Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit het eigen Land

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit het eigen Land

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Tweede Kamer zal het straks zeer druk krijgen. Reeds voordat de nieuwe Kamerzitting op de Prinsjesdag geopend zal worden en de Koningin in die zitting de Troom-ede zal uitspreken, staat zij weder in vergadering bijeen te komen. Zij is toch op Dinsdag 13 September ter vergadering bijeengeroepen.

Het ligt dan in de bedoeling, dat in deze vergadering een agenda vastgesteld zal worden, waarop onder meer zal voorkomen de regeling van het kleuteronderwijs, de wettelijke regeling inzake stichtingen, de instelling van een productschap voor zuivel, en de overeenkomst met Indonesië inzake overdracht door Indonesië aan Nederland van vorderingen op Nederlanders.

In de week van 11 September zal de Kamer reeds op Dinsdag en Donderdag des avonds vergaderen. Des Vrijdags zal er geen openbare zitting van de Kamer gehouden worden, want op die dag staan enige grote ontwerpen, onder meer het ontwerp Landbouwwet en het wetsontwerp algemene ouderdomsverzekering, in de afdelingen te worden onderzocht.

Des Zaterdags voormiddags zal in die week het zittingsjaar in een verenigde vergadering van de Eerste en de Tweede Kamer door de minister van Binnenlandse Zaken, die dan uit naam van de Koningin optreedt, worden gesloten.

Op Dinsdag 20 December zal dan de Kamer weder bijeenkomen om de Koningin de Troonrede te horen uitspreken, waarop dan D.V. een periode volgt, waarin de Kamer allerminst gebrek aan werk zal hebben. Het staat te voorzien, dat zij dan niet alleen des daags, maar ook nog op menige avond zal vergaderen.

De Stichting van de Arbeid, waarin zowel werkgevers als werknemers zijn vertegenwoordigd, is de vorige week in vergadering bijeen geweest.

Als resultaat van de gehouden besprekingen heeft zij aan de regering ter kennis gebracht, dat zij het standpunt der regering tot afwijzing van een algemene loonronde deelt.

Wij vinden dit een gelukkig besluit. Met de algemene loonronden komt men er toch niet. Zij worden steeds gevolgd door verhogingen van de prijzen, waarbij tenslotte niemand gebaat is, ook de arbeider niet. En dit is niet het enige bezwaar tegen de uitvoering van een nieuwe algemene loonronde. Wordt deze ingevoerd, dan wordt het leven van duizenden en nog eens duizenden Nederlanders daardoor nog al benarder. Vooral de zogenaamde vergeten groep wordt daardoor zwaar getroffen. Het leven is voor deze groep al zo benard, want alles is alreeds zo duur, en het leven zou voor deze groep nog al duurder worden, wanneer er weder een nieuwe loonronde werd ingevoerd. Daarenboven zou de export van Nederlandse artikelen in gevaar komen, hetgeen bij sluiting van bedrijven werkloosheid tengevolge zou hebben. En wat stellig bij de invoering van een algemene loonronde nog een zeer groot bezwaar oplevert, is, dat alsdan onze munt, onze gulden, nog al meer in waarde zou dalen.

Ook een bedrijfstaksgewijze in te voeren loonsverhoging heeft de Stichting van de Arbeid afgewezen, en dit stellig zo lang als de Sociaal-Economische Raad over deze aangelegenheid geen rapport heeft uitgebracht.

Met de regering — zo is in de vergadering van de Stichting van de Arbeid besloten — wil deze Stichting de Sociaal-Economische Raad uitnodigen tot het uitbrengen van een speciaal rapport over de toekomstige loonpolitiek op langere termijn, waarin rekening gehouden is met de gevolgen van een nieuwe huurverhoging na de verkiezingen van 1956 en van de invoering der algemene ouderdomsverzekering.

Het bedrijfsleven — dat is op de vergadering van de Stichting van de Arbeid gebleken — kan in het algemeen meegaan met de door de regering geopperde verhoging van de vacantietoeslag van 2 tot 4 procent van het jaarsalaris, en van het aantal vacantiedagen van volwassen werknemers, zodat dezen negen aaneengesloten vacantiedagen en zes snipperdagen zullen krijgen.

Deze aangelegenheid dient naar het oordeel van de Stichting van de Arbeid evenwel ter beoordeling van het college van Rijks'bemiddelaars alleen ingevoerd te worden in bedrijven, waarin werkgevers en werknemers het hierover met elkander eens zijn, wanneer er geen prijsverhogingen te duchten vallen van deze met een drie procent loonsverhoging gelijk te stellen verruiming, en wanneer dit in een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt vastgesteld.

In een radio-uitzending is omgeroepen, als zouden de werkgevers de mogelijkheid van een welvaartsgratificatie overwegen voor bedrijven, waarin de winstpositie gunstig is. Dit omgeroepene berust echter niet op waarheid.

Een voorstel voor een extra-uitkering voor eenmaal aan werknemers in bloeiende ondernemingen js in de laatste vergadering van de Stichting van dé' Arbeid niet aan de orde geweest.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 september 1955

De Banier | 8 Pagina's

Uit het eigen Land

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 september 1955

De Banier | 8 Pagina's