Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het kan verkeren

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kan verkeren

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het kan verkeren. — schreef reeds eeuwen geleden Brederode. De waarheid van deze woorden hebben onze regering en haar medestanders ten aanzien van de Indonesische kwestie ondervonden. Waren dezen vóór de souvereiniteitsoverdracht van Indië aan Indonesië immer zeer hoopvol gestemd betreffende de toekomstige verstandhouding tussen Nederland en Indonesië, kwamen zij een ieder in de Kamer tegen, die zeide, dat daarvoor in het geheel geen gegronde redenen bestonden, thans blijkt de opvatting der regering en haar medestanders een volslagen illusie te zijn geweest Die uitnemende verstandhouding tussen Nederland en Indonesië, die veel beter zou zijn dan ooit tevoren tussen Nederland en Indië bestaan had — zo verklaarden de voorstanders der souvereiniteitsoverdracht met een zekere pathos — is wel in haar tegendeel omgeslagen. Getuigen daai-van zijn onder meer de twee protesten, welke onze regering tot die van Indonesië gericht heeft in zake van de berechting van Nederlanders voor de Indonesische rechtbanken.

In de nieuwe, tweede nota, welke de Nederlandse regering Woensdag 20 October aan de Indonesische deed overhandigen, protesteert zij tegen de mishandeling van Nederlandse arrestanten. Die nieuwe nota noemt het antwoord, dat zij van de Indonesische regering ontving, onbevredigend, en betreurt het in het bijzonder, dat de Indonesische regering uitdrukkelijk weigert gevolg te geven aan het verzoek, dat bij berechting van de Nederlandse verdachten geen gebruik zal worden gemaakt van door hen of door getuigen onder bedreiging of door dwang afgelegde verklaringen, en dat bij verdere verhoren, ook tijdens het vooronderzoek, een vertegenwoordiger van het Nederlandse Hoge Commissariaat aanwezig zal zijn.

Tegenover de verklaringen van de Indonesische regering, dat van de zijde der Indonesische politie geen mishandelin­ gen of bedreigingen hebben plaats gevonden, herhaalt de Nederlandse regering in haar nota, dat op grond van de veelvuldige gegevens, waarover zij op 14 Juli beschilcte, voor haar vaststaat, dat 'n aantal Nederlandse onderdanen op ernstige wijze is mishandeld, alsmede aan bedreigingen van ontoelaatbare aard is blootgesteld geweest, ten einde deze arrestanten tot het afleggen van bekentenissen of bepaalde verklaringen te dwingen.

Deze overtuiging — aldus de nota — is nog versterkt door de sedert dien ter kennis van onze regering gekomen feiten. De Nederlandse regering is gebleken, dat een aantal gearresteerden, die tevens als getuigen zijn opgeroepen in de rechtzaak tegen de Nederlander Schmidt, bedreigd is geworden, zoals opzending voor een onbepaalde tijd naar Noesan Kembangan, ontvoering van en maatregelen tegen familieleden, wanneer zij bij het onderzoek ter terechtzitting in hun verklaring zouden afwijken van hun in het vooronderzoek afgelegde verklaringen. Deze feiten — zo drukt de nota het uit — logenstraffen de rrrededeling van de Indonesische regering van 9 October jongstleden, dat door de politie geen mishandelingen of bedreigingen plaats hebben gevonden ten aanzien van de betrokken als getuigen gedagvaarde gedetineerden.

Tegen deze ontwikkeling van zaken tekent de Nederlandse regering andermaal protest aan en handhaaft dan ook het in de Nota van 14 Juli door haar gestelde en verlangt van de Indonesische regering op korte termijn de verzekering,

A. dat naar de gedragingen van de Indonesische politie een onpartijdig onderzoek zal worden ingesteld, waarbij de bedreigde personen zullen worden gehoord in een omgeving, waarin zij niets te vrezen zullen hebben, terwijl zij zo spoedig mogelijk buiten de directe of indirecte invloed van de politie-autoriteiten, die thans hun zaken in handen heb­ ben, zullen worden gebracht;

B. dat Nederlandse arrestanten, getuigen, die tijdens het onderzoek ter terechtzitting verklaringen wensen af te leggen, welke afwdjken van hetgeen zij tijdens het vooronderzoek hebben verklaard, van represailles zullen worden gevrijwaard, en dat deze getuigen na afloop van de terechtzitting niet zullen worden teruggebracht in de macht van de daadwerkelijk met het vooronderzoek belaste ambtenaren.

Het Indonesische ministerie van buitenlandse zaken heeft de tweede nota van onze regering al heel spoedig beantwoord. Zij wees het tweede protest reeds op Donderdag 21 October van de hand, waarmede dit tweede protest een gehjk lot als het eerste onderging. In rege­ ringskringen te Djakarta toonde men zich geschokt. Men was daarin van oordeel, dat 'de Nederlandse regering haar protestnota heeft gepubliceerd om stemming tegen Indonesië te maken aan de vooravond van het debat over Nieuw-Guinea in de Algemene Vergadering van de Organisatie der Verenigde Naties. In de Indonesische nota wordt — nadat er in geconstateerd is, dat de tweede Nederlandse nota een herhaling bevat van hetgeen reeds in de eerste geschreven is — toegegeven, dat een enkele maal een politieman zich heeft vergeten, maar onder de opmerking, dat de arrestant zelf daar eigenlijk door zijn optreden de schuld van was. (Zo kan men alles tenslotte wel goedpraten!). Voorts is daarin al wat de Nederlandse regering verzocht had, met beslistheid afgewezen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 oktober 1954

De Banier | 8 Pagina's

Het kan verkeren

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 oktober 1954

De Banier | 8 Pagina's