Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

De nieuwe raadsels, die hieronder worden opgegeven, behoren reeds tot de vierhonderdste opgave. Dit is voorwaar geen klein getal. Wanneer aangenomen wordt, dat er per jaar circa vijftig opgaven in „De Banier" komen, dan blijkt uit dat aantal van 400, dat de jeugdrubriek met raadsels nu reeds acht jaren in de na-oorlogse „Banier" door Oom Koos verzorgd wordt. In werkelijkheid is dit enige maanden langer, want de eerste opgave verscheen in „De Banier" van 30 Januari 1947.

Er zijn in ruim acht jaren al heel wat brieven van neven en nichten door mijn handen gegaan. Er zijn er afgegaan, er zijn er bijgekomen, maar er zijn er ook, die een getrouwe kern vormen en die van het begin af tot op heden steeds de oplossingen hebben ingezonden. AUe namen van deze kern van getrouwen te noemen, is niet doenhjk, slechts voor één nicht willen we een uitzondering maken, omdat ze een schuilnaam heeft, die zij van de aanvang heeft gehad, namelijk Madeliefje, ergens in Zeeland. Wij wensen haar en de andere neven en nichten, die evenals zij reeds zo lang met de raadselrubriek meegedaan hebben, toe, dat er nog verscheidene jaren mogen bijkomen.

Zijn er nog onder de jongens en meisjes, die vroeger meegedaan hebben en weer zouden willen gaan meedoen met het inzenden der oplossingen? Wij denken hier bijvoorbeeld onder meer aan IJsbeertje, Klaproosje, Schuilvinkje, Edelweis, Uilenspiegeltje, Jan van Waay te H., Cor Jongenelen te M., Sannie Lavieren te O., Jan van Cadzand te A., Sijtje Buis te Z. enz. Kebben jullie het te druk met andere werkzaamheden of zijn jullie al gelTouvvd? Wat ons betreft, zijn juUie allen welkom. Dit geldt ook voor hen, die nog nooit de oplossingen hebben ingezonden. Wil je gaan meedoen, schrijf dan op de enveloppe aan de voorzijde het woord NIEUW.

En thans laten we de nieuwe raadsels volgen van

OPGAVE 400

Jongeren:

1. De naam van de echtgenote van een hooggeplaatste aan het hof van een heidens koning bestaat met de nadere aanduiding uit twintig letters. Zoek de naam uit de navolgende gegevens:15 19 14 18 17 20 is de naam van een krijgsoverste, die melaats werd. 16 7 3 10 6 2 5 is de naam van een vorst, die alle kinderen van twee jaren oud en daaronder in een bepaalde plaats liet ombrengen.

14 119 noemt men iemand, die aanhoudend om hetzelfde vraagt. 12 2 8 7 15 is het maken van stoffen voor kledingstukken enz.

13 moet geraden worden.

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst vormen uit het boek Job, tussen de hoofdstukken 30 en 33.

a. Toen liet de duivel van hem af.

b. Want alzo had de koning vastelijk bevolen aan alle groten zijns huizes.

c. Maar alleszins zijn wij in alle dingen onder u openbaar geworden.

d. Wat ik spreek, spreek ik niet naar de Heere.

e. Ik wil dat gij wijs zijt in het goede.

f. Kaïn en Abel waren broers, de eerste sloeg de tweede dood.

g. Ik zal de werken des Heeren vertellen.

h. Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is.

i. Na deze zult gij het verstaan,

j. Hoe is het fijne goud verdonkerd.

k. Sion zal door recht verlost worden.

1. Wilt gijlieden ook niet heengaan?

3. Noem de naam van;

a. Een man uit het geslacht van Saul, die David vloekte.

b. Een medeplichtige van Korach en Dathan.

c. De vader van de oude profetes Anna.

d. De koning, die de Israëlieten zeer zware arbeid het verrichten.

e. De zoon van Obed, die de vader van David was.

f. De moeder van Benjamin.

g. De moeder van koning Ahazia.

Welke naam vormen de beginletters van de hier bedoelde namen?

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit Marcus bestaat uit twee-en-vijftig letters. WeBc tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is?

31 33. 50 7 14 18 is de naam van de profeet, die David tot koning zalfde.

2 19 5 36 44 9 26 was iemand, die de dochter van Bethuël voorhoofdsiersel en armringen gaf.

38 23 8 6 13 is een weg, die op een hoofdweg uitkomt.

22 42 1 27 41 49 52 is afval van meelbereiding.

28 40 51 25 20 32 is een geluid veroorzakende klopper.

35 29 39 16 42 48 was een stoer volk ten tijde van de 80-jarige oorlog.

24 47 45 10 betekent: berouw. 21 17 12 is gelijk 30 7 34, is de naam van Jozua's vader.

15 11 4 is gelijk 37 46 43, is een kloosterbewoonster.

3 moet geraden worden.

2. Zoek uit elk der hieronder geplaatste zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Job, tussen de hoofdstukken 25 en 30.

a. Zie op mij in gunst van boven.

b. Hij zag toe, en zie, de kemelen kwamen.

c. - Er is geen vreze Gods voor hun ogen.

d. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein.

e. Want hij is een engel des Heeren der heirscharen.

f. Zalig is de man, welke de Heere de zonden niet toerekent.

g. Anders hoe zal God de wereld oordelen?

h. Want nademaal de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid,

i. Ik was bij uheden in zwakheid en in vrees.

j. Ik ben van Paulus en een ander: Ik ben van ApoUos; zijt gij niet vleselijk?

k. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanas gedoopt.

1. Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven.

m. Van hetwelk geen macht hebben te eten.

n. Zo zou mijn kracht van mij wijken, zei Simson.

o. Waar is de wijz»? Waar is de schriftgeleerde?

p. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren.

q. Het verstand der verstandigen zal Ik teniet maken.

3. Een tekst uit de Openbaring van Johannes bestaat uit 47 letters. Zoek deze tekst uit de navolgende gegevens.

5 19 12 7 27 3 29 is de naam van de plaats, waar een nakomeling van koning Saul woonde, die aan beide voeten geslagen was.

1 18 8 is de naam van een priester, wiens zonen BeHals kinderen genoemd worden.

4 41 10 is de naam van Juda's moeder.

17 6 32 34 24 betekent: vergif.

9 21 35 13 30 betekent: vlug, buigzaam.

15 26 25 28 40 23 47 betekent: zuiver, niet vermengd, inzonderheid van metalen.

20 43 36 14 zijn heel fijne vederen. 45 31 44 is een boom.

33 46 14 is een getal.

33 16 42 38 2 is een getal, dat drie minder is dan 39 37 26 11.

22 moet geraden worden.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 397, 398, 399 en 400 kunnen toegezonden worden aan OOM KOOS, postbus 2019 te Utrecht.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 juni 1955

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 juni 1955

De Banier | 8 Pagina's