Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het kabinet-Drees keert gelijmd en gekramd terug

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kabinet-Drees keert gelijmd en gekramd terug

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Alle vier de Kamerfracties hebben water in hun wijn gedaan. Zowel van hun kant als van de zijde der regering zijn er niet onbelangrijke concessies gedaan, waardoor het mogelijk geworden is, dat een compromis tot stand is gekomen, waarbij het kabinet-Drees ongewijzigd is kunnen aanblijven en nieuwe Kamerverkiezingen althans voorlopig van de baan zijn.

Zo is het dan tegen zeer veler verwachtingen aan Mr. Burger gelukt, zij het na vele deliberaties en vergaderingen, het kabinet-Drees te reconstrueren.

Nadat Mr. Burger van zijn reconstructiepogingen rapport aan de Koningin had uitgebracht, gaf Hare Majesteit de demissionnaire ministers in overweging hun ontslagaanvrage in te trekken, waartoe zij bereid bleken te zijn.

Voor zover thans bekend is, is tussen het ministerie en de fracties der regeringspartijen een compromis bereikt over de navolgende punten:

1. Algemene huurverhoging van 5 procent met ingang van 1 September a.s.

2. Vermindering van de voorgenomen verlaging van loon-en inkomstenbelasting van 8 tot 6 procent van de marginale percentages, eveneens ingaande 1 September a.s.

3. Afschaffing van de uit de tijd van de bezetting stammende opcenten op de grondbelasting, ingaande 1 Januari 1956.

4. Verhoging van het fiscaal toegestane afschrijvingspercentage op woonhuizen voor de inkomstenbelasting van 10 op 15 procent. '

5. Algehele afschaffing van de omzetbelasting op textiel.

Verder zal er worden gestreefd naar een vorm van onderhoudsplicht door de huiseigenaren.

Hoe 't nu tot stand gekomen compromis er precies uitziet, is nog niet in alle bijzonderheden bekend.

Dit zal Dinsdagmiddag 7 Juni door de minister-president Dr. Drees wel bekendgemaakt worden. Op die datum toch is de Tweede Kamer in vergadering bijeengeroepen, waarin van regeringswege een nadere verklaring zal worden afgelegd. Reeds aan de avond van diezelfde dag zullen dan de debatten in de avondvergadering 'n aanvang nemen. Het staat wei vast, dat er alsdan over de regeringsver- klaring het één en het ander gezegd zal worden.

Voorts mag verwacht worden, dat minister Ir. Witte met bekwame spoed een nieuw wetsvoorstel inzake de huur zal vervaardigen en bij de Kamer zal indienen.

Vervolgens zal in vertrouwvol beraad het komende huurbeleid en de veel omstreden huurbelasting (de al of niet instelling van een egalisatiefonds) bekeken en besproken worden.

Alle partijen toch zijn het er over eens, dat het in het belang van de overbrugging van de grote kloof tussen de huren der vooroorlogse en der na-oorlogse woningen, alsmede in het belang van de volkshuisvesting is, dat het bij een huurverhoging van 5 procent niet kan blijven. Doch hoe ver de huurverhoging moet gaan, daarover zal men het wellicht niet eens kunnen worden, althans stellig niet spoedig eens kunnen worden, alsook niet over de middelen, welke er dan ter compensatie moeten worden aangewend.

Evenmin zullen de regeringspartijen het allicht esns kunnen worden en zeker niet spoedig eens kunnen worden over de al of niet instelling van een egalisatiefonds, waaróp de P.v.d.A. zo gesteld is, en waarover in de K.V.P. verschil van inzicht bestaat. De Eerste Kamerleden van de K.V.P. bleken geneigd te zijn om daaraan hun goedkeuring te hechten, terwijl de Tweede Kamerleden van de K.V.P. er zich tot dusver tegen verklaard hebben, evenals de Tweede Kamerleden van de A.R.P. en van de C.H.U.

Het behoeft niemand te verwonderen als heel het huurbeleid tenslotte als een soort van erfenis aan het in 1956 optre­ dend ministerie en aan de dan geformeerde Tweede Kamer zal worden overgelaten.

Hetzelfde zal ook zeer hcht het geval kunnen zijn met de onderhoudsdwang inzake de huurwoningen, welke de socialisten wettelijk ingevoerd begeren te zien. Tegen een scherpere controle door de bestaande technische diensten van bouw-en woningtoezicht en volkshuisvesting bestond bij geen der onderhandelende partijen enig bezwaar, maar wel tegen de eis van de P.v.d.A.-Kamerfractie, die voorstond, dat geen huurverhoging zou worden toegekend aan eigenaren van verwaarloosde woningen. Dit socialistische verlangen stuitte onder meer af bij de regering, uit oorzaak en overweging, dat er een grote ambtenarij en een enorme administratieve arbeid nodig zouden zijn om twee milhoen woningen in ons land huis voor huis tevoren te doen onderzoeken.

Het ligt nu voor de hand, dat een door de regering voorgenomen algemene maatregel van bestuur door het invoeren van een scherpere controle op het onderhoud der huizen in de vaste commissie van wederopbouw en volkshuisvesting uit de Tweede Kamer eerst met minister Witte zal worden bekeken.

Over heel het gesloten compromis en wat daarmede in verband staat, zal ongetwijfeld bij de te houden debatten in de Tweede Kamer meer licht ontstoken worden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 juni 1955

De Banier | 8 Pagina's

Het kabinet-Drees keert gelijmd en gekramd terug

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 juni 1955

De Banier | 8 Pagina's