Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De verkiezing der Gedeputeerden

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De verkiezing der Gedeputeerden

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het is met de verkiezing van de Gedeputeerden in de Provinciale Staten weer gegaan als het er nu reeds ettelijke jaren achtereen mee verlopen is.

De zetels zijn weder broederlijk verdeeld.

Vóór de verkiezingen in Aprü werd et in de verkiezingslectuur der A.R.P. en C.H.U. duchtig op de trom geslagen tegen het heilloos streven der socialisten.

Maar nu hun candidaten gekozen zijn, hebben wij het o.m. in de Staten van Zuid-HoUand en ook in die van andere gemeenten kunnen waarnemen, dat dezen hun stem uitgebracht hebben op de candidaten der socialisten, zelfs op een socialistische candidate.

Wat blijft er zo over van de beginselen, waarvoor de A.R. en de C.H. in hun verkiezingsbladen beweerden de strijd aan te binden?

Eén der eerste handelingen toch, welke de A.R. en C.H. Statenleden in de Staten verrichtten, was geen andere dan een verloochening van de beginselen, waar zij met hun stemmen — voor wat hoort wat, hebben zij, naar uit hun stemmen af te leiden is, geredeneerd — mede om hun eigen candidaten gekozen te krijgen socialisten als Gedeputeerden op het kussen hielpen.

Dit heeft in, dat zij daarmede de invloed en de macht der socialisten versterkt hebben, een zaak, waartegen zij in hun verkiezingslectuur scherp te velde getroliken zijn.

Zo is dan ook bij de verkiezingen der Gedeputeerden weer eens helder aan het hcht gekomen, dat genoemde partijen ten aanzien van de beginselen een heel verschillende houding aannemen vóór de verkiezingen en na de verkiezingen.

Vóór de verkiezingen in April hebben de A.R. en C.H. de kiezers als het ware bezworen, om toch vooral hun stem niet uit te brengen op de socialisten, de Partij van de Arbeid, dewijl zulks in het wezenlijke belang van ons land en niet minder om het Christelijk beginsel, niet te verantwoorden was. Toen hebben zij vergaderingen belegd en geschriften uitgegeven, waarin met alle aandrang de kiezers op het hart gebonden werd om toch geen verraad aan de beginselen te plegen. Meermalen is het in de dagen der verkiezingen voorgesteld, dat de beginselen der socialisten ons volk ten ondergang zouden voeren.

Nu echter na de verkiezingen hebben de A.R. en de C.H. dit alles als oude plunje aan de kapstok gehangen. Nu hebben hun mannen, de door hun partijen gekozen Statenleden, daaraan de brui gehad. Wat de kiezer niet mocht doen, om des beginsels wil vooral niet mocht doen, dat hebben dezen, hun mannen, nu zelf gedaan, waar zij hun stem voor de benoeming van een Gedeputeerde op de sociahsten hebben uitgebracht. Wat de Christelijke kiezer als verraad jegens zijn beginsel werd aangemerkt, waartegen bij monde en in geschrifte door de A.R. en C.H. zo uitdrukkelijk gewaarschuwd is - ziet, dat verraad hebben de A.R. en C.H. Statenleden in onderscheidene provincies nu gepleegd. Wat de kiezer niet mocht doen, dat mochten deze Statenleden wel doen, waar zij hun stem op de candidaten der socialisten hebben uitgebracht. Wie zal kunnen ontkennen, dat dit een dubbelhartige houding is, welke de Heilige Schrift 20 scherp veroordeelt, en dat, als men op zodanige wijze handelt, men zijn eigen beginsel omlaag haalt door er op zodanige wijze mede te spelen. Geen wonder, dat een A.R. of C.H. kiezer bij een volgende verkiezing zegt: Als de door mij gekozene een socialist stemt, waarom mag ik het dan ook niet doen?

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 juli 1954

De Banier | 8 Pagina's

De verkiezing der Gedeputeerden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 juli 1954

De Banier | 8 Pagina's