Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Brief uit Zeeland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Brief uit Zeeland

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

CCCXIX.

Er wordt of er is hard gewerkt om de gevolgen van de watersnoodi'amp te herstellen, maar ook wordt er gewerkt om op plaatsen, waar geen nood is ontstaan, de zeeweringen of andere waterkeringen te versterken, teneinde tegen hoge vloeden beveiligd te zijn.

Het is niet de bedoeling thans te treden in de vraag, of daarbij niets of te weinig met God wordt rekening gehouden, hoezeer dat dat ook daarin en altijd van node is, maar om eens stil te staan bij de gevolgen van die werken.

Het betreft niet alleen zeeweringen, maar ook rivierdijken behoeven, naar de berekening, versterkingen.

In de Krimpenerwaard worden plarmen uitgevoerd en staan nog andere uitgevoerd te worden, en het is bekend, dat tegen de wijze bezwaren rijzen.

In het algemeen is er geen verzet tegen de werken zelf, omdat, hoe het ook zij en hoe het ook bezien wordt, er geen tegenstand is tegen de verhoging of verzwaring van de dijken.

Wel is er verzet tegen het niet of niet behoorlijk vergoeden van hetgeen doo; die werken aan de bestemming \vüt^, onttrokken.

En dat is ook goed te begrijpen. Hel kan nu wel zijn, dat er keuren of bep; lingen bestaan, krachtens welke er ee „recht" is om maar te handelen zondci óehoorhjke schadeloosstelling, niaai daarmede is nog niet bewezen, dat „recht" ook inderdaad recht is; dat het bühjk is.

Er zal rekening moeten worden gehou. den met de veranderde toestanden

Er zal rekening moeten worden gehouden met het feit, dat de versterkin niet alleen moet komen om de onmid. dellijk nabijwonenden te beschermen .naar dat daardoor bedoeld wordt velen te beschermen, ook niet nabijwonenden. Er zal rekening mee moeten worden gehouden, dat wij als land en volk gebaat zijn met de productie van de gronden, die beschermd worden, en van de eigendommen, die men tracht te tegen ondergang.

Zo wordt het een zaak niet voor de enkeling, maar voor het geheel. Zo wordt het noodzaak, plicht, rechtvaardigheid, dat de gemeenschap dan ook de kosten draagt en een redelijke vergoeding geeft aan hen, die hun bezittingen geheel of gedeeltelijk daartoe zullen moeten afstaan.

Het ligt wel zeer moeilijk, dat vraagstut van de vergoedingen, want daaraan zijn ook verschillende kanten.

Iemand die grond, bouw-of weiland, zal moeten afstaan, is tegenwoordig niet meer gebaat zelfs met de volgens de tegenwoordige regelen bepaalde prijs, ook niet met een prijs, welke daar aanmerkelijk boven hgt, want hij zal zijn grond moeten missen en is niet in staat, althans meestal niet, om andere grond te kopen, Dat kan leiden tot een mindere bestaansmogelijkheid. Dat kan er toe leiden, dat het bedrijf als bedijf in zijn geheel niet meer rendabel is, of althans veel minder rendabel wordt.

Daarmede zal nog niet alles gemeld zijn, maar het beviajst wel, dat de zaak niet eenvoudig is.

Voor de bezitters van gebouwen hgt de zaak weer wat anders.

Daarbij kunnen zich ook verschillende zaken voordoen, die het bijna niet mogelijk maken om een voUedige vergoeding te geven.

Immers, er kunnen zakenpanden zijn, die een goede stand hebben, een stand, waardoor het debiet goed is. En zullen zij die stand weer kunnen verkrijgen? Dat zal niet steeds mogelijk zijn.

Er kunnen zakenpanden zijn, welke nu niimte hebben tot uitbreiden, als dat nodig is, of welke ruimte nodig hebben voor het bedrijf zelf. Is dat weer te bereiken? ï

Dan, er zullen panden zijn, welke reeds enige jaren oud zijn. Ook wel oude panden. De waarde daarvan zal door die toestand ongunstig worden beïnvloed, maar om een pand terug te bouwen, zal het geen verschil maken en zullen de kosten evengroot wezen.

Het bouwen is tegenwoordig duur. De verhoudingen zijn verloren geraakt. De stopprijs, welke van overheidswege bij financiering van bouw wordt gesteld, is lager dan werkelijk nodig is om te bouwen. S

Dat reeds kan een verschil geven, maar hoe groot zal dan de som zijn, welke nodig is om voor een oud pand een nieuw te verkrijgen? De redenering, dat het dan toch een pand is mét meer waarde, houdt geen steek, want de gebruikswaarde voor de betrokken persoon is daardoor niet groter, ja het kan wel zijn, dat die lager is.

Het zal daarom nodig zijn, dat die zaken grondig worden bezien, en dat de overheid maatregelen treft, opdat geen onrechtvaardigheid wordt begaan.

Uw Zeeuwse Briefschrijvet

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 juni 1955

De Banier | 8 Pagina's

Brief uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 juni 1955

De Banier | 8 Pagina's