Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR Gemeentebestuurder

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR Gemeentebestuurder

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het is een gelukkig verschijnsel, dat er behoefte is aan voorlichting. Dat toont de activiteit van de bestuurder, en daarom zal getracht worden die te geven, ook al weet „gemeentebestuurder" wel, dat ook hij niet alles kan voorlichten en dat hij niet alles weet.

De vraag is nu: Hoe moet het nu met de subsidieaanvragen?

Subsidieaanvragen zijn er tegenwoordig veel.

Voor 1954 moesten verzoeken om bijdragen op zegel worden gesteld, wilden ze in behandeling genomen kunnen worden, maar m, et 1 Januari 1954 is de Zegelwet gewijzigd en kan nu een verzoek ongezegeld worden gedaan. Dat is enerzijds verblijdend, maar anderzijds blijkt wel, dat het zegel nog velen weerhield om maar te vragen.

Zoals het nu is, heeft het de schijn, dat wel zeer gemakkelijk maar gevraagd wordt. Och, het kost nu niet zo veel om alle gemeentebesturen aan te schrijven en er komt allicht toch wel wat op binnen.

Reeds in het gemeenteprogram komt tot uiting, dat subsidie aanvulling moet blijven. Ook is daarin vermeld, dat geen subsidie wordt verleend aan iets wat anderzijds bestreden moet worden. Dat zal voor ieder wel duidelijk zijn. Minder duidelijk is het wanneer geven en wanneer weigeren,

In het ene geval is het gemakkelijk, want als gevraagd wordt voor instellingen, die wij bestrijden moeten, dan geven wij ook geen bijdrage.

Er kan van een protestant niet verlangd worden, dat hij subsidie geeft aan roomskatholieke instellingen. Toch komt het wel voor, en zelfs menigmaal, dat van die zijde ook aan gemeentebesturen van protestantse gemeenten bijdragen gevraagd worden.

Ook kunnen we geen bijdrage verlenen aan allerlei uitingen van „cultuur". Het beoefenen van kunst is niet in alle gevallen af te keuren. Ook bij de tabernakel en tempelbouw werd kunst beoefend en gaf God wijsheid en verstand om daarin werkzaam te zijn. Maar houdt dat in het oog, dan werd de kunst beoefend ter ere Gods. Tot meerdere glorie van de plaats, waar Hij WQ. nen wilde.

Hebben we daarin niet reeds een goede leidraad? Laten we maar beginnen met na te gaan wat het doel van de instelling is, welke subsidie vraagt. Is dat ter eie Gods, dan kan er principieel geen bezwaar zijn om_ bijdrage te geven,

Uitdrukkelijk noem ik „principieel", want ook zelfs dan kunnen er nog wel bezwaren zijn.

Het is nu eenmaal zo, dat een gemeentebestuur ook niet alle, wat niet verkeerd is, maar steunen kan. Een gemeentebestuur staat wel anders daar tegenover dan een particulier. Een gemeentebestuur beheert geld van een ander. Hoe moet het dan nu met aanvragen van de Bond tegen het schenden van Gods Naam door vloeken? Met een aanvrage voor een Commissie voor de hygiëne van het kind?

Wat het eerste betreft, is het wel te betreuren, dat de regering geen straf stelt op vloeken, dat zij dat niet rechtstreeks verbiedt. Er is nu wel een straf bedreigd tegen iemand, die het geweten van een ander daardoor kwetst, maar geen strat op het feit zelf. Die daar wat van wil weten, trachte ter lezing te krijgen betgeen daarover indertijd in de Tweede Kamer is gesproken. Het is voor „gemeentebestuurder" hier de plaats niet daarover uit te weiden.

„Gemeentebestuurder" meent, dat een gemeente, die de middelen heeft, aan die Bond wel een bijdrage kan verlenen, maar hij kan zich ook indenken, dat de bijdrage niet wordt verleend, maar om zakelijke reden wordt geweigerd.

Wat het tweede betreft, och, principieel zal er ook geen bezwaar zijn die commissie te steunen, maar zakelijk kan ook gesteld worden, dat door de bijdrage aan de Kruisverenigingen de gemeente reeds haar aandeel in die gezondheidszorg geeft en daarom deze commissie niet afzonderlijk steunt.

Ook voor de geestelijke volksgezondheid wordt gevraagd. Mits vooropgezet, dat ook de kerk haar invloed houdt, is er principieel geen bezwaar. Zakelijk kunnen er wel bezwaren zijn.

Uit alles blijkt wel, dat het niet zo gemakkelijk is om een vaste lijn te trekken. Principieel is dat wel mogelijk, maar in zakelijke gevallen zullen plaats en omstandigheid een woord meespreken. Het kan ook niet de bedoehng zijn om een raadslid alles maar voor te kauwen. Hij zal een mate van zelfstandigheid moeten hebben en menigmaal zelf moeten kunnen beslissen. In concrete gevallen wil „gemeentebestuurder" wel zijn m.ening zeggen, maar dit is algemene voorlichting.

Gemeentebestuurder

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 september 1954

De Banier | 8 Pagina's

VOOR Gemeentebestuurder

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 september 1954

De Banier | 8 Pagina's