Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Bij de brieven met oplossingen van de raadsels der opgaven 353 tot en met 356 was er ook één van Jan Mijnders te Lisse, die mij schreef, dat hij met zijn moeder wel de raadsels steeds oplost, maar ze nog nooit had ingezonden. Hij vroeg nu of hij voortaan ook mag meedoen met het inzenden, waarop het antwoord is: Ja Jan, je mag meedoen. We hopen, dat je dit nog vele jaren bij leven en welzijn zult blijven doen, en dat anderen je voorbeeld zullen volgen. Wie wü gaan meedoen, schrijve aan de voorzijde van de enveloppe het woord NIEUW.

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 359

Jongeren:

1. Noem de naam van: a. een profetes uit het geslacht van Aser; b. Ismaëls moeder; c. een richter, die tot vrouw had Achsa, dochter van Kaleb; d. een vrouw, wier hart de Heere opende, zodat zij acht nam op de woorden van Paulus; e. Rubens grootvader; f. de plaats, waar de koningen der aarde vergaderd zullen worden tot de krijg van de grote dag des almachtigen Gods (Openbaring). g. de man, die vervuld was met de Geest Gods, met wijsheid en verstand en met wetenschap, namelijk in alle handwerk (zoon van Uri). Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven, voorkomend in het boek der Psalmen, tussen de psalmen 39 en 42. a. Ik zag, en zie, daar was geen mens en alle vogelen des hemels waren weggevlogen. b. Dan zal ik ook U loven, omdat Uw rechterhand U zal verlost hebben. c. Kom tot Mij, en Ik zal u rust geven. d. Verberg ze tezamen in het stof. e. Zie, hij doet de rivier geweld aan. f. Tot Ezechiël werd gezegd; eet deze rol en ga, spreek tot het huis Israels. g. De hand des Heeren is niet verkort. h. Zalig is hij, die de woorden der profeties dezes boeks bewaart. i. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. j. Zij kwamen van Jeruzalem en gingen naar Bethlehem, k. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel. 1. Op haar voorhoofd was een naam geschreven.

3. Een tekstgedeelte uit Psalm 22 onberijmd bestaat uit 21 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens:17 3 11 6 15 is een plaats, waarvan opgetekend staat, dat de Joden daar edeler waren dan die te Thessalonica; 14 20 1 8 9 is de naam van een verstoten koningin bij de Perzen; 5 10 16 18 21 was een achterkleinzoon van Adam, die geboren werd toen zijn vader 90 jaar was; 4 12 7 2 is een ander woord voor overblijfsel; 13 12 1 8 is een vogelverblijfplaats.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit het boek van de profeet Jeremia bestaat uit 57 letters. Welk tekstgedeelte wordt 'bedoeld als het volgende gegeven is:20 27 1 44 7 39 is de naam van een door Elia gezalfde koning over Syrië. 9 40 33 was Jozua's vader. 31 34 10 8 is de naam van een stad in Europa, op zeven heuvelen gebouwd, waar een gemeente des Heeren was. Gij zult het de 51 36 13 47 37 57 30 28 vermorzelen. Datzelve zal u de 54 5 42 vermorzelen. Ga tot de mier, gij 3 21 41 43 15 26 43 en word wijs. 2 17 48 16 is een zure vloeistof. 28 46 22 55 is een drank, die men aan de Heere Jezus wilde geven. De apostelen kwamen met geen 18 29 56 52 verhaal van woorden. Lot was een 49 32 50 35 van Abraham. De 45 11 4 6 hunner pijniging gaat op tot in eeuwigheid. De drie jongelingen konden het met God in de vurige 12 24 53 19 best uithouden. 14 56 38 is een onbepaald voornaamwoord. (Dit raadsel is, naar het mij voorkomt, wel wat erg gemakkelijk).

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst geven uit één der brieven van de apostel Johannes. a. Wij hebben gezondigd en gedaan dat kwaad is in Uw heilige ogen. b. De discipelen hebben de Heere Jezus verlaten toen Zijn lijden op het hoogst was. c. Ken Hem in al uw wegen. d. Johannes wordt de discipel genoemd, die de Heere Jezus lief had. e. De Heere Jezus is gestorven, omdat Hij de dood als straf op de zonde moest ondergaan. f. Hij heeft de dood echter door Zijn opstanding verslonden tot overwinning. g. Wie zal ons het goede doen zien? h. Niet de man, maar de vrouw is het eerst in overtreding geweest. i. De Heere heeft Zijn volk van eeuwigheid liefgehad. j. Wie heeft ooit teigen de Heere gestreden en in eigen kracht overwonnen?

3. Een tekstgedeelte uit de Handelingen bestaat uit 44 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld? 13 9 32 6 8 5 9 22 werd door de Joden verkozen om losgelaten te worden. 39 36 4 38 41 1 43 3 is een woord, dat voorkomt in het Spreukenboek en betrekking heeft op het vergankelijke van het aardse leven. De Heere Jezus heeft ergens gezegd: Ik zal u geen 15 11 17 30 35 laten. De rijke jongeling ging bedroefd weg, want hij had vele 25 20 28 44 26 7 34 19. Bij Gethsémané bevond zich de beek 40 16 44 .10 23 29. 21 33 24 14 31 37 is de naam van een stad, welker koning en inwoners zich voor God verootmoedigden. De geweldhebbers 12 18 27 42 2 het Koninkrijk der hemelen met geweld, niet in eigen kracht, doch door de •kracht des Heiligen Geestes.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juli 1954

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juli 1954

De Banier | 8 Pagina's