Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

In Columbia

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

In Columbia

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

In dit land draait de inquisitie nog immer op volle toeren. Het gaat alle perken te buiten wat de protestanten daarin aan vervolging en onderdrukking wordt aangedaan. Het is meer dan ergerlijk en schandelijk.

Zendeling Heap, die daarin arbeidt, deed er een boekje over open tegen een correspondent van het dagblad „Trouw". Dit ter gelegenheid van zijn bezoek aan ons land, waarin hij op uitnodiging van de stichting „De Spaanse Evangelische Zending" enkele spreekbeurten over Columbia en het wedervaren van de protestanten en van hem daarin hoopt te houden; spreekbeurten, welke in Amsterdam, Den Haag, Deventer, Groningen, Leiden, Genemuiden en Katwijk reeds gehouden zijn of staan gehouden te worden. Daaruit blijkt, dat het lot der protestanten hem zeer ter harte gaat, want hij houdt ze tijdens zijn verlof, dat hij met zijn vrouw en drie kinderen in Engeland tot September van dit jaar doorbrengt.

Aan het verslag van het onderhoud, dat de genoemde correspondent met zendeling Heap had, hetwelk weergegeven is in het dagblad „Trouw" van 4 Maart jongstleden, en ook aan andere berichten ontlenen wij hetgeen wij in dit artikel over Columbia en de vervolging en onderdrukking der protestanten in dat land schrijven. Het is in acht punten samengevat.

Ie. Tussen December 1951 en 31 October 1952 heeft het verbond van Evangelische kerken 147 gevallen van vervolgingen van protestanten geconstateerd en met bewijzen daarvan te boek gesteld. Deze zijn in zses officiële rapporten gepubliceerd en onder meer naar de president van Columbia, naar die van de Verenigde Staten van Amerika en naar de Paus gezonden. Deze vervolgingen waren niet alleen gericht tegen particuliere personen en hun leven, hun huizen en bezittingen, maar hielden ook dn de verwoestingen of beschadigingen van de kerkgebouwen en scholen der protestanten.

2e. Predikanten, evangelisten en colporteurs zijn in de gevangenissen opgesloten of door de politie gemarteld, mishandeld, gestenigd, met knuppels geslagen en gedood.

3e. Het huis van zendeling Heap is met stenen bekogeld. Drie keer zijn hij en de zijnen door burgers aangevallen, die hen wilden vermoorden. Eenmaal drongen zelfs gewapende mannen het huis van deze zendeling binnen. Bij voortduring werden hij en de zijnen bedreigd. Enige waarborg, dat de overheid hen beschermt, is er niet,

4e. Het grootste deel van de Columbiaanse bevolking staat, meermalen daartoe opgehitst door de R.K. geestelijkheid, beslist fanatiek vijandig tegenover de protestanten en vereenzelvigt deze dikwijls met de communisten.

5e. De plaatselijke autoriteiten en de R.K. geestelijkheid stimuleren de haat en de vervolging en onderdrukking der protestanten veel meer dan dat zij deze tegengaan. Dit heeft mede ten gevolge gehad, dat kerken werden verwoest, protestanten werden mishandeld, zelfs ten dode toe, en dat vooral in de laatste jaren de onderdrukking en vervolging tot felle uitbarsting zijn gekomen.

6e. Ergerlijke beledigingen hebben de protestanten er vrijwel dagelijks te verduren. AohteruitsteUing van hen in de maatschappij is aan de orde van de dag. Hun gezelschap wordt er gemeden en dit wordt als een vanzelfsprekende zaak beschouwd.

7e. Ds. Heap vertelde, dat, toen hij en zijn vrouw pas in Ckjlumbia kwamen en hun arbeid daar aanvingen, de toestand voor de protestanten, ook al was hij niet zoals hij feitelijk behoorde te zijn, toen toch nog enigermate dragelijk was. Toen was er tenminste nog een regering aan het bewind, welke de wetten betreffende de godsdienstvrijheid naleefde. Doch, zo zeide hij, in 1948 zijn de vervolging en de onderdrukking der protestanten eerst recht begonnen. Toen is er in Columbia een conservatieve, Rome zeer gezinde regering aan het bewind gekomen, die de uitbreiding van het protestantisme en van de protestanten met alle haar ten dienste staande middelen tegenwerkt; en niet alleen toelaat, maar er hard aan medewerkt, dat de protestanten in' Columbia onderdrukt en vervolgd worden en hun het leven en bestaan zo benard en moeilijk mogelijk gemaakt wordt.

8e. Hoewel Ds. Heap in het genoemde onderhoud niet veel over zichzelf sprak, ' is daaruit wel vast komen te staan, dat hij bij zijn arbeid menigmaal in levensgevaar heeft verkeerd en dat hij deze nog altijd onder zeer moeilijke omstandigheden te vervullen heeft, alsook, dat Rome, waar het de macht daartoe heeft, de inquisitie nog immer in de praktijk brengt.

Tenslotte zij nog medegedeeld, dat Ds. Heap verklaard heeft, dat door alle tegenwerking, vervolging en onderdrukking van Rome het niet gelukt is het protestantisme uit Columbia te bannen, maar dat het in weerwil daarvan nog steeds toeneemt.

Moge Gods kerk aldaar als de palmboom groeien, weUce onder de druk groeit.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 maart 1955

De Banier | 8 Pagina's

In Columbia

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 maart 1955

De Banier | 8 Pagina's