Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Ministeriële crisis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Ministeriële crisis

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De onderhandelingen duren voort

Deze crisis is wel de zonderlingste en vreemdsoortigste, welke Nederland ooit gekend heeft.

Dit is zij van den beginne af geweest. Reeds de wijze, waarop zij ontstaan is, was zonderling en vreemdsoortig. Het ministerie-Drees had twee wetsvoorstellen, nameHjk dat van de huurverhoging en dat van de belastingverlaging, aan elkander gekoppeld. Het weigerde hardnekkig die van elkander te scheiden. Het bracht daardoor de Tweede Kamer in een soort van dwangpositie. Het zette als het ware deze Kamer het mes op de keel. De Kamerfracties der K.V.P., der A.R.P. en der C.H.U. bogen het hoofd onder dat mes. De fractie van de P.v.d.A. deed zulks echter niet. Zij stemde tegen het wetsvoorstel der huurverhoging. Zij deed dit, hoewel in het kabinet-Drees vijf ministers en twee staatssecretarissen van haar partij gezeten waren. Mede en voornamelijk door de stemmen van de Kamerfractie van de P.v.d.A. viel het kabinet.

Daarmede kwamen de poppen aan het dansen. Tevergeefs probeerden eerst Dr. Drees en voorts de voorzitter van de Tweede Kamer, Di. Kortenhorst, het kabinet-Drees te reconstrueren. Daarna kwam de beurt aan Mr. Burger, de voorzitter van de Kamerfractie van de P.v.d.A., om dit ook te beproeven. Deze ging dus besprekingen voeren, eerst met de voorzitters van de Kamerfracties, di« op hun beurt him fracties gingen raadplegen. Zo kwamen dan de Kamerfracties van de K.V.P., van de A.R.P., van de C.H.U. en die van de P.v.d.A. op Zaterdag 28 Mei in vergadering bijeen. Mr. Burger, die voortdurend op die dag met hen in contact trad, werd op het einde der vergaderingen met het aldaar overeengekomene op de hoogte gesteld.

Na langdurige besprekingen en vergaderingen, na veel wikken en wegen, na veel heen-en weer-gepraat, werd op Zaterdag 28 Mei een overeenstemming tussen de onderscheidene genoemde Kamerfracties en Mr. Burger bereikt.

Men vraagt zich af, en wel met alle recht: Had deze overeenkomst niet veel eerder kunnen en moeten bereikt zijn? Had het niet op de weg van deze Kamerfracties gelegen, veel eerder tot overkomst te komen? Wis en zeker. Daarmede zou het aanzien van regering en parlement stellig gediend zijn geweest. Waarom — zo kan men de vraag stellen — is er nu eerst met het kabinet-Drees in overleg getreden?

Wat de op Zaterdag 28 Mei getroffen overeenkomst betreft, daarover verkeert men tot op dit ogenblik nog in het onzekere, doch naar wat er over uitgelekt is, moeten de voornaamste punten er van zijn:

1. Geen onmiddellijke huurverhoging.

2. Na oplossing der crisis vertrouwvol beraad over het huurbeleid over lange termijn, evenals over het vraagstuk van de huurbelasting. Aan de huurafroming ten bate van het egalisatiefonds, waaruit de wederopbouw gesteund zal worden. blijft de P.v.d.A. onverzwakt vasthouden, zodra de huren verhoogd zullen worden.

3. De huiseigenaren zouden, instede van een op 1 Juli ingaande huurverhoging op tweeërlei wijze worden schadeloos gesteld:

a. Door esn verhoging voor alle woningen van het afschrijvingspercentage voor de inkomstenbelasting van 10 op 30 procent.

b. Door een afschaffing van de uit de tijd van de bezetting stammende opcenten op de grondbelasting.

Dit zou in feite neerkomen op een door de schatkist en niet direct door de hum-ders te betalen huiuverhoging met drie procent.

Bevat de overeenkomst deze punten — waarover geen zekerheid bestaat — dan zou de P.v.d.A. voor het heden de afroming van de verhoogde huren ten bate van het egalisatiefonds hebben prijsgegeven, doch daarmede zou de overbrugging van de kloof tussen de huren van de vooroorlogse en van de na-oorlogse woningen geen stap nader tot een oplossing gekomen zijn.

Zaterdagmiddag 28 Mei omstreeks vier uur waren de besprekingen beëindigd. Mr. Burger heeft zich daarna niet naar het paleis van Soestdijk begeven, maar de Koningin telefonisch van de stand van zaken op de hoogte gesteld, terwijl overeengekomen was, dat Mr. Burger zich pas na de Pinksterdagen met het kabinet-Drees in verbinding zou stellen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 juni 1955

De Banier | 8 Pagina's

De Ministeriële crisis

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 juni 1955

De Banier | 8 Pagina's