Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de jeugd

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

OM KOOS

Beste neten en nichten!

Wij kunnen ditmaal beginnen met het bekend maken van drie nieuwe nichten. Het zijn Henny van Dijk te IJsselmuiden en Geertje en Dirkje van Steenis te Meteren. Alle drie zijn hartelijk welkom en wij hopen, dat het hun gegeven moge worden nog vele jaren met de raadselrubriek te mogen meedoen. Thans gaan we over tot de nieuwe raadsels van

OPGAVE 367

]ongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Richteren, het negende hoofdstuk, bestaat uit 23 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is:4 19 13 18 1 8 9 3 is de laatste der profeten uit het Oude Testament. 10 21 22 15 20 3 is de naam van één der vijf boeken van Mozes. 16 23 10 11 14 6 is de naam van de vader der oude profetes Anna, die niet uit de tempel week. 12 5 17 7 is een woord, dat voorkomt in Spreuken 17 : 1, 2 is de eerste letter van de naam van Bileams vader.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Deuteronomium, het dertigste hoofdstuk. a. Ik, de Heere, worde niet verander, daarom zijt gij, kinderen Jacobs, niet verteerd, b. De engel zeide tot Johannes op Patmos: Neem dat en eet het op. c. Heden, indien gij Mijn stem hoort, verhardt u niet. d. Er werden tegen de Heere Jezus vele valse beschuldigingen ingebracht. e. Ziet, Ik heb het ulieden voorzegd. f. Tot de Wet en de Getuigenis, zo zij niet spreken naar dit Woord. g. De Heere zeide tot Zijn discipelen, dat zij Zijn getuigen zouden zijn. h. De Filistijnen, de Tyriërs, de Moren, zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht. i. De hemel is Zijn troon en de aarde de voetbank Zijner voeten, j. Jacob en Ezau waren twee broeders. k. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. 1. De aarde is vervuld van wrevel, de vrede is er verre weg.

3. In Deuteronomium, hoofdstuk 31, komen de namen van twee personen met nadere aanduiding voor. Hoe luiden deze namen als men weet, dat het geheel 29 letters heeft en voorts het volgende bekend is:3 13 1 10 25 21 was de vader van koning Manasse. 15 2 18 16 8 5 was een richter over Israël, die met een klein leger een groot leger versloeg. 9 11 22 4 24 20 21 is de naam van een plaats, die ten tijde van Abraham door vuur van de hemel verwoest werd. 19 7 23 1 was een zoon van Seth. 29 6 15 26 17 is een getal beneden tien. De 27 28 12 19 14 van het beeld waren van ijzer en leem.

Ouderen:

1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het boek Micha. a. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. b. Hij kan en wil en zal in nood; zelfs bij het naad'ren van de dood. c. De Heere zal alzo wederkomen, gelijk Hij weggegaan is. d. Wie is er onder de mensen met Hem gelijk te schatten? e. Van al deze grote gebouwen zal er niet één steen op de andere bijven. f. Uit alle volken zal de Heere Zijn volk toebrengen. g. Hij komt om de wereld te richten in gerechtigheid h. Paulus en Silas maakten samen zendingsreizen. i. Machtige koningen heeft Hij van de tronen gestoten. j. Heidenen uit alle landen zullen komen en zich voor U nederbuigen. k. De Heere zal de zonden der volkeren straffen.

2. Een tekstgedeelte uit Jeremia bestaat uit 49 letters. Hoe luidt dit tekstgedeelte als het volgende bekend is:6 3 10 24 46 44 13 43 is de naam van de profeet, die zich te Kebar in het land der Chaldeën bevond. 5 16 31 1 37 44 48 is één der boeken van het Oude Testament. 23 39 21 8 45 25 49 betekent eerlijk. 14 20 7 30 12 27 11 betekent iemand iets misgunnen. 36 38 17 22 is het tegengestelde van warm. 18 34 29 4 2 is een soort zaad, gebruikt in kaas. De 40 41 35 is de plaats der verschrikking. Gij zult het de 33 41 15 9 1 31 20 7 vermorzelen. 19 28 32 is een titel. 26 is gelijk 42 is gelijk 47 moet geraden worden.

3. In 2 Koningen komt een naam met nadere aanduiding voor. Zoek deze naam uit de volgende gegevens:8 2 6 7 3 20 13 is de naam van de laatste koning van Juda. 5 18 15 4 14 is de naam van Lots vader. 16 12 21 is een zeer bekende vrouwennaam uit Gods Woord. 19 10 17 1 betekent plomp, onbehouwen. 9 11 was de plaats, waar Jozefs Egyptische schoonvader woonde.

De oplossingen van deze raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 september 1954

De Banier | 8 Pagina's

Voor de jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 september 1954

De Banier | 8 Pagina's