Bekijk het origineel

De tweede poging tot oplossing van de Ministeriële crisis mislukt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De tweede poging tot oplossing van de Ministeriële crisis mislukt

3 minuten leestijd

De heer Dr. Kortenhorst toch heeft Maandagavond 23 Mei van de Koningin, zonder dat daarvan in het openbaar melding werd gemaakt, een informatieve opdracht tot oplossing van de kabinetscrisis ontvangen. Hij heeft deze aanvaard en zal deze, naar met volkomen zekerheid aan te nemen is, ten uitvoer willen brengen om alsnog te pogen langs andere weg, dan door Dr. Drees bewandeld is, te komen tot een voortzetting van de samenwerking tussen de K.V.P., de P.v.d.A., de A.R.P. en de C.H.U. in een gereconstrueerd kabinet-Drees.

In tegenstelling met professor Romme, die de meeste leden van de Tweede Kamerfractie der K.V.P. op zijn zijde heeft, schijnt Dr. Kortenhorst geen voorstander te zijn van vervroegde Tweede Kamerverkiezingen met voorafgaande Kamerontbinding.

Dr. Kortenhorst schreef namelijk in de R.K. „Volkskrant" van Dinsdag 24 Mei een artikel, getiteld „Tussen Plein en Binnenhof", waarin hij er de voorkeur aan gaf, dat de huidige politieke samenwerking in het kabinet-Drees tot de verkiezingen van 1956 zou worden voortge25et, en bepleitte, dat de P.v.d.A. niet in de oppositie gedreven, maar de riehting-Drees versterkt diende te worden.

Als informateur tot oplossing van de ministeriële crisis had hij reeds Dinsdagmorgen 24 Mei een langdurige bespreking met professor Romme en enige andere vooraanstaande leden der K.V.P.­ Kamerfractie.

Aan de avond van dezelfde Dinsdag heeft Dr. Kortenhorst zich naar het paleis te Soestdijk begeven en een onderhoud met de Koningin gehad. Dit is af te leiden uit het communiqué, dat het kabinet van de Koningin heeft uitgegeven. Het luidt als volgt:

„Hare Majesteit de Koningin heeft Dr. L. G. Kortenhorst, voorzitter der Tweede Kamer, op paleis Soestdijk ontvangen om inlichtingen in te winnen over de mogelijkheden tot oplossing der crisis. De heer Kortenhorst heeft heden aan H.M. rapport uitgebracht".

Uit dit communiqué blijkt wel alleiminst, dat de informaties van de heer Kortenhorst de oplossing van de crisis een stap nader gebracht hebben. Zij kunnen wel als mislukt beschouwd worden, hetgeen ook bevestigd wordt door hetgeen daarover in de R.K. „Volkskrant" geschreven is. Er melding van makende, dat Dr. Kortenhorst een onderhoud gehad heeft met vooraanstaande leden van de Tweede Kamerfractie van de K.V.P., voegt de parlementaire correspondent van de R.K. „Volkskrant" hier aan toe: „Het is duidelijk, dat dit onderhoud bij voorbaat tot mislukking gedoemd was".

Voorts valt uit het communiqué niet op te maken of de werkzaamheden van Dr. Kortenhorst als informateur beëindigd zijn. Het is wel opmerkelijk, dat zijn informaties zich tot dusver alleen uitgestrekt hebben tot de R.K. Kamerfractie en niet tot de fracties van de A.R.P. en de C.H.U., die toch ook het kabinet-Drees gesteimd hebben. Al mag men wel aannemen, ^ dat deze even afwijzend tegen het dusver onbekende socialistische plan staan als de demissionnaire K.V.P. ministers er in de ministerraad tegenover gestaan hebben en de K.V.P.-Kamerfractie — al bestaat daarover op het ogenblik geen volstrekte zekerheid — er ook wel tegen gestaan zal hebben. Uit het verdere verloop is inderdaad gebleken, dat de tweede poging, aangewend door Dr. Kortenhorst om het kabinet-Drees te reconstrueren, ook mislukt is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 juni 1955

De Banier | 8 Pagina's

De tweede poging tot oplossing van de Ministeriële crisis mislukt

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 juni 1955

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken