Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Het is weer zo ver, dat wij de oplossingen kunnen vermelden van de raadsels der opgaven 353 tot en met 356. Hier volden ze.

OPGAVE 353

Jongeren:1. Het volk zat neder om te eten en te drinken. 2. Jeschurun (Jozua, Ezeohiël, Sadrach, Cyprus, Hiskia, Uz, Rhode, Uria, N). 3. Ik ben klein en veracht, doch Uw bevelen vergeet ik niet.

Ouderen:1. Patriarchen (Hathaeh, nieren, P). 2. De sprinkhanen hebben geen koning, nochtans gaan zij allen uit. (Spreuken 30 : 27; Nebucadnezar, Pi-hahiroth, Baal, ijselijk, consciëntieus, negen, n, g). 3. A'binadab.

OPGAVE 354

Jongeren:1. Olijfberg (On, Levi, ijver, Filemon, Basan, Efraïm, Rome, Gesem). 2. Wie zal een reine geven uit den onreine (Job 14 : 4). 3. Rehum de kanselier (Elihu, Kedar, mens, eer).

Ouderen:1. De verborgenheid des Heeren is voor degenen, die Hem vrezen. (Psalm 25 : 14). 2. Spaar uw voet van het huis uws naasten, opdat hij niet zat van u worde en u hate. (Zonnepoort, Darius, Hethiet, wijn, weduwe, 2 x Vasthi, 2 x Nathan, vuur, aas, eeuw, p). 3. Achitofel.

OPGAVE 355

Jongeren:1. Sanherib (Seïr, Haran, b). 2. Aretas (Alexander, Ruben, Eben Haëzer, Timnath, Alva, Samos). 3. Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

Ouderen:1. Zafnath-Paaneah (Hanna, Zefatha, pa). 2. En de volkeren, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. (Vaizatha, Zedekia, Eli, Gideon, wereld, Ner, cederenhout, nl., w). 3. Geef aan het wild gedierte de ziel Uwer tortelduif niet over.

OPGAVE 356

Jongeren:1. Leer mij, Heere, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen. 2. Heere, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. 3. Macedonië (Mozes, Aaron, Cyrenius, Endor, Dathan, Orpa, Naaman, Isboseth, Eskol).

Ouderen:1. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten.

2. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. 3. De Sidoniërs noemen Hermon Sirion, maar de Amorieten noemen hem Senir. (Sardes, Nehemia, Mora, Orion, Simeon, senior, metreten, redenen, demon).

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 361

Jongeren:1. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Psalm 119. a. Doch, mijn broeders, ook ik zelf ben verzekerd van u. b. De ogen des Heeren doorlopen de ganse aarde. c. Er zal zijn de wortel van Jessai. d. Mijn ziel is bezweken van verlangen. e. Wie van u overtuigt Mij van zonde? f. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. g. Maak mij levend naar Uw Woord, h. Uw goedheid. Heer', is hemelhoog. i. Hun arm heeft hun geen heil gegeven.

2. Noem de naam van: a. de plaats, waar Abraham woonde, nadat hij zijn zoon had willen offeren. b. het werelddeel, waarin God de eerste mens het aanzijn gaf. c. een jeugdig medearbeider van Paulus. d. de koning, die aan Salomo cederenhout leverde voor de tempelbouw. e. de stamvader der Joden. f. de moeder van Johannes de Doper. g. de koning, die Daniels naam veranderde. h. de zoon van koning Joas, koning van Juda. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

3. Een naam, voorkomend in het Oude Testament, bestaat uit 14 letters. Welke naam wordt bedoeld als het volgende bekend is:3 9 4 3 5 10 is de naam van de plaats, waar Samuel Saul koning maakte. 12 8 14 2 11 1 is hetzelfde als scheut (zie Genesis 1). 7 13 6 is een lidwoord.

Ouderen:1. Een tekstgedeelte uit het eerste boek van Samuel bestaat uit 48 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is:4 14 28 39 was een dochter van Fanuël. 40 8 26 23 17 31 24 41 was de priester, die door Salomo verdreven werd. 21 SS 38 29 was Jacobs dochter. 3 19 11 34 is de naam van een bekende Edomiet. 12 32 44 20 10 9 was iemand uit het geslacht van Aser, wiens naam voorkomt in het Evangelie naar Lucas. 48 13 36 was een woestijn na Elim. 16 1 46 18 6 37 betekent eindeloos. 33 43 7 gaat gepaard met haat. Jozefs broeders waren 5 25 27 19 22 in eigen ogen. 15 47 2 was een inhoudsmaat voor olie bij Israël. t w g

42 45 is een provincie in Nederland (afkorting). 30 moet geraden worden.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen 'n tekstgedeelte geven uit 't boek Jesaja. a. Als een overste zal gezondigd hebben. b. Abraham kocht een akker in Machpela. c. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. d. Maar dat gij naar mijn land en naar mijn maagschap trekken zult. e. Toen Zacharias de woorden, die de engel tot hem sprak, niet geloofde, werd hij stom. f. Wie is, o Heer' met U gelijk te schatten? g. Alzo heeft Hij met geen andere volkeren gehandeld. h. De Heere deed vuur van de hemel nederdalen. i. De Heere is groot, Hij is hoog verheven. j. Want ook Zijn broeders geloofden niet in Hem. k. Wij hebben het zelf uit Zijn mond gehoord. 1. Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel. m. Daniël had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan.

3. Een tekstgedeelte uit het eerste boek van Samuel bestaat uit 50 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de navolgende gegevens. 7 12 20 26 S3 6 37 40 was de koning van Juda onder wie het rijk gescheurd werd. 27 41 48 25 35 was een vrekkige man ten tijde van David. 44 15 4 43 32 was iemand, die van het verbannene genomen had en gestenigd werd. 42 47 14 3 was de plaats, waar een jongeling uit de dood werd opgewekt. 16 22 39 24 10 11 36 34 betekent geschiedenis. 15 2 21 8 is een soort belasting, genoemd in Ezra. 13 18 23 9 is aangenaam voor het gehemelte. 49 1 5 45 is het laatste woord des Bijbels. 38 29 30 31 27 is het in zich opnemen van wat, geschreven is. 50 6 17 12 is een jaargetijde. 28 moet geraden worden. P w r

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 augustus 1954

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 augustus 1954

De Banier | 8 Pagina's