Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Hoewel Augustus vacantiemaand was, hebben jullie, misschien op enkele uitzonderingen na, toch niet nagelaten de oplossingen in te sturen, zodat we in staat zijn thans de namen te noemen van hen, die met het oplossen der raadsels van de opgaven 357 tot en met 360 een prijs behaald hebben.

Het zijn, in alfabetische volgorde, de volgende neven en nichten:1. Corrie, Borsje te Molenaarsgraaf. 2. Ina Hak te Rotterdam. S. Rina den Hartog te Oud-Alblas. 4. Maatje Koppejan te Biggekerke. 5. Johan van Lieburg te Rotterdam. 6. Jantina van Saane te Middelburg. 7. Aagje Verkuil te Stolwijk. 8. H. J. Vinke te Doornspijk.

Ieder van jullie krijgt een mooi leesboek. Schrijf daartoe aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht, een briefkaart met postzegel van 7 cent er op en vermelding van het boek, dat ge gaarne hebbsn wilt.

Hieronder volgt een lijstje met titels van boeken, waaruit jullie er één kunt uitkiezen.

Voor grote jongens en meisjes:1. De kerk in de catacomben. 2. De geheime kamer. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel I. 5. Willem Farel 11. 6. De oude schoohnatres. 7. Broeder en zuster. 8. Lange Miohiel. 9. De trouwe Zwaab. 10. Mozes de Indiaan. 11. Zo God het huis niet bouwt. 12. De jonge Hugenoten. 13. Walvoorts zanger.

Jongens en meisjes:1. Vogels in de natuur. 2. In vreemde handen. 3. Het uilennest. 4. Het veerhuis en de^Rozendonk. 5. Gerrit van het Heidedorp. 6. Geen andere goden.

Voor jongens:1. De vrijwilhger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot.

Voor meisjes:1. Dienende liefde. Voor kleine jongens: ondom Scheldehof. Voor kleine meisjes:1. Lieske. 2. Anneke met vacantie.

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 366

Tongeren:1. De naam van een heidens koning bestaat uit 10 letters. Welke naam wordt bedoeld als het volgende bekend is:4265819 is de naam van een Joodse koning, die in de gevangenis terecht kwam en toen kreeg te erkennen, dat de Heere God is. 3 is de eerste letter van een gebergte, oekend om zijn cederbomen. 7 is de eerste letter van de naam van Seths eerste zoon. 10 is de eerste letter van de naam van één der drie vrijsteden bij Israël, welke in Gilead lag.

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst geven uit Psalm 89. a. Hoewel zijn weg niet is dan ijdelheid. b. De Heere richtte Zijn verbond op tussen Hem en tussen Abraham en diens zaad c. En de Heere zeide: Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik doe? d. De Heere is in de hemel en wij zijn op de aarde. e. De mens kan in eeuwigheid het rantsoen voor zijn zonden niet opbrengen. f. David en Jonathan zijn trouwe vrienden geweest. g. Jozef had twee zonen: Manasse en Efraïm. h. Jacob zag zijn zoon Benjamin met smart in het hart vertrekken, i. De hemel is Zijn troon en de aarde de voetbank Zijner voeten, j. Wie zal openen als de Heere sluit? j. Er is voor de Heere niets onmogelijk; Hij kan de snoodste zondaar toebrengen tot de gemeente, die zalig wordt.

1. Zij hebben Mij gehaat, aj zullen ook u haten. m. Zoude iets voor de Heere te wonderlijk zijn? n. Wie is aan Hem gelijk, wie kan Hem evenaren? o. Ik de Heere worde niet veranderd, daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. p. De zon is als een bruidegom (Psalm 19). (Dit raadsel zou zeer moeilijk zijn voor de jongeren, doch doordat de psalm genoemd is, waarin de bedoelde tekst voorkomt, is de oplossing, naar het mij wil voorkomen, mogelijk).

3. De naam van een soort boom uit het Oude Testament bestaat uit 8 letters. Hoe luidt die naam als het volgende gegeven is:8 6 2 5 is het land, waarheen Elimelech en Naomi trokken. 4 7 3 was bij de Israëlieten esn onrein kruipend dier, genoemd in Leviticus, het elfde hoofdstuk. 1 is de eerste letter van de naam van één der apostelen.

Ouderen:1. Uit elk der volgende zinnen een • woord te zoeken, zo, dat de woorden tezamen een tekst geven uit één der eerste tien hoofdstukken van het boek Leviticus. a. Zij hebben zich met alle macht tegen de vijand verweerd. b. De mens heeft niet slechts een lichaam, maar ook een onsterfelijke ziel. 0. Ik hoorde het geluid van der dieren vleugelen, die de ene de andere raakten. d. Zonder enig adres achter te laten zijn ze vertrokken. e. Hun bloed zal van uw hand geëist worden. f. Wie niet werkt, zal ook niet eten. g. Daarom zal Ik de kwaadste der heidenen doen komen. h. Als die stonden, stonden deze, want de geest der dieren was in hen. i. Wat zal de mens geven tot lossing zijner ziel? j. En al zijn benden zal Ik in alle winden verstrooien, k. Niet om, maar uit of door het geloof wordt de zondaar gerechtvaardigd. 1. De wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. m. Alle volkeren zullen komen en voor U aanbidden, n. De goddelozen zullen van de aarde uitgeroeid worden, o. Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden.

2. De naam van een persoon met nadere aanduiding komt voor in één der Psalmen. Hieruit kan men twee an­ dere persoonsnamen halen, terwijl men drie letters kan laten vervallen. De eerste naam is die van een profeet; de andere die van de tweede zoon van Rehuël, een kleinzoon van Izak.

3. Een tekstgedeelte bestaat uit 56 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is:50 4 55 18 26 6 13 is de naam van een Egyptisch hoveling. 22 8 11 was de vader van Jozua. 16-46 28 35 5 51 14 42 24 26 is de naam van een poort bij Ofel (zie het boek van Nehemia). 48 25 1 10 3 32 41 is de plaats, waar Mefiboseth verblijf hield toen hij voor David geroepen werd. 31 2 9 33 56 37 52 30 is een verblijfplaats voor ouderlozen. 38 17 27 19 29 47 betekent: enkbeelden. 39 7 20 21 15 44 is wit van kleur, symbool van reinheid. 34 12 is gelijk 53 45, betekent: o de Heere wil. 36 54 23 is een onrein dier genoemd in Deuteronomium 14, van hetwelk de Israëliet niet eten mocht. 40 49 zijn de eerste letters van de naam van een heidense koningin, die de gunst van haar gemaal verloor. 43 is de eerste letter van het land, waar Job woonde.

De oplossingen van deze raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 september 1954

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 september 1954

De Banier | 8 Pagina's