Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Sedert wij ons laatste overzicht schreven, is er betrekkelijk weinig belangrijks in het buitenland voorgevallen, zodat wij met een korte en beknopte bespreking kunnen volstaan.

t In Frankrijk heeft het kabinet Faure twee malen in ernstig gevaar verkeerd. Beide keren is het er echter aan kunnen ontkomen, dat het tot aftreden genoodzaakt werd. In het Marokkaanse debat werd het ^Sabinet het vuur al na aan de schenen gelegd, maar het is daarbij zonder brandwonden uit het debat gekomen. Het verkreeg tenslotte bij stemming zelfs een grote meerderheid. In het debat over de Algerijnse kwestie heeft het vuur tegen het kabinet nog al heviger en feller gebrand. Langdurig is daarover in de Franse Tweede Kamer gedebatteerd. Het had een ogenblik zelfs de schijn alsof het kabinet in de brand zou omkomen. Dit was het geval in de nacht van Vrijdag 14 October op Zaterdag 15 October. In die nacht stond om vier uur de kans voor het behoud van het kabinet er al bijzonder slecht voor. Vrij algemeen was men van oordeel, dat, indien er toen gestemd was, het kabinet om vijf uur des morgens zijn ontslag bij de president had moeten indienen. Premier Faure heeft dat echter weten te voorkomen. Heel handig verbond hij aan een motie, welke door radicale Kamerleden was ingediend, een motie van vertrouwen, waardoor hij stemming wist te voorkomen. In het vroege morgenuur, het was inmiddels bij vijf uur geworden, besloot de vergadering de stemming uit te stellen tot Dinsdag 18 October. De toestand was zo, dat er een meerderheid van de parlementsleden was, die het kabinet Faure liever vandaag dan morgen zag aftreden, waar tegenover stond, dat er ook een meerderheid was, die het niet goed aandurfde om, gelet op de omstandigheden, het kabinet ten val te brengen. Van die omstandigheden heeft minister Faure weten te profiteren. Hij wees er namelijk op, dat een kabinetscrisis op dit moment niet te verantwoorden zou zijn. Frankrijk zou alsdan namelijk geen minister kunnen afvaardigen naar de conferentie van Geneve, en ook zou deze niet aanwezig kunnen zijn, indien er voorbesprekingen tussen de Amerikaanse en de Engelse ministers gevoerd zouden worden. Daarbij bracht hij nog ter sprake, dat, indien zijn kabinet zou moeten aftreden, dit allicht aanleiding zou geven, dat de opstand in Marokko en Algerije heviger zou ontbranden. Ook voerde hij aan, dat het ook in de kringen van de Organisatie der Verenigde Naties en ook daar buiten, indien de Franse kamer het ministerie henenzond, dat voor de eer van Frankrijk in de bres getreden was, toen zijn delegatie vanwege de plaatsing van de Algerijnse kwestie op de agenda uit de Algemene Vergadering was weggegaan, een bijzonder slechte indndc zou maken.

Hoe het in deze ook zij, of het aan deze beschouwingen van Faure te danken is, die ongetwijfeld bij vele Fransen instemming gevonden zullen hebben, ook al waar Faure de volksstemming in de Saai ter sprake bracht, die naar zijn oordeel ongunstig beïnvloed zou worden indien het kabinet tot heengaan genoopt zou worden, feit is het, dat Dinsdag 18 October de stemming in de Nationale Vergadering voor het kabinet Faure gunstig uitviel, en het kabinet het leven bespaard bleef. Doch onder welke moeilijke omstandigheden leeft het! In Marokko is nu wel een troonraad ingesteld, doch deze aangelegenheid is nog niet geheel in kannen en kruiken. Het is nog niet zeker of al de daarin benoemde personen hun benoeming zullen aannemen; ook is het in Marokko niet geheel rustig en is het de grote vraag, of het daar rustig zal blijven. In Algerije wordt tussen de Franse troepen en de opstandelingen danig gevochten.

Faure wil dit jaar nog verkiezingen houden.

In het kort nog het navolgende.

De gezondheidstoestand van president Eisenhower is nog steeds vooruitgaande. Nadat hij minister Dulles ontvangen had, heeft hij ook andere ministers kimnen ontvangen en met hen een bespreking kunnen voeren.

In India heeft weder een grote overstroming plaats gehad, waarbij vele mensen zijn omgekomen, en nog al veel meer vee. Ook zijn daarbij vele huizen vernield. Ook andere delen van de wereld zijn door overstromingen geteisterd, waarbij tal van huizen totaal onbewoonbaar zijn geworden.

In Indonesië lopen de Masjoemi, die de huidige regering steunen en waaruit zij zijn voortgekomen, nog steeds op de partij van Soekamo in. Het stemmenverschil tussen deze partijen is niet groot meer. Men is van mening, dat er een coalitiekabinet gevormd zal worden tussen de drie grootste partijen, wat nog volstrekt niet zeker is, daar er tussen die partijen grote verschillen bestaan. De communisten, die reeds 6.000.000 stemmen verkregen hebben, zouden dan buiten de regering blijven. Daar de voUedige uitslag der verkiezingen nog steeds niet bekend is, zullen wij daarop thans niet nader kunnen ingaan.

Op het eiland Cyprus is het nog steeds verre van rustig. Er hebben daar gedurig bomaanslagen tegen de Engelse militairen plaats.

Ten aanzien van het referendum, dat Zondag j.l. in het Saargebied stond gehouden te worden, heeft de minister van buitenlandse zaken nog eens definitief het Franse standpunt te dezer zake uiteengezet. Verwerpen de Saarlanders het Europese statuut, dan zal Frankrijk geen nieuwe onderhandelingen beginnen. De bevolking van Saarland heeft derhalve de keus het statuut te aanvaarden, of dat de bestaande toestand gehandhaafd zal blijven.

In het Saarland zelf werd een verwoede strijd tussen de voorstanders en de tegenstanders van het Europese statuut gevoerd. Niet weinigen waren er, die dachten, dat het statuut verworpen zou worden; waarvan echter op het moment, dat wij dit schrijven, niets met enige zekerheid te zeggen valt.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 oktober 1955

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 oktober 1955

De Banier | 8 Pagina's