Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wat in onze dagen ook al zo zoek is, dat is de ootmoed, 'n wezenlijke verootmoediging voor Gods aangezicht, een ware erkenning en beleving, dat alles van God en Zijn genade afhangt.

Wij kunnen toch waarnemen, dat er heden ten dage een ontstellend groot aantal mensen is, die met alle godsdienst gebroken hebben en, in menselijke hovaardij daarhenen levende, geen andere dan menselijke macht en gezag erkennen, alsook dat er eveneens een ontstellend groot aantal mensen is, die, in het garen van een eigenwilhge godsdienst verstrikt, de oude arminiaanse stelregel huldigen, namelijk deze: De mens doende wat hij kan doen, zal God geen genade weigeren.

Tx> stemmen dan in onze dagen ongodsdienstigen en vele godsdienstigen daarin geheel overeen, dat het van de mens moet uitgaan, wil er enig goed werk verricht worden, met dit onderscheid, dat de ongodsdienstigen geen God en geen meester erkennen en aan geen gezag gehoorzaamheid achten verschuldigd te zijn dan aan dat, hetwelk door mensen in het leven geroepen is en dat naar democratische opvattingen door de helft plus één tot stand gekomen is, terwijl ve­ le godsdienstigen alle begin van enig goed werk eveneens afhankelijk stellen van het wülen en kunnen van de mens, daaraan toevoegende, dat God de mensen van goede wil geen genade zal weigeren.

Voegt bij dit reeds zo ontstellend groot aantal nog het getal dergenen, die openlijk of bedekt de oude ketterse stelling aanhangen, dat alle goed werk wel van God uitgaat en dient uit te gaan, wil het in waarheid een goed werk zijn, maar dat het dan verder geheel van de vwl en het vermogen van een iegelijk mens afhangt om het al dan niet te voleindigen, dan zult gij moeten erkennen, dat een wezenlijke verootmoediging voor Gods aangezicht, een ware erkenning en beleving, dat alles van 6od en Zijn genade afhangt, onder de overgrote massa der mensen wel geheel zoek is.

Maar toch, of het erkend of ontkend wordt, hangt hier op aarde alles van God en Zijn genade af. Ons leven, onze gezondheid, ons welvaren, dit en heel ons leven is in Zijn hand. En welgelukzalig is hij te prijzen, die met ootmoed bekleed al zijn welvaren aan de troon der genade zoekt en vandaar gelovig verwacht! Daarbij doet de ervaring aller eeuwen en wel in het bijzonder die van onze eeuw ons zien, dat alles op verwarring, tnij! lukking en verdeeldheid en onzalige krijj uitloopt, als het vertrouwen en de verwachting op de mens gesteld worden.

Van een onzahg, e krijg gesproken, deze woedt nog steeds in Indo-China. De Fransen moeten nog steeds terugtrekken, Hanoi, de stad, weDce thans door de commimistische strijdkrachten bedreigd wordt, loopt gevaar eveneens als Dien Bien Phoe en het Zuidelijk gedeelte van de delta in handen dezer troepen te vallen. De uittocht van buitenlanders uit Hanoi is in volle gang. In de laatste tijd hebben gemiddeld 1000 mensen een reispas, welke nodig is om de stad te kunnen verlaten, aangevraagd. De luchtvaartmaatschappijen hebben hun lijnvliegtuigen voor de komende zeven weken volgeboekt. En dit geschiedt in weerwil van het feit, dat de Fransen geen officiële order voor evacuatie hebben uitgevaardigd, Doch de mensen vertrouwen de toestand niet meer, nu zdj elke dag het kanon duidelijker kunnen horen bulderen, devnjl het front van de communistische troepen steeds dichter bij de stad komt. Nog heeft er geen grote rode stormaanva! plaats gehad. De strijd bepaalt zich tot heden toe tot schermutselingen tussen de communistische .troepen en zwakke Franse voorposten, waarbij de ene Franse voorpost na de andere overrompeld wordt, met gevolg, dat Hanoi steeds meer van nabij bedreigd wordt.

Geen wonder, dat er in de stad zelf een soort van paniekstemming bestaat, - waarbij de inwoners zich met grote bezorgdheid afvragen hoe lang de Fransen het zullen kunnen uithouden als de rode hoofdmacht van 80.000 elitetroepen tot

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 juli 1954

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 juli 1954

De Banier | 8 Pagina's