Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Voordat wij de nieuwe raadsels opgeven, roepen wij een hartelijk welkom toe aan een nieuwe neef en een nieuwe nicht. De eerste wil zijn naam schuil houden en noemt zich Havik, de tweede is Anneke van der Wolf te Reeuwijk. Wij hopen, dat zij beiden bij leven en welzijn nog vele jaren zullen blijven meedoen met het inzenden der oplossingen. Anneke vroeg nog of het goed is, dat „Moe" haar helpt, omdat ze nog nooit raadsels heeft opgelost. Ja, Anneke, dat mag, en waar je moeder, zoals je schrijft, vroeger tot haar 22ste jaar met de raadselrubriek van „De Banier" heeft meegedaan, zullen de oplossingen, die je gaat inzenden, wel allemaal goed zijn. En wat onze „Havik" betreft, willen wij hem verzoeken om in zijn brieven met oplossingen behalve zijn schuilnaam ook steeds zijn ware naam en adres te vermelden, zulks met het oog op de mogeUjkheid, dat hij eens aan de beurt is een prijs te behalen.

Zijn er nog meer, die de oplossingen willen insturen? Doe het gerust, want ieder is welkom. Denk er echter aan om op de enveloppe aan de voorzijde het woord NIEUW te schrijven. Anneke had dit gedaan, Havik echter niet. Als men dit doet, wordt de naam eerder in „De Banier" vermeld.

Dan nog een woordje van dank tot Janny Hey te Bennekom, die een pakje met 137 postzegels zond, die inmiddek aan het juiste adres zijn doorgezonden. Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 376

Jongeren:1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst geven uit het eerste hoofdstuk van het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. a. Want daar is één Middelaar Gods en der mensen. h. De Heere is lankmoedig, doch van grote kracht. c. Ook heb ik niet gewandeld in dingen, mij te groot en te wonderlijk. d. Wie heeft lust de Heer' te vrezen? e. De boom wordt aan de vrucht gekend. f. Mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. g. Wij hebben gedaan dat kwaad is in Uw heilige ogen. h. Hij zal u niet begeven, noch verlaten. i. Wat god is er in de hemel en op de aarde, die doen kan naar Uw werken? j. Daarom zal U een machtig volk eren. k. De Heere is genadig, barmhartig en lankmoedig. 1. En een Man worstelde met hem. m. De Heere is heilig en rechtvaardig. n. Wat man is er gelijk Job? o. Zijn machtig' arm beschermt de vromen. p. De Naam des Heeren zij geloofd.

2. Noem de naam van: a. een zuster van koning David; 'b. de eerste zoon van Lea; c. de vader van Hofni en Pinehas; d. de berg, waar de Heere Jezus ten hemel voer; e. de stadhouder, die de Heere Jezus overgaf tot de kruisdood; f. de zoon en opvolger van koning Omri; g. de leraar, aan wiens voeten Paulus gezeten heeft; h. de geboortestad van Abraham; i. een diaken, die als martelaar stierf. Welke naam vormen de eerste letters van bovenbedoelde namen?

3. De naam van een inwoner van Efeze uit het Nieuwe Testament bestaat uit 9 letters. Hoe is zijn naam als het volgende bekend is:6 4 3 2 17 4 betekent: eneesmiddel; 6 8 9 5 is het tegengestelde van beweging.

Ouderen:1. Een tekstgedeelte uit Jesaja vóór het 15e hoofdstuk bestaat uit 56 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens:18 12 15 30 9 2 11 28 27 is de naam van de stad, waar Salomo de tempel bouwde. 42 13 33 38 46 25 47 27 17 45 is de vierde trap van Christus' verhoging. 39 43 8 26 5 56 7 54 is de naam van de vrouw van een broer van Herodes. 49 6 52 4 32 19 25 34 48 31 29 37 43 3 zijn de toelichtingen op de Statenbijbel. 24 46 35 1 10 14 32 13 44 waren de lijfwacht van koning David. 36 55 8 51 40 was een koning, die Israël zwaar verdrukt heeft. 50 41 56 37 betekent: emeen, laag, slecht (wordt gebruikt bij het woord laster). 53 20 21 22 23 is kostbaar materiaal, waaruit allerlei voorwerpen gemaakt kunnen worden (zie Openbaring 18). 16 moet geraden worden.

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het boek Jeremia vóór het zestiende hoofdstuk. a. Hij riep de Heere aldus aan: Och Heer', och wierd mijn ziel door U gered. b. Dat slaan zal mij het hoofd niet breken. c. Heer', neem mijn bange klacht ter oren. d. Op haar hoofd was een kroon van twaalf sterren. e. Heere, geef mij van dat water des levens. f. Het was hem beter, zo hem een molensteen om de hals gehangen ware. g. Naomi en Ruth keerden uit Moab terug naar het land Israels. h. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer'! i. Alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben, j. Die zal bij een dwaze man vergeleken worden. k. Zijn wortelen worden bij de springader ingevlochten. I. De Farizeeërs deden al het mogelijke om van de mensen maar gezien en geëerd te worden, m. De vrouw maakte de voeten van de Heere Jezus met haar tranen nat.

3. De namen van twee verbonden steden ten tijde van koning David, waaruit deze zeer veel koper als buit meenam, bestaat uit 15 letters. Zoek deze namen uit de volgende gegevens:5 11 10 2 1 is de naam van de •berg, waar de Heere aan Mozes de wet der Tien Geboden gaf. 8 6 12 13 4 7 15 9 is een plaats, die een sabbatsreize van Jeruzalem lag. 5 14 4 3 staat tegenover hefde.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 373 tot en met 376 kunnen ingezonden worden bij Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 december 1954

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 december 1954

De Banier | 8 Pagina's