Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Allereerst roepen wij een hartelijk welkom toe aan Leuntje Zwemer te Koudekerke, die zich als nieuwe nidit heeft aangemeld. Wij hopen, dat Leuntje bij leven en welzijn nog vele jaren zal kimnen blijven meedoen met het oplossen der raadsels en het inzenden der oplossingen.

Vervolgens een woordje tot „Geertje en Dikkie", die de oplossingen der raadsels van de opgaven 413 tot en met 416 zonden, maar verzuimden hun achternaam en adres met woonplaats onder de oplossingen te vermelden. Zij deden het volgende briefje er bij: „Beste Oom Koos. We waren erg blij, dat we mee mochten doen en hopen menige prijs té winnen. Hier zijn dan de antwoorden. Vele groeten ook van Pa en Moe. Nu eindig ik, want ik heb geen zin meer. Daaag. „Geertje en Dikkie".

Hoe „Geertje en Dikkie" verder heten en waar zij wonen, blijkt dus uit dit briefje helemaal niet. Daarom verzoeken Vidj hen om bij de volgende inzending van oplossingen de volledige namen en het adres er bij op te geven.

Thans gaan wij er toe over de namen te noemen van hen, die met het oplossen van de raadsels der opgaven 413 tgt en met 416 een prijs bekomen. Het zijn in alfabetische volgorde de navolgende neven en nichten:

1. Dirk Floer te B.

2. Keesje van Gameren te G.

3. Hanneke de Jong te Z.

4. Ansje Knook te G.

5. Jaantje Louws te B.

6. Arie Molenaar te B.

7. Dries Spijkerboer te O.

8. Maartje Verloop te R.

Elk van jullie krijgt een leesboek, dat je zelf moogt kiezen uit het hier volgende lijstje:

Voor grote jongens en meisjes:

1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. De kerk in Schotland. 4. Wülem Farel I. 5. Willem Farel II. 6. De oude Schoolmatres. 7. Broeder en Zuster. 8. Lange Michiel. 9. De trouwe Zwaab. 10. Mozes de Indiaan. 11. Zo God het huis niet bouvrt.

Jongens en meisjes:

1. Vogels in de natuur. 2. In vreemde handen. 3. Het Veerhuis en de Rozendonk. 4. Gerrit van het Heidedorp. 5. Geen andere goden.

Voor jongens:

1. De vrijwilliger van 1830. 2. Boiike Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot.

Voor meisjes:

Dienende liefde.

Voor kleine jongens:

Rondom Scheldehof.

Voor kleine meisjes:

1. Lieske. 2. Anneke met vacantie.

Neem nu een briefkaart, plak daarop een postzegel van 7 cent — men kan ook een briefkaart kopen waarop reeds een postzegel van 7 cent gedrukt staat — en schrijf aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht welk boek je gaarne wilt hebben. Denk er om volledig naam en adres te vermelden.

En nu gaan wij over tot het geven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 420

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Nehemia bestaat uit vijf en vijftig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de navolgende gegevens:

49 15 22 26 37 is de naam van een koning, die telkens zijn gegeven woord brak.

43 45 35 54 41 was een godvruchtig koning, wiens troon door zijn zoon belaagd werd.

6 9 32 17 is de naam van een Moabietische vrouw, die van heidin een. ware gelovige werd.

12 1 7 31 is de naam van Büeams vader.

48 24 44 50 was een Ejomeinse keizer, die de christenen hevig Uet vervolgen.

27 29 20 25 is een zwaar metaal. 19 36 30 23 is de bezoldiging der zonde.

38 13 46 is het tegenstelde van arm. 4 15 3 51 was een broedermoorden 28 40 55 is een onaangename gevoelsgewaarwording.

16 10 is een muzieknoot.

52 33 14 42 34 vormen een onderdeel van de voet.

8 21 47 is een herkauwer. 39 53 5 1 is een hap.

2 24 18 dient voor het vangen van vis.

11 moet geraden worden.

2. Noem de naam van:

a. Mozes' vader.

b. de plaats waar Cornelius de hoofdman woonde.

c. een profetes ten tijde van koning Josia.

d. Jacobs negende zoon.

e. iemand te Efeze, in wiens school Paulus twee jaren lang het Woord van de Heere Jezus verkondigde.

f. een plaats in de Psalmen genoemd en bekend om het vinden van goud.

g. de vader van de profetes Anna.

h. Jozefs tweede zoon.

i. de bedelaar uit de gelijkenis, die zich in Abrahams schoot bevond. Welke naam vormen de beginletters der gevraagde namen?

3. Door een andere rangschikking der letters van

LAMSBOA

kan men de naam verkrijgen van iemand uit het Oude Testament.

Ouderen:

1. Een tekst uit het eerste boek der Koningen bes'taat uit zes en vijftig letters. Welke tekst wordt bedoeld als het volgende bekend is:

10 45 19 53 48 was een afgod der Filistijnen.

30 9 37 8 45 27 is de naam van een profeet, die zeide: „Gij zijt die man".

11 6 2 17 21 46 is de naam van een profeet, die dromen uitlegde. 22 29 7 12 33 is een deel van het jaar.

46 32 36 44 50 is een jaargetijde. 38 4 40 49 1 5 is ook een jaargetijde. 16 26 52 35 51 is een getal. 41 47 54 43 is een slok.

3 23 13 25 is een huisdier.

14 15 24 42 18 20 is een drager van het gezag.

56 39 31 15 40 is de eerstgenoemde zoon van Chams vierde zoon. 34 55 37 is een veel gebruikt middel om insecten te verdelgen. 28 moet geraden worden.

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst geven uit de Openbaring van Johaimes.

a. Maar deze trachtten hem te doden.

b. Ziet, Ik zal dit volk spijzen met alsem.

c. Ik heb gezworen en zal het bevestigen.

d. Wij hebben tegen God gezondigd door al Zijn geboden te overtreden.

e. Ik zal u onderwijzen in de weg, die gij te gaan hebt.

f. Ik weet, Heere, dat Uw gerichten de gerechtigheid zijn.

g. Gij zult de Naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken,

h. Hoe gaat het met uw famüie?

i. De eerste mens heette Adam.

j. Waar liefde woont, gebiedt de Heere Zijn zegen.

k. David klaagde, dat hij van vader en moeder verlaten was.

1. Gij - hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb-u uitverkoren.

3. Plaats vóór en tussen AELNAHABANGURHIKAMER zeven letters, zo, dat men zeven Bijbelse namen krijgt. Welke zijn deze namen en welke naam vormen de beginletters dier namen.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 417 tot en met 420 kunnen ingezonden worden bij Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

Tenslotte maken wij nog melding van de goede ontvangst van een doos met zilverpapier en een zakje met postzegels van D. (of B.) Vis te Nieuwerkerk aan de IJssel en een doos met capsules en züverpapier van de natuurclub „De Kieviet", voorzitter-penningmeester Jan Kardux te Herkingen, secretaris Piet Kom te H. Wij nemen ons voor alles door te sturen naar een adres, waar het zeer welkom is.

Wij hopen de volgende maal bij leven en welzijn weer met het historisch verhaal voort te gaan.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 november 1955

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 november 1955

De Banier | 8 Pagina's