Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een waarschuwend getuigenis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Een waarschuwend getuigenis

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

„Wanneer de Christelijke politieke partij - zowel de C.H.U. als de A.R.P. - zich niet veel meer gaat laven aan de bron van het Evangelie en niet veel directer gaat getuigen van Gods wil, dan kan zij nog ZXD haar best doen de zaken op te poetsen en op te vijzelen, maar dan zal zij een stuk deeg zijn, dat niet meer wil rijzen" — zo zeide Dr. N. J. Hommes, predikant bij de Gereformeerde Kerken te Rotterdam, volgens een verslag in het dagblad „Trouw" van Woensdag 15 Juni jongstleden, toen hij voor de A.R. kiesvereniging „Valkenbos" te Den Haag een rede hield over het probleem der Christelijke politiek.

Dr, Hommes zeide volgens genoemd verslag voorts, dat niet bet program van actie, maar de ernst, de liefde en de overtuiging van de enkeling beslissend zijn voor het karakter van de Christelijke partij. „Dat is het grote probleem van vandaag, dat, vooral met het oog op de komende verkiezingen, steeds sterker gevoeld zal moeten worden. De huidige politieke instelling wordt ook in Christelijke kring gekenmerkt door een uiterst gevaarlijk optimisme. Men denkt de politieke demonen te kunnen bezweren door een voortschrijdende sociale gerechtigheid, maar steeds meer zal bhjken, dat dit onmogelijk is. Men ziet niet meer duidelijk, dat de staat een noodzakelijkheid is, die samenhangt met de zonde en met de breuk met God. In de verwaTring en nood van het leven hoort men bij C.H. en A.R. te weinig het Evangelie. Wanneer daarin geen radicale vwjziging komt, zullen deze partijen verzwakken en zullen steeds meer stemmen overgaan op de S.G.P."

Voorts zeide Dr. Hommes, het genoemd verslag vervolgende: „We gaan een gevaarhjke kant op door voortdurend te spreken over sociale gerechtigheid, een begrip, dat in de 19e eeuw een geheel andere waarde had, toen het er om ging de arbeiders te behoeden voor ondergang. Nu — aldus Dr. Hommes — komen we er mee terecht in een staatsmanege, waar de dressuur heerst en de persoonlijke zelfstandigheid en verantwoordehjkheid ten offer vallen. De Christelijke partijen komen daar veel te weinig tegen op".

In dit verband bracht Dr. Hommes ook het woningbouwvraagstuk ter sprake, dat naar zijn overtuiging veel eerder in de wortel aangepakt had moeten worden.

„Wij moeten — zo staat verder in het verslag van het dagblad „Trouw te lezen — zo sprak Dr. Hommes, radicaal terugkomen van het leunen en steunen tegen de staat, het grote monster, welks vangarmen ons bedreigen. Aan het slot van zijn rede wees Dr. Hommes er op, dat er kortsluiting ontstaan is tussen de practische politiek en het gebod van God".

Tot zover het verslag van het dagblad „Trouw" over de rede van Dr. Hommes. Wij kunnen in deze rede ook klachten beluisteren, die van de zijde van de S.G.P. al zo vele jaren zijn aangeheven; onder meer, dat de pohtiek van de A.R.P. en de C.H.U. zich niet onvoorwaardelijk naar Gods Woord richt, maar veel meer naar de geest van onze tijd, en veel en veel meer met belangen, dan met eens beleden beginselen te rade gaat. Doch als dit zo gewichtige bezwaar van de kant van de S.G.P. geuit werd, dan werd er zowel bij de C.H.U. als bij de A.R.P. steeds aan dovemansoren geklopt. Dit was ook al het geval met de protesten, welke professor Holwerda tegen de gevoerde politiek van de A.R.P., ten tijde toen hij zelf nog tot de A.R.P.. behoorde, uitte, als hij als protest tegen deze partij inbracht, dat zij in een belangenpartij ontaard was. Dit protest was maar al te waar, maar het werd door de A.R.P. voor kennisgeving aangenomen. En wij vrezen, dat het met de klacht van Dr. Hommes dezelfde weg op zal gaan. Daar is toch o zo veel, dat daarop wijst. Daarop wijst, om maar iets te noemen, de vertegenwoordiging van de A.R.P. met twee ministers in het kabinet-Drees, dat niet alleen in zijn belastingpolitiek, maar ook in andere zaken een socialistisch karakter vertoont; daarop wijst al niet minder, dat de Kamerfractie van de C.H.U., maar ook eveneens die van de A.R.P., druk heeft medegedaan aan de koehandel om het demissionnaire kabinet-Drees weer in het zadel te krijgen; daar^ op wijst al evenzeer de bewilliging van de A.R.P.., en ook al van de C.H.U., in de poHtiek, waarmede men, om de eigen woorden van Dr. Hommes te gebruiken, terecht komt in een staatsmanege, waar de dressuur heerst; daarop wijst, in het kort gezegd, heel de huidige politiek van de A.R.P., benevens die van de C.H.U.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 juni 1955

De Banier | 8 Pagina's

Een waarschuwend getuigenis

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 juni 1955

De Banier | 8 Pagina's