Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Sedert het laatste overzicht is er in het buitenland niet zo heel veel belangrijks gebeurd. Wat in de wereldpers het meest belangrijke geacht wordt, dat is nog wel het bezoek van de Westduitse kanseher Dr. Adenauer aan de Russische regering. Dr. Adenauer is reeds in Moskou aangekomen. Hij werd daar op een uiterst vriendelijke wijze ontvangen. De besprekingen, welke hij met de Russische autoriteiten zal hebben, zijn op het ogenblik, dat wij dit overzicht schrijven, nog niet aangevangen.^ Over het algemeen heeft men aangaande de resultaten van diit bezoek geen hoge verwachtingen. Ook in West-Duitsland zelf niet.

Daarvoor bestaat ook alleszins reden.

Ondanks alle vriendelijkheden, die van Russische zijde werden betoond, en de verklaring, dat de Russische regeringspersonen de vrede en de welvaart wensen te bevorderen, en de toon van goede wil, die de Russische pers en radio hebben aangeslagen, heeft het officiële partijorgaan der Russische regering, de Prawda, het toch nodig gevonden er op te wijzen, dat, al wenst de Russische regering welvaart en vrede als resultaat van de besprekingen, zij elke poging om dit door het stellen van voorwaarden te bereiken, beslist van de hand zal wijzen. Elke poging om de besprekingen te gebruiken bijvoorbeeld om een hereniging van West-en Oost-Duitsland te bereiken, zal de besprekingen bemoeilijken, ja zelfs tot een totale mislukking leiden, zo schrijft de Prawda. Volgens dit blad is de Westduitse republiek in de eerste plaats er mede gediend, indien de normale betrekkingen tussen Rusland en West-Duitsland hersteld worden, hetgeen volgens het blad een belangrijke bijdrage tot het herstel van de Duits© eenheid zal kunnen opleveren.

Geheel in de lijn van de Russische poli­tiek brengt de Prawda naar voren, dat door de Parijse accoorden en het toetreden van West-Duitsland tot het Noord-Atlantische pact een ernstige hindernis voor de Duitse hereniging is ontstaan, waarvoor de Russische regering steeds heeft gewaarschuwd. Tevens beveelt de Prawda de door de Russische regeringspersonen te Geneve uitgestippelde weg naar de Duitse hereniging aan, namelijk het tot stand komen van een Europees veiligheidssysteem, waaraan voorshands dan beide Duitse staten moeten deelnemen.

In de Prawda zijn alzo de overbekende Russische voorstellen nog eens voor de zoveelste maal opgerakeld, waarvan de Westduitse regering blijk heeft gegeven niet gediend te zijn. Wat ook al zeer begrijpelijk is, want zij wü per sé geen hereniging, waarbij de communisten zijde spinnen. Op dat punt staat Dr. Adenauer vast op zijn stuk. Dat is ook stellig de Russische regering wel bekend.

Daarom verwacht men algemeen geen resultaat van de besprekingen. Men neemt zelfs aan, dat Dr. Adenauer met ledige handen naar Westt-Duitsland teruggestuurd zal worden. Men is in de pers van oordeel, dat Adenauer het zelfs niet gedaan zal kunnen krijgen, dat er meer Duitse krijgsgevangenen door de Russische regering losgelaten zullen worden. Men oordeelt daarin; dat Dr. Adenauer opzettelijk met lege handen naar West-Duitsland teruggestuurd zal worden, om alzo zijn positie te verzwakken. Of dit oordeel juist is, zal straks wel blijken. Volstrekt onmogelijk is het niet. Want Dr. Adenauer is allesbehalve de communisten welgezind. Daarom valt er veel voor de zienswijze van de pers te zeggen. Bovendien is Dr. Adenauer hoog van jaren en bestaat er kans, dat hij binnen korte tijd door een regeringspersoon opgevolgd zal worden, die meer het oor aan de Russische plannen zal lenen,

In het kort nog het navolgende.

In Marokko is het tussen de Franse regering en de huidige sultan van Marokko nog niet tot overeenstemming gekomen. De sultan weigert nog steeds afstand te doen. Hij weet van geen wijken. Ten einde raad heeft de Franse regering nu een delegatie naar de nu twee jaar geleden verbannen sultan Ben Joessef te Antsirade op Madagascar gezonden. Volgens geruchten, moet deze delegatie er in geslaagd zijn Ben Joessef te winnen voor het Franse plan om in Marokko een troonraad in te stellen.

Met dat al is het in Marokko nog niet geheel rustig. Dezer dagen zijn vijf Marokkanen gedood en drie gewond toen de Franse politie van haar vuurwapens gebruik maakte, nadat een handgranaat naar haar auto was geworpen, waardoor vijf Franse politiemarmen en een Franse sociale werkster, die in de auto zaten, werden gewond, drie van de politiemannen zelfs ernstig.

Tussen Griekenland en Turkije is een vrij hevige spanning ontstaan. Dit tengevolge van anti-Griekse demonstraties, welke in Turkije hebben plaats gevonden. De Griekse regering heeft tengevolge van deze demonstraties, welke onder meer in Istanboel en Smyrna hebben plaats gevonden, besloten geen Griekse troepen aan de regionale N.A.V.O.-manoeuvres, die op 22 September staan gehouden te worden, te doen deelnemen. Voorts heeft zij besloten niet te zullen deelnemen aan de conferentie van het internationale monetaire congres voor Byzantinologie, dat in Istanboel zal worden gehouden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 september 1955

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 september 1955

De Banier | 8 Pagina's