Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Begroting Overzeese Rijksdelen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Begroting Overzeese Rijksdelen

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ook zijn vsdj het met de Missie eens, dat de opeenhoping

van uit Indonesië afkomstige Nederlanders het ontstaan van een gezonde samenleving belemmert en dat een overbrenging van groepen land-en tuinbouwers naar andere plaatsen dan de steden zowel maatschappelijk als economisch noodzakelijk zal zijn en naast de bestaande bedrijven er bedrijven van werkelijke boeren behoren te komen.

Ook stemmen wij met het verslag in, als daarin wordt gezegd, dat het noodzakelijk zal zijn, dat men^ onder elkaar tot waardering komt op persoonlijke gronden en niet op gronden van huidskleur of afkomst. Tevens beschouwen wij het met de Missie een geboden zaak, dat de Papoea's niet in afzonderlijke wijken zullen wonen, maar dat zij hun woningen temidden van de overige bevolking zullen hebben.

Wat het onderwijs aangaat, waarover wij thans kortelijks iets gaan zeggen, staan wij goed en deugdelijk onderwijs voor, dat overeenkomstig onze beginselen, zoals Gods Woord het eist, zal worden gegeven. Sprekende over het onderwijs, bevelen wij bij de Regering ten sterkste aan, dat het vakonderwijs krachtig zal worden bevorderd. Dit is een groot vereiste, want het ontbreekt, zoals uit het verslag van de Missie blijkt, op allerlei gebied aan bekwame vaklieden. Dit is ook een geboden zaak voor de landbouw en het boswezen, waarbij het evenzeer aan goed materiaal ontbreekt. De tijd, welke ons is toegemeten, laat ons niet toe, in bijzonderheden te treden. Wij moeten volstaan met ons aan te sluiten bij die lieden, die bij de Minister hebben voorgestaan, dat hierin een dringend noodzakelijke verbetering wordt aangebracht en dat zowel het onderwijs ten aanzien van het ambacht als dat op het gebied van landbouw en boswezen krachtig ter hand wordt genomen. Kortom, er dienen maatregelen te worden getroffen, dat de Isvensvoorwaarden, ook die der werknemers en die der arbeiders worden verbeterd. Daarvoor is toch een mogelijkheid, waar op Nieuw-Guinea onder meer goud, steen-en bruinkool, nikkel, kobalt, chroom, ijzer, fosfaat en kalkgesteenten aanwezig zijn.

Tevens dient de zakenwereld de behulpzame hand te worden geboden. Het is een ongehoorde toestand, dat tot op heden geen enkele gouverne­ mentele instantie precies kan aangeven welke weg voor het aanvragen van een stuk grond bij HoUandia moet, worden bewandeld, en dat, zo men al een wee heeft kunnen aanv^djzen, de aanvrager telkens weer moet ondervinden, dat deze weg tijdens het bewandelen telkenmale een andere kant schijnt op te gaan. Verder wordt ons in het Verslag der Missie medegedeeld op blz. 32:

„Behalve met de Handelsvereniging HoUandia voerden de leden der Missie vele gesprekken met vertegenwoordigers uit het particuliere bedrijfsleven en de handel op Nieuw-Guinea. Een der klachten had betrekking op de importregelingen. Weliswaar is de import van toegestane goederen vrij, doch niet alle importeurs genieten hierbij dezelfde faciliteiten. Meestal moet men zijn aanvragen op staten in zevenvoud indienen, welke dan langs ambtelijke weg naar het Ministerie van Overzeese Rijksdelen naar de leveranciers lopen; andere importeurs echter kunnen, aldus werd medegedeeld, hun bestellingen direct bij de leveranciers doen. De Missie hoorde ook twijfel uiten over het betrachten van voldoende beslotenheid bij de behandeling van deze handelsaanvragen. Ook was men niet te spreken over de behandeling op het Ministerie zeï. Handelszaken in Nederland klaagden over het geringe inzicht op het Ministerie inzake de belangen van de handel; vele afhandelingen worden steeds maar weer getraineerd".

De Missie stelt onder het hoofd „Conclusies" het volgende:

„De hierboven vertolkte opvattingen geheel latende voor rekening van hen, die ze naar voren brachten, is de Mis-> sie er van overtuigd, dat bij de ontwikkeling van Nieuw-Guinea aan de initiatieven van het particuliere bedrijfsleven een ruime plaats moet worden toebedeeld en de initiatieven dienen te worden bevorderd, zonder bevoorrechting van bepaalde ondernemingen, ook niet in administratief opzicht".

Mijnheer de Voorzitter! Wij delen de opvating der Missie in dezen geheel en bevelen met nadruk bij de Regering aan, dat zij in deze geest zal handelen. Hierbij dringen wij er bij de Regering tevens ten sterkste op aan, dat de belastingen, die ook op Nieuw-Guinea zwaar drukken, verlaagd zullen worden. Voorts achten wij het noodzakelijk, dat er woningen worden gebouwd, want de huisvesting laat op Nieuw-Guinea ook al zeer veel te wensen over. Eveneens is het noodzakelijk, dat er meer ziekenhuizen worden gebouwd. Daarbij mag de aanleg van goede wegen niet achterblijven. En dit dient te gebeuren, zowel met het oog op goed toezicht alsook ter bevordering van handel en nijverheid. In één woord. Mijnheer de Voorzitter, — de tijd laat ons niet toe om in nadere bijzonderheden te treden — wij staan voor, dat alles naar de kracht van ons vermogen gedaan moet worden om de Nieuw-Guinese bevolking tot welvaart te brengen. Bovenal achten wij daarvoor nodig, ' dat Gods Woord op Nieuw-Guinea gebracht wordt.

Dit is wel een eerste vereiste. Wil het inderdaad deze bevolking goed gaan, dan dient Gods Woord op Nieuw-Guinea gebracht te worden en dient er ook naar geleefd te worden. Wij doen tenslotte een zeer ernstig beroep op de Regering om dit krachtig te steunen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 december 1954

De Banier | 8 Pagina's

Begroting Overzeese Rijksdelen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 december 1954

De Banier | 8 Pagina's