Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nijpend gebrek aan arbeidskrachten en emigratie

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nijpend gebrek aan arbeidskrachten en emigratie

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Naar aanleiding van de op hem uitge. oefende aandrang om de emigratie van geschoolde arbeiders af te «remmen, heeft de minister van Sociale Zaken, de heer Suurhoff, in de Tweede Kamer verklaard dat het thans onmogelijk is de emigratie af te remmen, omdat de emigratiepolitiek er één is op lange termijn, al erkende hij, dat in de ongeveer 80.000 vacatures op geen stukken na kan worden voorzien.

Na overleg met de Stichting van de Arbeid heeft de regering de volgende diie maatregelen getroffen: l

a. Het rijk zal tot 1 October aanstaande bijdragen in de kosten van het heen en weer reizen door arbeiders uit de pro­

bleemgebieden naar werk daarbuiten. b. Het rijk zal eveneens een tegemoetkoming geven in de pensionkosten en voor weekeinde-reizen van degenen, die ver van hun woonplaats werk vinden.

c. De loondervingsvergoeding zal worden verbeterd voor degenen, die zich willen laten scholen of herscholen op de rijkswerkplaatsen. Voorts zal worden getracht de D.U.W.-arbeiders tot 35 jaar buiten en tot 30 jaar in de probleemgebieden over te hevelen naar het vrije bedrijf. Deze werknemers zal duidelijk worden gemaakt, dat zij niet altijd in de D.U.W. kunnen blijven.

In verband hiermede merkte de minister op, dat, wanneer onverhoopt niet voldoende medewerking wordt verkregen, voor de bedoelde categorieën de D.U.W. op 12 Juli zal worden gesloten; dat daarnaast en in de metaalindustrie en in de bouwnijverheid een versnelde scholing zal plaats vinden, tervidjl overwerkvergunningen ruimer dan in het verleden zullen worden verleend, en dat er overleg gepleegd is met de minister van Wederopbouw en verscheidene gemeentebesturen over de aanbouw van een aantal migratiewoningen in het Westen van ons land.

Verder verklaarde minister Suurhoff, dat er 53.000 ingeschreven werklozen zijn, waaronder zich 23.000 bevinden, die binnen afzienbare tijd wel weer werk zullen kiijgen, en dat er voorts nog 12.000 moeilijk plaatsbare werklozen zijn, wegens geestehjke en lichamelijke gebreken, en 11.000 seizoen werklozen.

Onder degenen, die het gevoelen van minister Suurhoff, dat de emigratie van geschoolde arbeiders niet behoort afgeremd te worden, niet delen, behoort niemand minder dan Prins Bernhard, die tijdens een bezoek aan Friesland verklaarde, dat hij als voornaamste probleem zag, de noodzakelijkheid om te voorkomen, dat geschoolde arbeiders emigreren. Daarvoor hebben wij hen veel te hard nodig; de emigratie van landbouwers en veetelers daarentegen juichte de Prins zeer toe.

In nauw verband met deze aangelegenheid staat wel het besluit van de minister van Wederopbouw, de heer ir Witte, dat er geen automatische vergunning gegeven zal worden voor niet urgente bouvirwerken, waarvan de bouwkosten meer dan ƒ 100.000 bedragen.

Deze beperkende maatregel aangaande minder urgente grote openbare bouwwerken is volgens de nadere verklaring van minister ir Witte genomen in verband met de spanning op de arbeidsmarkt, opdat de burger-en utiliteitsbouw over het gehele land bevorderd en zo goed mogelijk verdeeld zal worden.

Tenslotte zij hierbij opgemerkt, dat minister Suurhoff verklaarde, dat hij niet gaarne de illusie wilde wekken, dat het huidige tekort aan arbeidskrachten door de genomen maatregelen zal worden opgeheven.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 juli 1954

De Banier | 8 Pagina's

Nijpend gebrek aan arbeidskrachten en emigratie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 juli 1954

De Banier | 8 Pagina's