Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit het eigen land

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit het eigen land

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De stem des Heeren is op de wateren, de God der ere dondert; de Heere is op de grote wateren, de stem des Heeren is met kracht — zo lezen wij in Psalm 29. In de achter ons Uggende week hebben wij des Heeren stem op de wateren en in de donder, alsook in zijn kracht kunnen waarnemen.

Hij deed de winden uit hun kameren treden en deed ze tot een storm, op vele plaatsen zelfs, onder meer in Noord-Duitsland, tot een orkaan aanzwellen. Hun geweldige kracht is op onderscheidene plaatsen in en buiten ons land waarneembaar geweest.

In Harlingen bijvoorbeeld. Daar rees het water der zee, door de storm gedreven, tot 3, 72 meter hoogte, met gevolg, dat het water op de straten dezer stad gespoten werd. Het was aldaar zelfs zó erg, dat Harlingen, en naar veler oordeel een deel van West-Friesland, door overstroming bedreigd werd. Het water had toch maar 28 cm behoeven te rijzen en de waterkering van de stad, welke in allerijl met alle mogelijke hulpmiddelen tot 4 meter boven N.A.P. gebracht was, was overstroomd. Men had het nodig gevonden door de politie-auto te laten omroepen: „Van de straat af, bergt u in de huizen en brengt huisraad naar boven". Het is wel gelukkig, dat men aldaar met de schrik, die er in geen geringe mate geheerst heeft, is vrijgekomen.

Ook in Stavenisse, dat bij de watersnood van 1953 zo zwaar bezocht werd, heeft men angstige uren doorgebracht. Het dijHeger is er urenlang in de weer geweest. De burgemeester heeft er de hulp van onze strijdkrachten ingeroepen. Hij oordeelde zulks nodig, omdat er een onbekend aantal gaten in de zeedijk rond Stavenisse, waarvan sommige volgens berichten uit de dagbladen 1% meter diep waren, was geslagen en er mankracht te weinig was om alle gaten te dichten.

En Stavenisse is niet de enige plaats geweest, waar de pas herstelde dijken het zwaar te verantwoorden hebben gehad onder de kracht van wind en water.

Feitelijk is dit ten opzichte van al de Nederlandse zeedijken van Zeeuwsch-Vlaanderen tot Delfzijl in mindere of meerdere mate het geval geweest. In het bijzonder hebben in Willemstad en andere plaatsen, als Stavenisse en Harlingen, de zeedijken heel wat te verduren gehad.

Hier en daar zijn de dijken bezweken. Bij SteUendam en Ridderkerk is dit ge schied. Vijf polders met een totale oppervlakte van 115 hectaren hepen er onder water, waarbij niemand enig letsel bekwam, dewijl de bewoners, geHjk ook in de andere ondergelopen polders, van te voren geëvacueerd waren. In vele plaatsen, onder meer in Rotterdam en Dordrecht, zijn sommige straten en landerijen ondergelopen.

Bij Sluis werd een bres van 25 meter in de zeedijk geslagen, bij St. Maartensdijk ontstond een bres van tien meter ia de dijk van de Ouderlandpolder, terwijl rond Scherpenisse de ouden van dagen en invaliden uit de omliggende polders geëvacueerd zijn, en bij Willemstad 350 bewoners uit een polder geëvacueerd zijn, terwdjl het er, evenals in Willemstad, ook te Moerdijk en Klrmdert kritiek heeft bijgestaan en bij Lage Zwaluwe een polder onder water liep, waarin de fabriek van de Vlasstichting, welke belangrijke schade beliep, gelegen is.

Op Tiengemeten zijn de dijken zwaar be: chadigd, evenals in Brouwershaven. In Lekkerkerk zit de bevolking met die van de omringende gemeenten zonder drinkwater, omdat de bassins van het waterleidingbedrijf zijn volgelopen met brak water.

Ook zijn er hier en daar, bijvoorbeeld op Ameland, duinen weggeslagen, terwijl er ook op sommige plaatsen aanmerkehjke schade werd aangericht Zo werd in Scheveningen de boulevard over 600 meter vernield en ook in Zandvoort hebben vernielingen plaats gevonden.

Heel de toestand is van die aard geweest, dat de Marine voorlopig geen Kerstverlof heeft gekregen en de strijdkrachten ter zee, te land en in de lucht in staat - van gereedheid zijn gebracht om onmiddellijk tot hulpverlening te kunnen overgaan bij een mogeüjke wattersnoodramp; hetgeen, gelet op de ernstige toestand, geen overbodige weelde is g€^ weest, als men weet, dat ia een stad als Vlaardingen alles blank heeft gestaan tan Noorden van de spoorbaan, te weten van de boulevard tot Vlaardingen-Oost. Het water stond 70 cm hoog op straat en in de vele pakhuizen en industriegebouwen in dat gedeelte.

In Schiedam is de gehele dijkbewaking op de been geweest. Het water stroomde daar een groot aantal huizen, gelegen tussen de Havenstraat, de Hoofdstraat en de Lekstraat, birmen. De werf „Gusto" hep grotendeels onder water. Enige arbeiders konden zich te nauwernood in veüigheid brengen.

Gelukkig vallen er van het noodweer ten onzent maar weinig slachtoffers te betreuren. Het zijn er maar twee. In Breda een meisje van tien jaar, dat onder het puin van het houten schoolgebouw, dat door de storm ineen stortte, de dood vond en elders een persoon, die door een rukwind met fiets en al onder een passerende auto terecht kwam, waardoor hij overreden werd. In het buitenland en op zee zijn er heel wat meer personen bij de storm omgekomen.

Men kan gerust aannemen, dat er heel wat angst in menig gezin doorstaan is. De vraag is echter wel gewettigd, waar deze bezoeking hen en ons gelaten heeft. Waar zij hen en ons gebracht heeft. Want zonder enige twijfel heeft de Heere in de hevige stormen tot ons allen gesproken en aangemaand om ons onder Hem te vernederen. Doch wie heeft dit tot verootmoediging voor de Heere gebracht? Het is helaas gemeenlijk zo, dat er onder zulke zware stormen nog wel eens een schietgebedje gedaan wordt, maar dat, als deze stormen zich gelegd hebben — van de hardste steen vliegt er alsdan nog wel eens een splinter af — de mens daarhenen leeft alsof er niets plaats gehad heeft, terwijl toch de Heere in deze stormen tot heel het Nederlandse volk waarschuwend gesproken heeft, om ons tot Hem te bekeren.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 december 1954

De Banier | 8 Pagina's

Uit het eigen land

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 december 1954

De Banier | 8 Pagina's