het onvruchtbaar en onwaardig is om met collaborateurs te onderhandelen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juni 1954

De Banier | 8 Pagina's

Uit het eigen land

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juni 1954

De Banier | 8 Pagina's