Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

AKKRUM

Op 17 Januari j.l. hield de kiesvereniging alhier haar jaarvergadering. De voorzitter, S. Bangma, opende deze vergadering door te laten zingen Psahn 89 : 7, las Romeinen 8 en ging voor in gebed. Daarna heette hij allen hartelijk welkom; en leest de secretaris de notulen, die ongewijzigd werden vastgesteld. Vervolgens bracht de penningmeester het jaarverslag uit, waaruit bleek, dat een batig saldo in kas aanwezig was. Hierna kwam aan de orde de verkiezing van twee bestuursleden. C. B. v. Woerden Hz. en W. de Bas, werden herkozen. Na deze zakelijke werkzaamheden hield W. Wijtten een keurig verzorgd onderwerp, getiteld: Weren en uitroeien". Vooral dit laatste woord, volgens spreker, doet denken aan de roomse inquisitie.

Onze vaderen hebben altijd de vrijheid van consiƫntie gehandhaafd, voorzover de valse godsdienst niet in het openbaar werd gepredikt. Calvijn en Voetius stonden op het standpunt, dat zij die de ketterijen openbaar beleden en verspreidden, met gepaste strafmiddelen gedwongen mochten worden binnen de perken te blijven, opdat de ere Gods in het openbaar niet zou worden aangerand.

Naar him opvatting, viel met boete en berouw, de aanleiding zelfs tot elke kerkelijke of wereldlijke procedure weg. Weren en uitroeien uit artikel 36 betekent dus niet dat al degenen die de Gereforaieerde religie niet willen belijden, zouden moeten worden omsebracht.

Eerst als afgoderij, en valse godsdienst in het openbaar worden geleerd, dan wordt het de roeping der overheid, krachtens haar regeren bij de gratie Gods om haar dwingende macht te gebruiken en dergelijke afgoderij te verbieden en helpt dit niet, dan straffend op te treden. Vervolgens voerde spreker nog een toepasselijk woord op onze tijd.

Nadat hierop een levendige discusie volgde kwam de vraag naar voren, of de Banier ook in een grotere vorm kan verschijnen en toch eens per week. Bij alle aanwezigen vond dit veel instemming. Op de a.s. vergadering in Leeuwarden zou dit gevraagd worden. Nu niets meer aan de orde zijnde, verzoekt de voorzitter aan R. Schaap deze aangename bijeenkomst te sluiten. Deze liet daarop zingen Psalm 119 : 1 en eindigde met dangebed.

DE SECRETARIS.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 februari 1955

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 februari 1955

De Banier | 8 Pagina's