Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Komt er een nieuwe coalitie?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Komt er een nieuwe coalitie?

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dat is een vraag, die thans velen bezig houdt. Het is wel zeker, dat een coalitie met Rome door zeer vele Anti-Revolutionnairen en Christelijk-Historischen begeerd wordt. Dit zelfs ondanks het feit, dat zij eens door de R.K. Staatspartij en de K.V.P. als aftandse paarden smadelijk aan de dijk zijn gezet. Dit geschiedde destijds wel zeer tegen de zin van Anti-Revolutionnatfen en Christelijk-Historischen. Doch het is geschied. Rome, en niet zij, verbrak de coalitie. De R.K. zagen meer gewin in een gezamenlijk optrekken met de socialisten. Zij liet de Anti-Revolutiornairen en de Christelijk-Historischen in de kou staan. De Moor had zijn diensten bewezen en de Moor kon gaan. Ja, op zulk een manier zijn de Anti-Revolutionnairen en de Chiistelijk-Historischsn door Rome behandeld. Nochtans zijn er zeer velen onder hen, die, gelijk de Joden destijds in de woestijn naar de vlee.spotten van Egypte terug verlangden, naar de vleespotten van de coalitie terug verlangen. De coalitie toch bracht de Anti-Revolutionnairen en Christelijk-Historischen macht en aanzien, bezorgde velen hunner vurig begeerde baantjes. Dat gedurende de lange jaren van de coalitieregeringen geen enkele Christelijke wet tot stand kwam, schijnt hen niet te deren. Dat Rome daardoor zo machtig in ons land geworden is, al evenmin. Vele Anti-Revolutionnairen sloegen zich tijdens de coalitie wel als echte zonen van Calvijn op de borst, als zij door heel het land zichzelf aandienden als „wij Calvinisten", maar gedroegen zich in de coalitie in werkelijkheid als bastaardzonen der Reformatie. Zij vergaten daarbij en maakten zelfs tot schande de uitspraak van Mr. Groen van Prinsterer en Dr. Kuyper, namelijk deze, dat Rome van het uur van onze landsgeboorte af de erf vijandin der Reformatie is. Zij onteerden ook, door met Rome onder één deken te gaan slapen, het edele bloed van zo vele martelaren, die hun leven op brandstapel, schavot, of door ander moordtuig, gegeven hebben voor de komst der Reformatie, niet willende, noch kunnende buigen voor Rome's paus en diens afgodische godsdienst.

Doch in weerwil van dit en hetgeen de Reformatie en Rome principieel scheidt, zijn er thans weer niet weinige Anti-Revolutionnairen en Christelijk-Historischen belust om met Rome een nieuwe coalitie aan te gaan. Zij hunkeren er zelfs naar. Echter kan het van hun kant alleen niet komen. De K.V.P. moet daar ook toe bereid zijn. En dat is, afgaande op de nog kort geleden gedane uitspraak van professor Romme, nog niet het geval. Hij verklaarde toen toch, dat hij geen nieuwe coalitie met de Anti-Revolutionnairen en Christelijk-Historischen begeerde. Doch op dit punt bestaat geen afdoende zekerheid.

Zal er dan een coalitieregering kom.en, waarin ook de liberalen zijn opgenomen? Zeer waarschijnlijk lijkt dit niet. Doch het zou niet de eerste keer zijn, dat van R.K. zijde op staatkundig terrein met de liberalen gezamenlijk werd opgetrokken. In de dagen van Thorbecke heeft dit plaats gevonden, en nog kort geleden heeft men van die zijde er in toegestemd, dat een liberaal, met name Mr. Stikker, als minister van buitenlandse zaken in één en hetzelfde kabinet met R.K. ministers werd opgenomen.

Zullen de Anti-Revolutionnairen dit echter wel goed vinden? Mogelijk wel als het beshst niet anders kan. Zij hebben er toch ook in toegestemd, dat twee van hun mannen — al is dat niet met aller goedvinden geschied — in een kabinet plaats genomen hebben.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 mei 1955

De Banier | 8 Pagina's

Komt er een nieuwe coalitie?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 mei 1955

De Banier | 8 Pagina's