Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit het eigen land

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit het eigen land

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

In het antwoord, welk de minister in het debat over zijn Nota heeft gegeven, zijn door hem enkele punten ter sprake gebracht, welke voor ons land van bijzondere betekenis zijn.

Hij bevestigde in zijn antwoord, dat bij de huidige stand van zaken bij een eventuele oorlog het Noord-Oosten van ons land niet verdedigd zal worden. Daarbij verklaarde hij tevens, dat evacuatie van de Noordelijke provincies niet in de bedoeling der regering ligt, dat zij onmogelijk is en dat zij niet toegelaten zal worden.

Voorts gaf hij te kennen, dat een gedeeltelijk Europees Verdedigingsverdrag, dat van West-Duitsland, Nederland, België en Luxemburg (dus zonder Frankrijk) door de regering onvoorwaardelijk wordt afgewezen.

Ten aanzien van de materiëelvoorziening deelde hij mede, dat de „Polynorm" de order voor levering van rollend materieel heeft gekregen, omdat dit bedrijf voor verreweg de laagste prijs inschreef en de berekening daarvoor geheel normaal is.

Wat de verkorting van de diensttijd aangaat, zeide de minister, dat deze begin volgend jaar zal ingaan. Enige vermindering van de diensttijd achtte de regering nodig, al wordt daardoor de parate sterkte van onze strijdmacht enigermate aangetast. Er is echter een voor de regering aanvaardbare oplossing bereikt door de laatste ploeg twee maanden op klein verlof te laten gaan, waarbij de commandanten de manschappen niet willekeurig kunnen oproepen. Zelfs de chef van de generale staf zal dit niet kunnen doen zonder order van de minister.

Ten aanzien van de luchtmacht deelde de minister mede, dat eind October Amerikaanse Sabres naar ons land op een Nederlands vHegveld zullen komen, welke onder Nederlands commando zullen gesteld worden, dat van de luchtwachtposten 2/3 gereed is, terwijl de rest wacht op de goedkeuring van particuliere eigenaars van terreinen, en dat van de luchtwachtcentra er twee geheel gereed, drie bijna klaar en drie in voorbereiding zijn. Ten opzichte van de geoefendheid van de Nationale Reserve merkte de minister op, dat deze aangelegenheid in studie is en dat dienaangaande binnenkort een beslissing zal worden genomen, en dat de 103 compagnieën niet bestemd zijn voor operationeel gebruik, doch voor statische bewakingsdoeleinden.

Met dat al heeft de minister nochtans de indruk niet kunnen wegnemen, dat heel onze strijdmacht en verdediging ons door de leiding van de NATO zijn opgelegd en dat de eigenhjke verdediging van ons land maar al te veel opgeofferd is aan internationale belangen.

Dit bleek ook hieruit, dat de minister beslist weigerde gehoor te geven aan de aandrang van Ds Zandt om te weigeren, dat onze weermacht aan de internationale legeroefeningen op de dag des Heeren zou deelnemen. Hij verklaarde zijn toestemming daaraan ook in het vervolg te zullen geven. Wat wij toch van een minister van Christelijk-Historischen huize wel anders hadden mogen verwachten. Doch ook op dit punt gaf de minister toe aan een internationaal verlangen, dit stellende boven een uitdrukkelijk gebod des Heeren.

Ook bij dit debat kwam de wrijving, welke er reeds geiuime tijd tussen de K.V.P. en de P.v.d.A. bestaat, maar welke door het mandement der bisschoppen verscherpt is, tot uiting.

Professor Romme zegde de minister de steun van de K.V.P., ook voor de naaste toekomst, toe, mits hij de defensie-inspanning de juiste plaats wist te geven in het kader onzer nationale economie.

De heer Vermeer (P.v.d.A.) hekelde professor Romme's aandringen op verlaging van de defensiekosten en zeide, dat de katholieke fractieleider weer een nieuw probleem in de Nederlandse politiek heeft ingedragen, hetgeen de P.v.d.A. ernstig verontrust.

De bestaande wrijving neemt steeds scherper vormen aan. Wederzijds treden de verdedigers van het mandement der bisschoppen en de woord-en pennevoerders der P.v.d.A. steeds scherper tegen elkander op, zodat dit muisje nog een hele staart kan hebben.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juli 1954

De Banier | 8 Pagina's

Uit het eigen land

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juli 1954

De Banier | 8 Pagina's