Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De rede eo repliekrede van Ds. Zandt

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De rede eo repliekrede van Ds. Zandt

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Deze redevoeringen zullen weder als vorige jaren in brochurevorm verkrijgbaar worden gesteld. Het is van groot belang, dat zij in groten getale worden verspreid. Daarin zijn toch tal van actuele onderwerpen in het licht van Gods Woord en in dat van de beginselen der S.G.P. besproken en helder uiteengezet. De buitenlandse politiek, welke door onze regering, daarin gesteund door nagenoeg geheel het parlement, gevoerd is, is daarin behandeld; de Indische kwestie is daarin nog eens ter sprake gebracht, alsook die i'an het Ambonese volk en die van de republiek der Zuid-Molukken, benevens onze verhouding tegenover de Organisatie der Verenigde Naties, welke mede daarom voor ons land van zo groot gewicht is, omdat de kwestie Nieuw-Guinea in haar Algemene Vergadering weder een punt van bespreking zal uitmaken.

Ook aan het binnenlandse beleid, zoals dat door het huidige kabinet is gevoerd, is in de redevoering de nodige aandacht geschonken. De plaats, welke de Anti-Revolutionnaire en Christelijk-Historische ministers in het kabinet ingenomen hebben en innemen, is evenmin onbesproken gebleven. Daarenboven zijn in de redevoeringen verschillende wetten, onder meer de Zondagswet, de Winkelsluitingswet en de Lijkverbrandingswet, behandeld, alsook is daarin een bespreking gewijd aan de brandende kwesties van de zo hoog geklommen woningnood, het moorden op de weg en de benarde positie, waarin de zogenaamde vergeten groepen verkeren.

Niet minder is opgekomen voor de gewetensbezwaarde veehouders; scherp is geprotesteerd tegen het onrecht, hun aangedaan, in de beroving en afslachting van hun vee. Twee gevallen daarvan zijn in de repliekrede in den brede besproken. Vooral ook daarom, omdat het broodnodig is, dat ons volk in brede kringen daarmede bekend gemaakt wordt, verdienen deze redevoeringen op zo groot mogelijke schaal verspreid te worden.

In één woord, er bestaat, van welke kant ook be2den, alle reden voor, dat deze redevoeringen in groten getale onder de aandacht van ons volk gebracht worden. De prijs van de brochure behoeft geen beletsel te zijn. De hoge papier-en drukkosten, de laatste zijn in betrekkelijk korte tijd door allerlei omstandigheden zo sterk gestegen, in aanmerking genomen, zijn de brochures spotgoedkoop. Eén brochure kost slechts de luttele prijs van 6 centen.

Besturen, leden en vrienden van de S.G.P., wij hopen geen tevergeefs beroep op u te doen — velen van u hebben ons daarin tot heden niet teleurgesteld — indien wij u opwekken deze brochures te kopen en te verspreiden.

De bestelling er van kan nu reeds plaats vinden. Zeer is het in deze gewenst, daarmede niet te dralen. Waarom zoudt gij dat toch doen? Daar pleit alles tegen. Aan de drukkerij „De Banier" is reeds het aantal te drukken exemplaren opgegeven. Zij zal spoedig met het drukken van de brochures beginnen. Daarom kunnen deze ook spoedig na bestelling in uw bezit zijn. En dit is in alle opzichten van groot belang. De tijd van verspreiding en het lezen der brochures is bij uitstek gunstig. De avonden zijn thans lang. Men heeft er dus de tijd voor om de brochures rustig te lezen. Een ieder wü bovendien in de lange winteravonden wel iets te lezen hebben. Daarin is lectuur in menig gezin nu welkom. Het is daarmede thans anders gesteld dan bij zomerdag. Dan is er gemeenlijk veel werk aan de winkel. De tijd en de lust om te lezen zijn dan meermalen zeer gering.

Daarom doen wij een ernstig beroep op een ieder, die de S.G.P. welgezind is, om zijn schouders er onder te zetten, dat de redevoeringen van Ds. Zandt, welke hij dit jaar bij de Algemene Beschouvraigen gehouden heeft, in groten getale onder ons volk zullen worden gebracht. Dit heeft grotelijks zijn nut. Onbekend maakt onbemind. Doordat personen door de lectuur van de S.G.P. met de beginselen en het streven van de S.G.P. bekendheid verkregen, is in het verleden menigeen voor de S.G.P. gewonnen en kan ook nu nog menigeen gewonnen worden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 oktober 1955

De Banier | 8 Pagina's

De rede eo repliekrede van Ds. Zandt

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 oktober 1955

De Banier | 8 Pagina's