Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS I

Beste neven en nichten!

Van Johan Lammers te Hengelo (O.) ontvingen wij de vraag of hij ook mag meedoen met het inzenden van de oplossingen der raadsels uit „De Banier". Als antwoord geven wij, dat Johan zeer hartelijk welkom is en dat wij hopen, dat hij bij leven en welzijn nog vele jaren zal blijven meedoen.

Verder geven wij op verzoek van één der nieuwelingen, die wij de vorige maal al vermeld hebben, nog eens een voorbeeld hoe een cijferraadsel moet opgelost worden, daar het al weer zo ver is, dat de oplossingen van de raadsels 413 tot en met 416 kunnen ingestuurd worden. Als voorbeeld nemen wij maar het raadsel van opgave 408, no 2, van de jongeren. De oplossing hiervan was het tekstgedeelte: it zijn de geboorten des hemels en der aarde. In dit tekstgedeelte komen 36 letters voor. Gegeven was:2 4 22 11 8 25 is de naam van een goddeloze koningin Israels. Deze naam is Izébel, zodat letter 2 een i, letter 4 een z, letter 22 een e, letter 11 een b, letter 8 een e en letter 25 een 1 is. Voor'ts is gegeven, dat 10 17 7 12 14 de plaats is waar de waarzegster woonde tot wie koning Saul zich begaf. Deze plaats is Endor, zodat letter 10 een e, letter 17 een n, letter 7 een d, letter 12 een o en letter 14 een r is. Zo voortgaande weet men dus welke letters door de cijfers 1 tot en met 36 worden voorgesteld, waarmede de oplossing verkregen is, indien men voor de gegeven cijfers de juiste namen of woorden heeft genomen.

Wij nemen aan, dat deze toelichting nu wei voldoende is en dat zij, die niet begrepen hoe zulk een raadsel moet worden opgelost, daarmede verder geen moeilijkheden meer zullen hebben.

Thans volgen de nieuwe raadsels van:

OPGAVE 416

Jongeren:

1. In Spreuken 16 komt een tekstgedeelte voor van één en veertig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is:5 12 35 39 13 was de eerstgenoemde zoon van Cham's vierde zoon.

19 8 4 15 22 was de grootvader van koning Abia van moeders zijde. 6 24 21 17 is gelijk 25 29 7 14 is gelijk 38 30 33 23 is de naam van een Edomiet ten tijde van David.

31 10 28 is een muzieknoot.

18 2 is ook een muzieknoot.

1 27 26 40 11 betekent: vandaag. 36 37 9 7 16 is een sein.

20 34 3 is een kleur.

41 32 is een Nederlandse provincie (afkorting).

2. Noem de naam van:

a. De eerste diaken-martelaar.

b. Davids zuster, die met een afstammeling van Ismaël gehuwd was.

c. een zoon van Jacob, uit wiens nakomelingen de priesters gekozen werden.

d. een vrouw, tot wie de Heere Jezus zeide, dat zij met veel dienens bezig was.

e. een koning, die tot Paulus zeide, dat hij hem bewoog bijna een christen te worden.

f. een geweldig jager.

g. een Joodse koningin in het land der Meden en Perzen.

h. de mannen, die de runderen en ezelinnen van Job roofden.

i. de man, die zijn eerstgeboorterecht voor een schotel linzenmoes verkocht.

j. de vrouw voor wie Jacob twee maal zeven jaar diende.

Welke naam vormen de eerste letters van de gevraagde namen?

3. Door een andere rangschikking van de letters van STAPULI kan men de naam verkrijgen van iemand, die in het Nieuwe Testament genoemd wordt. Welke naam is dit?

Ouderen:

1. Een tekst uit één der Psalmen bestaat uit twee en veertig letters. Zoek deze tekst uit de volgende gegevens:24 17 8 31 36 26 6 1 36 15 is de naam van de plaats bij de straat waar Ezra uit het boek der wet van Mozes het volk voorlas.

13 12 19 betekent: afgunst, boosheid.

34 20 29 37 9 40 is de naam van een woestijn, welke deel uitmaakte van de woestijn Tekoa en waar koning Josafat naar de profetie van Jahaziël de vijanden zou vinden.

33 22 was de woonplaats van Jozefs schoonvader.

3 25 14 is een getal.

39 42 4 10 betekent: Het zal waar en zeker zijn.

38 27 41 30 is het tegenovergestelde van zuur.

n 35 5 7 32 is een getal.

2 16 21 10 is de plaats waar de Heere Jezus een jongeling uit de dood opwekte.

23 18 28 is de Engelse afkorting van de Organisatie der Verenigde Naties.

2. Plaats voor en tussen de letters van: ANNALIUFUSNINASAIGAIN acht letters, zo, dat er acht namen verkregen worden. Welke zijn deze namen en welke naam vormen de beginletters der bedoelde namen?

3. De naam van iemand uit het boek Job niet nadere aanduiding bestaat uit zeventien letters. Zoek deze naam met nadere aanduiding uit de volgende gegevens:

8 2 15 6 13 is de naam van Elia's opvolger.

11 4 5 is een inhoudsmaat uit het Oude Testament (1/10 van een gomer).

17 1 14 9 dient ter beschutting tegen regen en koude.

3 7 16 12 betekent: hetzelfde of dezelfde.

10 moet geraden worden (ontbreekt soms ook wel in sommige uitgaven van de Bijbel).

De oplossingen van de raadsels der opgaven 413 tot en met 416 mogen ingezonden worden bij Oom Koos, Postbus 2019 te Utrecht.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 september 1955

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 september 1955

De Banier | 8 Pagina's