Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit ket eigen land

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit ket eigen land

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op het ogenbUk, dat wij dit schrijven, bestaat er nog een sterke spanning tussen regering en de Tweede Kamer. Deze is zelfs zó hevig, dat de minister-president Dr. W. Drees het nodig heeft geacht bij de debatten het woord te voeren. Hij liet in zijn rede — al zij het niet in zo vele ronde bewoordingen — toch duidelijk doorschemeren, dat de verwerping van het wetsvoorstel betreffende de huiuverhoging politieke gevolgen zou hebben en allicht tot het aftreden van het ministerie zou leiden.

Deze rede heeft niet nagelaten indruk op enkele fracties in de Kamer te maken. Doch dit niet op de fractie van de Partij van de Arbeid, die haar eenmaal ingenomen standpunt om tegen het wetsontwerp van de huurverhoging te zullen stemmen, indien daar geen fonds van huurbelasting aan verbonden wordt, heeft gehandhaafd. Deze fractie blijft derhalve tegen het kabinet ingaan, hoewel er niet minder dan vijf van haar leden als ministers en ettelijke staatssecretarissen in het ministerie zijn gezeten. Dit is op zichzelf wel een heel wonderlijke geschiedenis.

Gans anders is de uitwerking, welke de rede van Dr. Drees gehad heeft op de K.V.P. Deze heeft bakzeil gehaald. Zij zal dus haar stem uitbrengen vóór het wetsvoorstel inzake de huurverhoging, ofschoon zij daar aanvankelijk, zoals uit het Voorlopig Verslag bleek, met geen van de andere partijen iets van moest hebben. Namens haar werd door één van haar leden verklaard, dat de K.V.P. gaarne gezien had, dat Dr. Drees een beroep op de fractie van de Partij van de Arbeid gedaan had, om zonder huurbelasting het wetsvoorstel, rakende de huurverhoging, te aanvaarden. Doch hoewel dit beroep geheel achterwege bleef, gaat de K.V.P. toch onder het juk door. Zij is blijkbaar niet van plan haar samenwerking met de P.v.d.A. op te geven. Zo is dan ook deze storm, welke er op dit punt tussen de P.v.d.A. en de K.V.P. gewoed heeft, weer in een storm in een glas water geëindigd. Op zichzelf be^ hoeft dit niet zo zeer te verwonderen. Gedurig gaan de K.V.P. en de P.v.d.A. tegen elkander heftig te keer. Dit was onder meer het geval inzake het mandement der bisschoppen. Toen raasden en tierden zij met woorden tegen elkander, dat het een aard had. Doch het bleef bij een strijd met woorden en met de pen. En thans is het weer dezelfde gang gegaan.

Ook op de fractie van de C.H.U. heeft de rede van Dr. Drees haar uitwerking niet gemist. Uit de woorden, welke één harer leden in de Kamer sprak, valt af te leiden, dat ook zij zich de pen op de neus heeft laten zetten, en de Kamerfractie van de C.H.U., ofschoon aanvan. keiijk en ook in een uitgesproken Kamerrede daar hevig tegen gekant, tenslotte voor het wetsvoorstel aangaande de huurverhoging zal stemmen. Of al de leden van deze fractie dit zullen doen, ligt nog in het onzekere, ofschoon dit mogelijk wel zo zal zijn, want uit de rede van het C.H.U.-Kamerlid valt niet op te maken, dat er enige leden van de C.H.U. een afwijkende houding zullen aannemen.

Wat de uiteindelijke houding betreft, welke de A.R. zullen aannem.en, als er straks — dit zal allicht in de week van 15 Mei plaats hebben — over het wetsontwerp en verschillende amendementen zal worden gestemd, staat nog niet vast. Veel zullen wij van deze spanning, welke er tussen de regering en de Tweede Kamer bestaat, thans niet schrijven. Het is wel zeker, dat daarvoor in ons land grote belangstelling bestaat. Wij willen echter thans niet nader op deze aangelegenheid ingaan, daar in de politiek zeer vele dingen mogelijk zijn en er nog gedurig samensprekingen tussen de regering en de verschillende fracties, en ook besprekingen in de onderscheidene fracties plaats vinden.

Wat de houding van de S.G.P. betreft, verwijzen wij naar de rede van Ir. van Dis, welke in dit nummer van „De Banier" te lezen staat, waarin het standpunt van de S.G.P.-fractie Maar en duidelijk uiteengezet is.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 mei 1955

De Banier | 8 Pagina's

Uit ket eigen land

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 mei 1955

De Banier | 8 Pagina's