Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS I

Beste neven en nichten!

De vorige maal hebben wij de oplossingen vermeld van de raadsels der opgaven 393 tot en met 396.

Thans gaan we de namen noemen van hen, die met deze oplossingen een prijs b^aald hebben. Het zijn i-n alfabetische volgorde de volgende neven en nichten:

1. Johannes Boon te Hoedekenskerke. 2. Herman Hekman te Den Hulst. 3. Nelly Krijgsman te Gorinchem. 4. Janis Maljaars te Aagtekerke. 5. Beppie Mijnders te Lisse. 6. Kees Simonse te Aagtekerke. 7. Jaap Snoep te St. Annaland. 8. Nel jde Visser te Middelburg.

Ieder van jullie mag nu een boek kiezen uit het hieronder geplaatste lijstje:

Voor grote jongens en meisjes:

1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel I. 5. Willem Farel lï. 6. De oude Schoolmatres. 7. Broeder en Zuster. 8. Lange Michiel. 9. De trouwe Zwaab. 10. Mozes de Indiaan. 11. Zo God het huis niet bouwt. 12. De jonge Hugenoten.

Jongens en meisjes:

1. Vogels in de natuur. 2. In vreemde handen. 3. Het Veerhuis en de Rozendonk. 4. Gerrit van het Heidedorp. 5. Geen andere goden.

Voor jongens:

1. De vrijwilliger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot.

Voor meisjes:

Dienende liefde.

Voor kleine jongens: Rondom Soheldehof.

Voor kleine meisjes:

1. Lieske. 2. Anneke met vacantie. Neem nu een briefkaart met een postzegel van 7 cent er op en schrijf aan Oom Koos, postbus 2019, te Utrecht welk boek je gaarne wilt hebben.

We laten nu de nieuwe raadsels volgen ran

OPGAVE 402.

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit één der psalmen bestaat uit drie en dertig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is:

11410312 14 is het tegengestelde van waarheid.

5 13 3 22 21 21 30 is de naam van Jozefs grootmoeder van vaders zijde.

9 7 18 27 33 is een getal beneden tien.

24 16 26 28 25 29 is een ander woord voor verlosser.

23 19 32 6 16 8 zijn groeven tussen de stenen van een muur.

1 12 is gelijk 15 20 is een tiende liter (afkorting).

17 moet geraden worden.

2. De naam met nadere aanduiding van een persoon uit het Oude Testament (2 Kronieken 34) bestaat uit negentien letters. Zoek deze naam met nadere aanduiding uit de volgende gegevens:

19 17 18 1 2 is de naam van een goddeloze koning over Israël, wiens bloed door de honden gelekt werd. 8 4 14 3 7 is overtreding van de Wet des Heeren.

9 5 is de plaats, waar de schoonvader van Jozef woonde.

15 16 6 16 13 11 is de vierde zoon, die Abraham kreeg na de dood van Sara.

10 12 7 5 is een ruimte, die verhit kan worden.

3. Wie weet de naam van de jongeling, die op 8-jarige leeftijd koning werd en van wie Gods Woord vermeldt, dat hij op 16-jarige leeftijd de God zijns vaders Davids begon te zoeken?

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit Leviticus bestaat uit zes en zestig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is?

5 10 18 42 13 20 is de naam van een persoon, die Elia op Gods bevel tot koning over Syrië moest zalven, en later het volk Israël veel kwaad heeft gedaan.

39 15 47 48 53 37 is de naam van de tweede zoon van Simeï (zie 1 Kron. tussen de hoofdstukken 20 en 25).

14 43 35 16 64 40 59 24 30 is de naam van een plaats, genoemd in Ezechiël, liggend in de noorderhoek (tussen de hoofdstukken 43 en 50). 60 23 8 31 66 zijn in het Oosten groeiende vruchten.

49 6 52 58 62 is een boom, die kostbaar hout levert, dat door Salomo werd gebruikt.

54 21 19 57 46 9 63 44 betekent: zich bekwamen in één of andere wetenschap.

50 34 45 65 32 is hoorbaar ademhalen.

1 56 11 4 gaat gepaard met hoge temperatuur.

25 55 17 7 36 22 28 37 is een land in het Zuiden van Europa.

12 3 61 26 51 betekent: onherbergzaam of wüd.

27 12 33 29 is een ambtsgewaad. 38 is gelijk 41 moet geraden worden.

2. Door een andere rangschikking der letters van: LIFFIALADE kan men de naam krijgen van een plaats voorkomend in de Openbaring.

3. De naam van een vrouw met nadere aanduiding bestaat uit één en dertig letters. Zoek de bedoelde naam uit de volgende gegevens:

2 7 17 10 16 20 23 13 10 is de naam van een koning, wiens vrouw weigerde voor hem te verschijnen. 19 14 4 24 2 is de naam van een profetes uit het Oude Testament, wiens echtgenoot Sallum heette (2 Kon.).

1 22 12 8 25 4 is de naam van een woestijn, genoemd ten tijde van koning Josafat.

15 27 18 30 28 is een uiting van verdriet.

26 9 6 11 29 31 is een moerasvogel ter grootte van een tortelduif. 21 3 5 is een rustplaats. u

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden. t I e

Thans gaan wij over tot het geven van een geschiedkundig verhaal over het leven en het werk van de hervormer van g z W Bohemen, het land, dat thans achter het zogenaamde ijzeren gordijn ligt en zich geheel in de greep van het commimisme bevindt. Wij bedoelen

JOHANNES HUS

I.

Deze werd in het jaar 1369 te Hussinecz, een plaats in het zuiden van Bohemen geboren. Daar bij het opgroeien al spoedig bleek, dat hij met een zeer helder verstand begaafd was, mocht hij op kosten van de heer zijner geboorteplaats gaan studeren aan de Universiteit van Praag, de tegenwoordige hoofdstad van Tsjecho-Slowakije en wel in de theologie of godgeleerdheid. Ook daar muntte hij boven anderen van zijn studiegenoten uit, wat wel daaruit blijkt, dat hij reeds op 23-jarige leeftijd de graad verwierf van magister, hetgeen meester of leermeester betekent. Spoedig daarop werd hij in deze functie bij de Praagse Universiteit aangesteld. Enkele jaren daarna werd hij tot priester gewijd en benoemd tot prediker aan de St. Bethlehemskerk te Praag, Als zodanig stond hij in hoog aanzien bij de aartsbisschop en bij de koninkhjke familie. Koningin Sofia koos hem zelfs tot haar biechtvader, zodat hij grote invloed op haar had. Ook kreeg hij zodoende machtige vrienden aan het hof.

Hus was destijds vanzelfsprekend streng Rooms-Katholiek. Dit zou echter weldra andere worden. Als middel in Gods hand diende daartoe een zekere Hieronymus, die een Pragenaar van geboorte was en in de historie bekend staat onder de naam van Hieronymus van Praag. Deze Hieronymus was evenzeer een uiterst begaafde jongeman, die daarenboven met vele aardse goederen gezegend was, hetgeen hem in staat stelde onderscheidene Universiteiten in het buitenland te bezoeken en aldaar leergangen te volgen. Zo studeerde hij te Parijs, Keulen en Heidelberg, alsook aan de beroemde Universiteit te Oxford, waar hij in kennis kwam met de geschriften van de Engelse hervormer Wiclef.

OOM KOOS.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 juni 1955

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 juni 1955

De Banier | 8 Pagina's