Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De zogenaamde beeldromans

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De zogenaamde beeldromans

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dat de lectuur soms heel sterk op de mens in kan werken, zal wel niemand ontkennen. Bewust of onbewust gaat er vrijwel altijd een invloed uit van de lectuur, welke men leest. Niet het minst op de jeugd, die in het bijzonder vatbaar is voor indrukken. En daar is heelwat leotuur, die een vergiftigde invloed uitoefent op een iegehjk mens. Daarom is het volstrekt geen onverschillige zaak, wat men 'leest, en rust op de ouders de dure plicht om er nauwlettend op toe te zien wat hun kinderen lezen. Dit geldt ook van de platen, plaatjes en prenten, welke men beziet.

Over de vergiftiging door lectuur en prenten heeft een Amerikaanse geleerde. Dr. Frederic Westham, na ingesteld grondig onderzoek een hoogst leerzaam boek in 1955 geschreven, getiteld: „Seduction of the Innocent". Daarin geeft hij een overzicht van de verderfelijke invloed van slechte lectuur, prenten en platen, die ook in ons land te koop worden aangeboden en door de jeugd worden gelezen of bekeken, daarbij ook schrijvende over de zogenaamde beeldromans. In Amerika is dergelijke lectuur met plaatwerk al heel druk in omloop, waaraan gewetenloze uitgevers schatten verdienen. Hij schrijft in zijn genoemd boek, dat bijvoorbeeld in 1948 niet minder dan 60 millioen exemplaren van dergehjke ziel-en goede zeden verwoestende lectuur per maand werden gedrukt en verkocht.

Dr. Westham brengt in zijn boek allerlei bewijzen bij van de verderfelijke invloed, welke de door hem bestreden lectuur op de jeugd uitoefent; bewijzen, welke niet te weerspreken zijn, omdat de jeugdige misdadigers zelf aangaven hoe zij tot het volvoeren van htm misdrijven gekomen waren. Hij schrijft daar het navolgende van.

Een jongen van elf jaar vermoordde een vrouw. Toen men hem arresteerde, lag zijn kamer vol met allerlei lectuur, gelijksoortig aan dat van de beeldromans. Een andere knaap van tien jaar doodde een ba: by met een steen en vwerp het lijkje daarna in de rivier. Een meisje van 14 jaar schreef een dreigbrief, waarin zij 50.000 doUars eiste. Twee jongens van 9 tot 11 jaar vermoordden hun zusje van 2 jaar en 8 maanden. Een knaap van 9 jaar doodde een meisje van 5 jaar met meer dan honderd messteken. In Chicago worgde een jongen van veertien jaar een achtjarig meisje, en altijd was d© slechte lectuur voor hen de grootste prikkel geweest, weUce hen tot deze gruwehjke misdaden bad aangezet, gelijk dat ook het geval was met de laatstgenoemde jongen van veertien jaren, in wiens kamer meer dan vijftig geschriften, alle van moord en doodslag, werden aangetroffen.

En nu moge het ten onzent nog niet tot zulk een hoogte van door de jeugd gepleegde misdrijven zijn geklommen, maar niemand zal kunnen ontkennen, dat het zien van fihns, waar de ene moord en de ene doodslag na de andere op het doek wordt voorgesteld, een hoogst schadelijke invloed, wel in het bijzonder op de voor indrukken zo ontvankehjke jeugd, uitoefent, niet het minst als daarbij de moordenaars nog als een soort van helden worden tentoongesteld. Hetzelfde is ook al het geval ten aanzien van die voorstellingen, prenten of platen, welke een ophitsende strekking tot het plegen van onzedelijke daden hebben. En hoeveel romans, waarin het bedrijven van onzedelijkheid in een schoon kleed gestoken wordt voorgesteld, hebben ook al een schadelijke invloed voor een iegehjk mens, in het bijzonder voor de jeugd. Men kan bovendien in een soort van winkels grote en kleine geschriften aantreffen, op de voorzijde waarvan zinneprikkelende afbeeldingen worden tentoongesteld.

Door de afgevaardigden der S.G.P. is er bij voortduring, helaas, tot dusver tevergeefs, op aangedrongen, dat de regering scherpe maatregelen zal nemen tegen zodanige lectuur en plaatwerk, en ook tegen de zogenaamde beeldromans, waarmede zij stellig ons volk een grote dienst zal bewijzen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 november 1955

De Banier | 8 Pagina's

De zogenaamde beeldromans

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 november 1955

De Banier | 8 Pagina's