Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Beste neven en nichten!

Van verscheidenen van jullie waren bij de oplossingen briefjes en zelfs brieven ingesloten. Het is mij niet mogelijk om alle te beantwoorden, daar dit veel te veel plaatsruimte zou vergen. Ik moet dus wel volstaan met jullie mede te delen, dat ik ze met belangstelling gelezen heb, zowel die over de nieuwe school te Krimpen aan de IJssel als over de tochtjes, die jullie hebt gemaakt, over het optreden van met name genoemde prediltanten, over het uitgebloeid raken der bloemen en om maar niet meer op te sommen over de overvloed van bonen, die de tuin oplevert. Om aangaande de laatste twee verschijnselen wat op te merken, worden wij door het eerste weer bepaald bij de vergankelijkheid van on.s leven, daar het met de mensen gaat als met de bloemen des velds. Ze bloeien op en vertonen, de één meer de ander minder, een prachtige aanblik, maar na korte tijd verwelken zij en vallen af, zodat het met hun schoonheid gedaan is. Zo gaat het ook met de mens, die eens het pronkjuweel der schepping was voordat hij zijn Schepper en Formeerder de rug toekeerde. Zodra hij dit echter deed, was het met zijn schoonheid gedaan en werd hij aan de dood onderworpen en kwam Gods vloek op hem rusten. Had de Heere niet Zelf een weg uitgedacht om zulk een vervloekte te kunnen verlossen van het grootste kwaad en te brengen tot het hoogste goed, geen mens zou er behouden kunnen worden. Het komt er nu maar voor ieder van ons op aan, dat wij een nieuw hart bekomen, want zonder een nieuw hart kan, naar de woorden van de Heere Jezus, niemand het koninkrijk Gods zien. Deze woorden gelden niet alleen voor oudere en oude, maar even goed voor jonge, zelfs heel jonge mensen. En nu komt tot iedereen, ook tot jeugdige personen de eis om de Heere te bidden om de Heilige Geest, opdat Die een nieuw hart geve moge, dat niemand anders ons geven kan.

Het tweede verschijnsel waarover we iets willen zeggen betreft de ovei"vloed van bonen. Ook hieruit valt veel te zien en op te merken namelijk de onbegrijpelijke lankmoedigheid en goedheid Gods, dat waar wij Hem zo zeer in al Zijn deugden hebben gekrenkt door onze zonden, dat Hij nog voortgaat ons te overladen met Zijn weldaden en zegeningen, door het geven van een overvloed van gewassen en al wat meer voor het instandhouden van het leven van mens en dier nodig is. Met al de andere verbeurde weldaden, die de Heere schenkt, mochten ook deze goedertierenheden ons tot bekering leiden.

Thans gaan wij er toe over de namen te vermelden van hen, die met het oplossen van de raadsels der opgaven 409 tot en met 412 een prijs behaald hebben. Het zijn in alfabetische volgorde de navolgende neven en nichten: o

1. Henk van Arnhem te Montfoort. 2. Barend Labée te Groot-Ammers. 3. Nel Mourik te Molenaarsgraaf. 4. Maarten Spelt te Groot-Ammers. 5. Marie Steenbergen te Hardinxveld. 6. Ammy XJitbeyerse te Moordrecht. 7. Jaap Veenendaal te Lunteren. 8. Willy Vermeulen te Krimpen aan de IJssel.

De prijs bestaat uit een leesboek, dat ieder van jullie zelf moogt kiezen uit het hieronder geplaatste lijstje:

Voor grote jongens en meisjes:

1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel I. 5. Willem Farel II. 6. De oude Schoolmatres. 7. Broeder en Zuster. 8. Lange Michiel. 9. De trouwe Zwaab. 10. Mozes de Indiaan. 11. Zo God het huis niet bouwt. 12. De jonge Hugenoten.

Jongens en meisjes:

1. Vogels in de natuur. 2. In vreemde handen. 3. Het Veerhuis en de Rozendonk. 4. Gerrit van het Heidedorp. 5. Geen andere goden.

Voor jongens:

1. De vrijwilliger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot.

Voor meisjes: Dienende liefde.

Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof.

Voor kleine meisjes:1. Lieske. 2. Anneke met vacantie.

Schrijf nu maar aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht, welk boek je graag wilt hebben. Doe dit niet in een brief, maar op een briefkaart met een postzegel van 7 cent er op, dan komt het boek het vlugst in jullie bezit. Vergeet niet om naam en volledig adres te vermelden.

Nu volgen de nieuwe raddsels van

OPGAVE 418

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het tweede boek der Koningen bestaat uit acht en dertig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens: n

19 9 16 17 37 6 10 14 is de naam van een priester, die tijdelijk met stomheid geslagen werd.

30 20 7 wordt wel eens genoem.d de kaars der ziel.

12 25 22 21 2 36 is een vrouw, die haar man door de dood verloren heeft.

1 35 32 26 23 3 34 is een getal boven de tien. m

8 24 33 18 is de naam van een profeet, die eerst niet aan het bevel Gods wilde voldoen. 38 28 29 dient tot kering van het water.

5 11 13 15 4 is oogvocht. 31 moet geraden worden.

2. Noem de naam van: a. Naomi's echtgenoot. b. de schrijver van de Handelingen der Apostelen. c. de stad waar zich het beeld van de zogenaamde godin Diana bevond. d. de vader van de apostel Jacobus. e. de zesde zoon van Jacob. f. de zoon en opvolger van koning Rehabeam. e n m g. een krijgsoverste, die de God Israels hoonde.

Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

3. Door een andere rangschikking der letters van A RAAS MI kan men de naam verkrijgen van een bekende stad.

Ouderen:

1. Een tekst uit de eerste brief aan de Korinthiërs bestaat uit twee en veertig letters. Welke tekst wordt bedoeld als het volgende bekend is? 6 32 40 5 36 is de plaats waar Paulus des nachts een gezicht zag n.l. een Macedonisch man. 7 12 18 27 13 is de mensenmoorder van den beginne. 19 29 24 22 3 is een goede geest. 30 41 38 33 17 20 15 betekent: erg boos.

14 4 10 35 42 is de naam van een godvrezend koning over Israël. 1 21 9 25 23 is het op voorschrift van de dokter volgen van een bepaalde regel voor het nuttigen van spijs en drank.

34 11 26 staat tegenover eeuwigheid. 28 16 is een plaats waar Jozua verspieders heenzond. 39 31 is een muzieknoot. 37 2 is een lidwoord. 8 moet geraden worden.

2. Neem uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit de Openbaring van Johannes vóór het vijftiende hoofdstuk. a. En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde.

b. Ik hoorde een stem uit de hemel.

c. De Heere zag, dat alles wat Hij gemaakt had, zeer goed was.

d. Deze zijn het, die uit de grote verdrukking gekomen zijn.

e. Hier is de lijdzaamheid der heiligen.

f. De Israëlieten trokken behouden door de Rode zee, maar de Egyptenaren verdronken.

g. De engel riep met een grote stem tot Degene, Die op de wolk zat. h. Die het verstand heeft, berekene het getal van het beest, i. Wij zagen de zon des morgens vroeg opkomen.

3. Door verplaatsing van de letters van SABBARAN kan men een bekende naam krijgen uit het Nieuwe Testament. Welke is die naam?

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

OOM KOOS.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 oktober 1955

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 oktober 1955

De Banier | 8 Pagina's