Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeentebestuurder

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeentebestuurder

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

VOOR

Gemeentebestuurder Is in de vorige brief voor Gemeentebestuurder gewezen op de mogelijkheid om vragen te stellen, er mag nu reeds worden gemeld dat daaraan gevolg is gegeven. Immers, over het Partijbureau is de volgende vraag ontvangen: Mag de voorzitter (van de raad) een voorstel in stemming brengen dat niet op de

agenda heeft gestaan! De orde van vergaderingen is in het Reglement van Orde geregeld. Het is echter niet denkbaar dat in een Reglement van Orde zou zijn bepaald dat nimmer voorstellen vreemd aan de orde van de dag gedaan en behandeld zouden mogen worden. De burgemeester is de persoon die krachtens de gemeentewet de vergaderingen belegt (althans in gewone gevallen) en ook wel de agenda maakt. Zeker, de voorstellen worden niet gedaan buiten de beslissing, ter voorbereiding, met de wethouders, maar toch heeft de burgemeester daarin ook

een taak. Hij heeft in de vergadering van de raad, zo hij daarvan geen Hd is, een advise, rende stem, en zeker ook de bevoegd heid tot het doen van voorstellen. Q een voorstel behandeld zal worden staa; niet aan hem te beslissen, maar aa; de raad. Is de raad eenmaal bijeen dai kan die beslissen of een voorstel, ooi al is het op de agenda geplaatst, bt handeld zal worden. De raad zal oci beslissen of een voorstel dat niet op é agenda staat, behandeld zal worden. Er kan dus worden vastgesteld dat ét voorzitter bevoegd is een voorstel tijdem de vergadering te doen, alsook dat tie raad bevoegd is dat voorstel in behandeling te nemen.

De tweede vraag is, kan over een dergelijk voorstel een beslissing worden genomen, kan er over worden gestemd? Ook die vraag zal bevestigend moeten worden beantwoord, tenzij er een wettelijke bepaling is dat een zaak eerst ter kennis moet worden gebracht. Die gevallen zijn slechts weinige. En in het genoemde geval, waar het ging om aaa een schoolgebouw een dorpshuis te boi wen, is dat zeker niet het geval. De raad zal kunnen beslissen over het in behandeling nemen. De raad zal ook kunnen beslissen of het voorstel wordt afgehandeld of wel wordt aangehouden. Strijd met de wet, die tot vernietiging van een dergelijk besluit zou kunnen leiden, is er niet. Dus is er ook geen mogelijkheid om het onderhavige besluit op die grond aanhangig te maken tei vernietiging.

Wel kan de vraag worden gesteld c{ een dergelijke handeling juist is. En dan zal er aanleiding zijn een dergelijk beleid af te keuren. Nodig is dat de raadsleden, aleer zij ter vergadering komen, vveten wat er aan de orde is. Nodicr i< een goede voorhchting, en wel schriftelijk. Dus niet door de stukken zonder meer alle maar ter inzage te leggen, of door een mondelinge toelichting ter vergadering.

Het kan in enkele gevallen niet mogelijk zijn alles schriftelijk • tevoren mede te delen, maar dat moeten toch uitzonderingen blijven.

Bijvoorbeeld een stuk is lang en de inhoud is niet van dat belang dat vermenig-vuldiffen nuttig is. Maar iedere, meer ingrijpende beslissing, dient tevoren te worden medegedeeld en toegelicht.

Doch, al getuigt het niet van juist beleid om, zonder voorbereiding een voorstel in de raad te doen, en zeker niet van de voorzitter, toch is het daarom nog niet onwettelijk, en behoeft een besluit, zo genomen, niet voor vernietiging te worden aanhangig gemaafkt.

Er zal onderscheid gemaakt moeten worden tussen wat wettelijk is, en wat getuigt van een goed beleid.

Het is wel nodig dat de raadsleden daar op letten. Het blijkt dat in sommige gemeenten de raadsleden niet behoorlijk worden ingelicht. Dat is zeer verkeerd. Het college van burgemeester en wethouders is geroepen om de besluiten van de raad behoorlijk voor te bereiden, en daaronder zal toch ook gebracht dienen te worden, inHchten op een wijze dat zij er kennis van kuimen nemen Daaruit is ook af te leiden dat de voorzitter toch wel uiterst voorzichtig zal moeten zijn om niet met voorstellen te komen, die niet door het college van burgemeester en wethouders tevoren zijn behandeld. Het is meer zijn taak om, als raadsleden een voorstel doen vreemd aan de orde van de dag, te adviseren dat in handen van burgemeester en wethouders te steUen om advies. Een dringen tot besluiten welke zonder voorbereiding ter tafel komen is af te keuren. Het is dan zeer goed mogelijk dat niet alles wat er aan vast is, is o' < 'zien, en dat bij de uitvoering versci-ilende moeihjkheden zich voordoen. Daarom, voorzichtigheid is gewenst.

Gemeentebestuurder.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 maart 1955

De Banier | 8 Pagina's

Gemeentebestuurder

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 maart 1955

De Banier | 8 Pagina's