Bekijk het origineel

De Verjaardag van Hare Majesteit de Koningin

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Verjaardag van Hare Majesteit de Koningin

3 minuten leestijd

Op de dag van 30 Aprü jongstleden hebben de vlaggen weder vanuit Nederlands torens gewapperd. Daar was alleszins reden voor. Hare Majesteit de Koningin heeft op die dag Haar 46ste verjaardag mogen vieren.

De viering van zulk een verjaardag is niet alleen voor heel het Koninklijk Huis een heugehjk feit, maar ook voor heel ons volk.

Degene, Die op Neêrlands troon gezeten is, is een telg uit het zo doorluchtige Vorstenhuis van Oranje, waaraan ons volk zo veel verschuldigd is.

Men denke er maar aan, dat eenmaal Prins Willem van Oranje zijn tafelzilver verkocht heeft, ja meer nog, zijn lijf en leven heeft veü gehad voor de zaak en de vrijheid van ons volk; hoe hij in de bangste nood een verbond met de Potentaat aller potentaten sloot en hoe zeer hij er toe heeft mogen bijdragen, dat ons volk van onder de Spaanse tyrannie bevrijd werd.

En telkens en telkens wanneer Nederland en Oranje gescheiden waren, verging het ons volk slecht. Dit was reeds in de Republiek der Zeven Provinciën het geval; dit was het evenzeer in latere tijd.

Om ons maar bij één geval te bepalen, en wel bij het laatste, waarbij Koningin Wilhehnina in Engeland en de toenmalige Prinses Juliana in Canada heeft moeten verkeren, en dit beiden door de harde noodzaak van Hitlers geweldenarij daartoe gedwongen.

Welk een zware ibeproeving heeft ons volk in de vijf jaren van scheiding moeten doorstaan.

EBc, die deze jaren beleefd heeft, heeft er nog wel op de één of andere wijze heugenis van.

Gewis, keer op keer heeft de geschiedenis van ons voEc het onwedersprekelijk bewijs geleverd, dat het ons volk heel duur is te staan gekomen, wanneer er geen telg uit het Huis van Oranje op Neêrlands trooiF gezeten was.

Er is dan ook grotelijks reden tot blijdschap en dankbare erkentenis, dat het ons land bespaard is gebleven, dat door revolutionnaire staatsomwenteling het Huis van Oranje van Nederlands troon is gestoten, en dat in j3e persoon van Hare Majesteit Koningin Juliana, Die Zich bij zeer velen onder ons volk door Haar gedragswijze groot aanzien en bemindheid verworven heeft, nog een nakomelinge uit het Huis van Oranje op onze troon is gezeten.

En al is het ook zo, dat er is, dat ons uit het oogpunt van Gods Woord en wet in de gedragswijze van Hare Majesteit en Haar Vorstelijk Huis bedroeft, waartegen wij onze stem hebben moeten verheffen en ook verheven hebben, nochtans blijven wij in ons oordeel volharden, dat het een grote weldaad voor heel ons volk is, dat het Huis van Oranje niet van Nederlands troon is gestoten. Men zie in deze toch vooral niet voorbij, dat niets ons enige waarborg biedt, dat.

wanneer een ander persoon als president van een republiek ons land zou regeren, alsdan van zijnentwege geen grove nalatigheid in het betrachten van Gods geboden, ook ten aanzien van de heiliging van Zijn dag, te aanschouwen zou zijn. Ja, het is zelfs zeer te duchten, de donkere dagen van thans in aanmerking ne­ mende, dat er onder zodanige regering nog al grotere verzaking van Gods geboden bedreven zou worden.

Van harte wensen wij Hare Majesteit de Koningin en Haar Huis toe, dat de Heere Hen door Zijn Geest en Woord moge leiden en Hun in alles nabij moge zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 mei 1955

De Banier | 8 Pagina's

De Verjaardag van Hare Majesteit de Koningin

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 mei 1955

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken