Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

In Spanje

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

In Spanje

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

In Spanje is iets voorgevallen, dat in brede kringen sterk de aandacht getrokken heeft.

Kardinaal Segura, die onverdroten en onvermoeid op de vervolging en onderdrukking der protestanten heeft aangedrongen en daartoe in menige publicatie heeft opgehitst, is door het Vaticaan feitelijk uit zijn ambt ontslagen, dewijl er daardoor een geestelijke is aangesteld, die al zijn functies waarneemt.

Hem was voorheen de raad gegeven zich in een Augustijner klooster terug te trekken, doch hij heeft die raad niet opgevolgd. Volgens sommige bladen, al is dit later nadru'kkelijk ontkend, had het Vatieaan in deze raadgeving de hand gehad. Dat dit geheel buiten zijn toedoen om geschied is, valt echter moeilijk aan te nemen.

Over het feit van de plaatsvervanging xelf wordt verschillend geoordeeld. In sommige bladen is als reden daarvan aangegeven, dat kardinaal Segura op zulk een sledhte voet met Franco, de huidige dictator van Spanje, stond. Zeker is het, dat hij een vurige aanhanger van de monarchie was en dat hij zeer koningsgezind was, waarvan hij menig keer blijk heeft gegeven, zelfs zó, dat hij, afgaande op sommige berichten, openlijk zijn afkeuring heeft uitgesproken-over het concordaat, dat de Paus met Franco gesloten heeft, en Franco ook al als regerend hoofd meer dan eens opzettelijk beledigd heeft.

Volgens andere berichten heeft de plaatsvervanging plaats gevonden, omdat het Vaticaan niet instemde met de wijze, • waarop kardinaal Segura tegen de protestanten optrad.

Op het ogenblik is moeilijk uit te maken wat nu de eigenlijke reden is geweest, waarom Segura bij het Vaticaan in ongenade gevallen is, al wil men van Rooms-Katholieke zijde dit uitgelegd zien als een bewijs en voorteken, dat er voortaan meer verdraagzaamheid tegenover de protestanten betracht zal worden.

Of dit ook metterdaad het geval zal zijn, dient afgewacht te worden. Zoals het er tooh nu lange tijd in Spanje is toegegaan, heeft daar de inquisitie op volle toeren gedraaid. Niet minder dan 60.000 Bijbels zijn er verbrand. Kerken en kapellen der protestanten zijn er bij herhaling gedeeltelijk of geheel verwoest. Predikanten en evangelisten zijn er beboet en in de gevangenis geworpen, niet omdat zij zich aan enig werkelijk strafbaar feit, aan enig misdrijf hadden schuldig gemaakt, maar omdat hun leer als een belediging voor die van Rome's kerk en voor het Spaanse volk werd aangemerkt.

In één woord, vervolging en onderdrukking der protestanten waren in Spanje aan de orde van de dag. Op allerlei wijze werd hun het leven en bestaan moeilijk gemaakt. Gevallen zijn er aan te wijzen, dat zij ontslagen werden uit hun werkkring, niet omdat zij hun werk niet naar behoren verrichtten, maar enkel om het feit, dat zij protestanten waren; terwijl het nog betrekkelijk kort geleden gebeurd is, dat een militair in de gevangenis werd opgesloten, omdat hij de hostie weigerde te aanbidden.

Hoe het ten aanzien van de protestanten in Spanje verder verlopen mag, dient afgewacht te worden, maar in geen geval mag aan de plaatsvervanging van Segura ontleend worden, dat het nu minder nodig is, om de protestanten in Spanje te steunen. In onverminderden getale dienen naar Spanje Bijbels en Heidelbergse Catechismussen en andere op Gods Woord gegronde lectuur gezonden te worden. Dit is en blijft broodnodig. Msn kan toch nooit te veel van deze lectuur naar Spanje zenden, te meer niet, omdat de protestanten aldaar er verlangend naar uitzien. Men steune en blijve daar­ om professor Wisse in zijn werk dienaangaande geldelijk steunen.

Hiervoor bestaan te meer redenen, omdat, indien de vervolgingen der protestanten in Spanje enigermate afnemen, of zelfs gestaakt zullen worden, dit uit politieke overwegingen geschiedt, en niet uit beginsel, want Rome's kerk heeft nog nimmer de inquisitie afgezworen. Integendeel, zij huldigt en verheerlijkt haar nog als een goed en deugdelijk middel, dat de kerk te harer 'bevordering en tot onderdrukking van ketters dient te hanteren. In Columbia worden dan ook, gelijk uit onderstaand artikel blijkt, de inquisitoriale middelen nog steeds toegepast.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 maart 1955

De Banier | 8 Pagina's

In Spanje

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 maart 1955

De Banier | 8 Pagina's