Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het kenmerkt onze tijd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kenmerkt onze tijd

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het is in ons land weder feest op feest. Daar kan zelfs geen herdenking van het één of andere heugelijke feit plaats grijpen, of daar wordt allerlei kermisvermaak aan verbonden. Zo werd in de week van 3 Juli het feit herdacht, dat dej Haarlemmermeerpolder werd droogae.ï legd; een feit, dat zeker de herdenkijJ waard is. De drooglegging van het meejl heeft beslist voor ons land grote beteke.l nis. Zij bracht een belangrijke aanwas; ) aan vruchtbaar land, waaraan ten onzen» [ nog inrmier zulk een groot gebrek be-| staat. Hoe vele jonge boeren en tuinder.l kunnen toch heden ten dage niet off hoogst moeilijk grond bekomen, waaropl zij hun bedrijf kunnen uitoefenen Daar-] op lettend, is elke landaanwinning vaal belang. En het is stellig ook van niet ge-f ringe betekenis, dat het Haarlemmermeeij door drooglegging tot een vruchtbaarl land geworden is, waarin thans duizen.! den esn welvarend bestaan hebben. Te-| gen de herdenking van het feit van del drooglegging hebben wij dan ook geenl enkel bezwaar. Integendeel. Zij is prij-l zenswaardig. Alleen \Tezen wij, dar del Heere, Welke toch alleen de eer van all wat prijzenswaardigs is toekomt, de eer] niet gegeven is; en betreuren wij het, datl de herdenking van de op zichzelf heuge-l lijke gebeurtenis gepaard is gegaan metl ijdel, zondig kermisvermaak. Op hetl eeuwfeest Haarlemmermeer was aanw& l zig een lunapark met vele noviteiten, het 1 geen er wel op wijst, dat het daarop aa: f ijdel, zondig kermisvermaak niet on!-I broken heeft.

Deze feestviering staat niet op zichzelli Er kan toch in ons land in geen stad hei-l dacht worden dat zij zoveel jaren be-[ staat, of zoveel eeuwen geleden stads-1 rechten bekomen heeft, of ook daarbij 1 hebben allerlei ijdele, zondige kermisver-| maken plaats.

In tal van plaatsen zijn de kermissen bij wettig besluit van de raad afgeschaft Zij worden er thans officieel niet meer gehouden. Doch daarvoor zijn dan in de plaats gekomen allerlei dusgenaamde volksfeesten welke als twee druppels water op de vroegere kermissen gelijken. Hoe hebben — en dat zeer terecht — ciize Gereformeerde voorouders de kermissen scherp veroordeeld. Hoe hebben destijds de predikanten tegen de kermissen hun stem verheven! Zij hebben daar zelfs aparte predikaties aan gewijd.

En wat wij thans beleven, is, dat de naam „kermis" op tal van plaatsen niet meer gewild, niet meer in de mode is, maar dat zij onder andere benamingen heden ten dage gehouden wordt. Dit is voor de mensen, vooral voor de jonge mensen, des te gevaarlijker en verleidelijker. Naar de kennis, neen, daar wilden nog ettelijke mensen vroeger niet naar toe, die thans gerust en opgetogen gaan naar vermakelijkheden, welke in grond en wezen niet anders dan kermissen zijn. Al die zogenaamde volksfeesten tekenen onze tijd wel ten voeten uit. Het is daarin feest op feest. Het ene feest is nog niet gehouden, of het andere breekt alweer aan. Daarbij worden slager en kruidenier en zovele anderen, waarbij men in het krijt staat, vaak het kind van de rekening; zij kunnen maar op betaling van de hun verschuldigde gelden wachten, of zien deze in het geheel niet afbetaald. Bij die zogenaamde volksfeesten wordt toch wat geld, duizenden en nog eens duizenden guldens, zoek gemaakt. En dit is volstrekt niet het enige, dat daartegen aan te voeren is. Hoe ontzettend vele zijn toch de zonden, welke daarbij bedreven worden. Doch wat acht men in onze dagen nog zonde te zijn? Alles kan er zo langzamerhand bij door. Menigwerf bestrijkt men de zonde in onze dagen met een soort van Christelijke verf, en dan is het in veler oog geen zonde meer. Zo mag de mens het in zijn verdwazing aanmerken, doch zo merkt God de Heere het niet aan. Mocht dit eens meer recht overdacht worden, dan zouden er heel wat minder feesten en volksvermaken plaats vinden, en dan zouden er ook gewis en zeker heel wat minder zonden bedreven worden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 juli 1955

De Banier | 8 Pagina's

Het kenmerkt onze tijd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 juli 1955

De Banier | 8 Pagina's