Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het gaat om uw hart

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het gaat om uw hart

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Mijn zoem, geef Mij uw hart! Spreuken 23 : 26a

4

Op het terrein des harten is het al niet anders, ja nog veel sterker. De leuze: „zelfverbetering", zit ons, dikwerf onbewust, door merg en been. Toch kan alleen aan een hart, zo onrein, zo dood door de zonden en misdaden, dat vn] er machteloos tegenover staan, de Heere Zijn macht. Zijn wijsheid, Zijn liefde verheerlijken. Er is geen leraar, geen christen, geen vader, geen moeder, al mogen zij God vrezen in waarheid, die u deze les: „Geef uw hart zoals het is", zo kan inprenten, dat gij er naar handelt. Daarvoor is nodig het onderwijs van de Heilige Geest, Zijn onwederstandelijke kracht. Op de school des Geestes krijgt ge ook deze les: Geef uw hart geheel! Alleen aan het ganse hart vril de Heere Zich verheerlijken. Een half, een gedeeld hart kan Hem niet behagen. Dat vertoornt Hem schrikkelijk. Dat is een belediging van Hem, Die er recht op heeft, dat wij Hem liefhebben van ganser harte, van ganser ziel, van gansen gemoede, en met al onze krachten.

En toch wordt de Hoge en Verhevene menigmaal zo beledigd. Wat doet gij anders, gij, die godsdienstig wilt zijn, en toch ook de wereld walt dienen zo veel maar mogelijk is? De opperste Wijsheid vraagt uw ganse hart. Dat is alles, wat gij zijt, en alles, wat gij hebt.

Hinken op twee gedachten is moeilijk en zwaar. Denk maar aan een kreupele, die hinkend moet lopen. Misschien is dat hinken op twee gedachten uw toestand. Gij doet met de wereld en haar ijdelheden nog v/el mee, maar niet meer met een gerust hart. Het gebeurt onder beschuldigingen en kloppingen van uw geweten. Dan hebt gij een zware weg, want gij voegt u niet meer met een volkomen hart bij de wereld, maar evenmin is uw hart volkomen met God. Zo kan, zo mag het niet blijven. Hier op aarde moge het al schijnen, dat er behalve de kinderen des lichts en de kinderen der duisternis nog een derde soort van mensen is, tussen de twee genoemde in.

Neen, mijn lezer! het is onmogelijk, met de ene voet te wandelen op de smalle weg, en met de andere op de brede. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Het moet komen tot een besliste keuze. Kies u dan heden wie gij dienen zult met uw gehele hart. Leer luisteren naar de stem der wijsheid: „Mijn zoon, geef Mij uw hart". Alleen de gave van uw hart, zoals het is, van uw gehele hart, is een gave, de Heere ter eer.

Wat het geven van uw hart inhoudt? Hierin bestaat het geven van uw hart, dat gij onder de bearbeiding des Geestes u, zonder enig uitbeding, aan de volko­ men Zaligmaker, Jezus, overgeeft naar Hchaam en naar ziel, voor leven en voor sterven. Het is neer te zinken, als een vermoeide en belaste, in Zijn liefdearmen, aan Zijn hogepriesterlijk hart. Tot het geven van uw hart behoort, dat al de liefde van uw hart Hem wordt gegeven. De Heere Christus zegt zo waarschuwend: „Wie vader of moeder, man of vrouw, zoon of dochter, liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig". Hij, Die Zichzelf gaf tot in de dood aan het vloekhout. Hij is het zo waardig, dat het hart Hem ongedeeld, geheel wordt gegeven. Dan is het in de volheid des harten: „Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk".

Zulk een hart, aldus gegeven, is een hart, waaraan en waarin de Heere Zichzelf verheerlijkt heeft en verheerlijkt in de reiniging door Zijn bloed, in de wedergeboorte door Zijn Geest, in het verwerven van verzoening met God, in het geven van Zijn vrede; in één woord, in het geven van Zichzelf en van al Zijn schatten en gaven.

Dat is begeerlijk, dat uw hart mag dienen tot eer en verheerlijking van God en van Zijn Christus! Voor uzelf vloeit daar­ uit altijd weer voort deze zegen, dat het uzelf is tot heil en zaligheid. De eer Gods en het heil van onsterfelijke zielen gaan bij het werk der genade altijd samen.

En als gij daarna, door uw afwijkingen, door uw ontrouw, vaak in het donker moet gaan, het gevoelige leven van verborgen omgang moet missen, dan mnogt gij toch telkens weer door de trouw des Heeren, Die niet laat varen de werken Zijner handen, als gij schuldbelijdend wederkeert, ervaren de waarheid van de belofte Gods: „Gij, die God zoekt, ulieder hart zal leven".

TiO wordt de gave van uw hart een gave, de Heere ter eere, omdat Zijn wonderwerken, er aan verricht, worden gezien; omdat uw hart Hem dan gedurig weer nodig heeft, omdat Hij bij tijden en ogenblikken uw hart zo dierbaar wordt; omdat het wel eens uw begeerte mag zijn Hem te aanbidden.

Jongelingen en jongedochters, kinderen en grijsaards, mannen en vrouwen, nog eenmaal, in naam van de Heiland: „Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij uw hart!" Geef het heden, uitstel is verlies en zeer gevaarlijk. Morgen is een dag, die de Heere en niet u toebehoort.

Zu gij Zijn stem dan heden hoort, Gelooft Zijn heil-en troostrijk woord; Verhardt u niet, maar laat u leiden.

Zij of worde uw antwoord: „Verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams". Die bede hebben wij nodig van dag tot dag, tot de dag onzes doods, tot op onze stervensure. Zij het dan: „Heere, leer mij bidden".

Zeist Ds. S. VAN DORP

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 maart 1955

De Banier | 8 Pagina's

Het gaat om uw hart

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 maart 1955

De Banier | 8 Pagina's