Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Brief uit Zeeland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Brief uit Zeeland

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

cccxxx.

Menigmaal is tegen verkieziagen getracht de kiezers schuw te maken van het stemmen op een candidaat van een kleine partij.

Verschillende redenen zijn aangevoerd om de kiezers van de kleine partijen af te houden; wel het meest, dat die kleine partijen toch geen invloed hebben.

Dat is niet waar, zoals nu wel onlangs weer getoond is, hoe twee stemmen tot een kabinetscrisis hebben geleid. Ook weer niet lang geleden is een motie met twee stemmen meerderheid aangenomen. Dus hebben kleine partijen wel invloed. Maar hebben hun woorden wel invloed? Och, er is wel veel verworden, en ook ons bestuursapparaat is daaraan niet ontkomen.

Toch gaat het niet over het grote aantal, dat achter een spreker staat, maar over hetgeen hij zegt. De grote partijen getuigen toch meestal ook maar door één spreker.

Hoe het ook zij, de voorstelling, dat kleine partijen geen invloed hebben, is ten enenmale onjuist en kan geen reden zijn zo lang nog wordt vastgehouden aan de mening, dat ons volk zijn vertegenwoordigers verkiest, en dat de regering wil luisteren naar hetgeen in het volk leeft. Och, veel is verworden, dat is ook weer wel in Zeelands Staten gebleken. Er moest een lid van Gedeputeerde Staten worden gekozen. De wet schrijft die verkiezing voor. De Staten hebben hun stem uit te brengen en dus eigenlijk wettelijk de keus te doen.

Formeel vindt dat dan ook zo plaats. Er wordt gestemd. Maar er is een afspraak gemaakt bij de samenstelling • van dat college na de verkiezing van de Staten. En nu kan het gebeuren, dat een fractie uitmaakt wie als lid van het college zal worden gekozen.

Zogenaamd acht men, dat een homogeen college dient te worden gevormd.

Een soort regering dus. Ja, in de laatste vergadering van die Staten werd van dat college als het hoogste college gesproken. Wettelijk is dat niet juist. De Staten zijn het hoogste college, en zij (Gedeputeerde Staten) zijn door de Staten gedeputeerd. Het is in strijd met alles, dat een afgevaardigde, een gedeputeerde, hoger zou zijn dan die hem afvaardigt.

Het is zo nodig daarop te gaan letten, want hoe langer hoe meer holt men de wettelijke bepalingen uit. En die uitholling heeft ten doel om de gedachte, dat het volk door vertegenwoordigers zijn wil uit, te doen zegevieren.

Neen, niet „De overheid regeert bij de gratie Gods", maar bij de gratie van het volk. Dat volk heeft de macht en deelt die mede en uit aan wie het wü.

Maar dan moet dat volk ook in groten getale spi'eken, want grootheid is macht. Dus geen kleine partijen. Niet stemmen op kleine partijen, want dan ksm men geen macht ontwikkelen. Zó is de leus. Groot moet alles zijn. De mens moet verheven worden.

Toch zal niet de grote mens, de grote partij zegevieren, maar Gods raad zal bestaan en Hij zal al Zijn welbehagen volbrengen.

God kan door grote dingen Zijn doel bereiken, m.aar ook door en met kleine.

De voorbeelden in Gods Woord wijzen er ons op, dat God 'menigmaal door kleine dingen Zijn raad liet uitwerken, opdat de mens zich niet zou verheffen op zijn verstand en kracht.

Daarom is dat streven om de kiezers van de kleine partijen af te trekken zo te laken, want het gaat er om zelf er groot door te worden, en veelal nog meer om die stemmen, die naar God en Zijn Woord wijzen, die de mens van zijn troon af willen brengen, tegen te gaan. Als die kleine partijen toch geen invloed hebben, waarom maken zij zich dan daarover zo druk? Spreekt het geweten soms? Of is men bevreesd, dat zij toch wel invloed hebben, zowel op het voUc, als ook op de regering? Is men bevi-eesd, dat ons volk toch nog, juist door hun invloed, zal worden geregeerd naar Gods Wet? Is men bevreesd, dat men daar dan toch onder moet buigen en zijn eigen vermeende vrijheid zal komen te missen?

Juist dat strijden tegen die kleine partijen wijst er op, dat zij wel invloed hebben. Het is ook een teken van de zwakte van de bestrijders.

Immers hetgeen door zijn invloed ons vrees aanbrengt, dat bestrijden wij; maar niet hetgeen geen invloed heeft. Dat is iets wat in het leven telkens openbaar komt.

Het is te verwachten, dat het ook straks weer in den lande zal klinken: Stemt niet op de S.G.P., want dan doet uw stom geen kracht! Dat is een gemakkelijke leuze. Blijkbaar is die nodig, omdat nog niet is aangetoond kunnen worden, dat de S.G.P. niet overeenkomstig Gods Woord wil besturen.

Uw Zeeuwse Briefschrijver

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 oktober 1955

De Banier | 8 Pagina's

Brief uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 oktober 1955

De Banier | 8 Pagina's