Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit het eigen land

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit het eigen land

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De minister van Buitenlandse Zaken Luns heeft in de Eerste Kamer verklaard, dat de verstandhouding tussen Nederland en Indonesië in de laatste tijd aanmerkelijk verslechterd is.

Hij had er aan toe kunnen voegen, dat deze sedert de souvereiniteitsover dracht altijd zeer veel te wensen heeft overgelaten en dat deze sedert die tijd altijd slecht geweest is. Dit behoeft geen verwondering te baren. Het is de regering vóór de souvereiniteitsoverdracht bij de behandeling van de Indische kwestie vaak genoeg voorspeld, dat dit het geval zou zijn. Doch zij, noch de voorstanders van de souvereiniteitsoverdracht hebben daar naar willen luisteren. Altijd werd er gevaren met de ijdele hoop als stuurman aan boord. Telkens en telkens weer verklaarde men, zonder dat er ook maar de minste grond voor aanwezig was, dat de verstandhouding na de souvereiniteitsoverdracht een veel betere zou worden; ja, voorstanders van de souvereiniteitsoverdracht hebben het zelfs aangedurfd om te verklaren, dat er tussen Nederland en Indonesië een veel betere verstandhouding zou ontstaan dan er tevoren ooit één geweest was. Hoe heeft de uitkomst deze voorstanders toch deerlijk beschaamd en hoe zijn al hun ülusies over hoop en vertrouwen op een betere verstandhouding toch in rook opgegaan! Dit is waarlijk geen geringe misslag geweest, geen luttele zaak.

De slechte verstandhouding kan Nederland nog heel wat zorgen, moeite en verdriet bezorgen. Wie kan zeggen waar dit op het einde nog op uit zal lopen, te meer waar de Indonesische regering en met haar tal van Indonesiërs er hardnekkig op blijven staan, dat Nieuw-Guinea onder Indonesisch bestuur gebracht zal worden?

In de Tweede Kamer kwam een wets­ ontwerp in behandeling, waarbij voorg& steld werd het aantal loten in de Staatsloterij te vergroten. Het was te voorzien, dat dit voorstel met grote meerderheid van stemmen door de Kamer zou aangenomen worden; hetgeen dan ook geschied is. Dat er kort bij gesproken werd, behoeft ook niet te verwonderen. De staatsloterij heeft zo dikwerf het onderwerp van besprekingen, zelfs nog betrekkelijk kort geleden, in de Kamer uitgemaakt, d^t de standpunten der onderscheidene partijen te dien aanzien algemeen bekend zijn en een weergave daarvan op een nodeloze repetitie zou zijn uitgelopen. Er zou nog eens voor de zoveelste maal weer herhaald zijn, wat reeds zo vele malen gezegd was. De Kamerfractie der S.G.P. besloot dan ook uit die oorzaak met een korte verklaring te volstaan. Voordat de stemming plaats vond, legde Ds. Zandt haar af. Zij luidt als volgt:

Mijnheer de Voorzitter!

Aangezien wij onze principiële bezwaren tegen de loterij in het algemeen en tegen de staatsloterij in het bijzonder meermalen in deze Kamer uiteengezet hebben, willen en kunnen vsdj thans volstaan met de verklaring, dat wij om principiële redenen onze stem aan het onderhavige wetsontwerp niet zullen ktmnen geven, dewijl het enige uitbreiding van de staatsloterij inhoudt in zo verre het beoogt het beschikbare quantum loten te verhogen en een weg opent tot nog al verdere verhoging van het aantal loten.

De stemming had tot uitslag, dat het wetsontwerp met 44 stemmen vóór en 22 tegen, waaronder die van de beide afgevaardigden der S.G.P., werd aangenomen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 mei 1955

De Banier | 8 Pagina's

Uit het eigen land

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 mei 1955

De Banier | 8 Pagina's