Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vrijstelling van inenting der militairen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vrijstelling van inenting der militairen

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Voortdurend komen er bij ons vragen binnen betreffende de inenting van müitairen, die, gelijk bekend is, wettelijk verplicht is. De één wenst te weten of het mogelijk is vrijstelling van deze verplichte inenting te bekomen, een ander zou gaarne willen vernemen hoe men een dergelijke vrijstelling kan verkrijgen. Een derde beklaagt zich er over, dat, hoewel door hem of zijn ouders een vrijstelHng is aangevraagd, hem door zijn commandant verboden is de kazerne te verlaten, omdat het de commandant niet bekend is, dat om een vrijstelling is gevraagd. Ook werd ons nog maar heel kort geleden door één onzer partijleden medegedeeld, dat de commandant tot zijn zoon, die al langere tijd in dienst is, zeide, dat hij „in de kast" zou komen, omdat hij niet ingeënt was. Het hep echter nog goed af, omdat de commandant bij het vernemen, dat de betreffende militair gewetensbezwaar tegen de inenting had en dat hij van de partij van Ds. Zandt was, er genoegen mede nam, dat alsnog vrijstelling zou worden aangevraagd.

Het is namelijk mogelijk om vrijstelling van de inenting te bekomen, indien de militairen principiële, godsdienstige bezwaren tegen de inenting hebben. Daartoe is echter nodig, dat er dienaangaande een verzoek tot de minister van Oorlog en Marine te Den Haag wordt gericht. Geldt het een meerderjarige mihtair, dan moet hij dat verzoek zelf tot de minister richten, is hij minderjarig, dan moeten zijn ouders dit doen. Dit verzoek moet met redenen omkleed zijn. Er moet dus in vermeld worden, dat men principiële, godsdienstige bezwaren tegen de inenting heeft, omdat men de inenting als zijnde een voorbehoedmiddel in sbijd acht te zijn met het geloof in de voorzienigheid, en voorts omdat Gods Woord nadrukkelijk verbiedt om zijn leven en gezondheid in gevaar te stellen, gelijk bij de inenting het geval is. Voor hen, die hiervan gebruik wensen te maken, zij medegedeeld, dat men bij het Partijbureau der S.G.P., Frankenslag 123 te Den Haag, een voorbeeld kan krijgen, hoe men zulk een verzoekschrift moet inkleden, terwijl tevens nog enkele andere inlichtingen daarbij verstrekt worden.

Het spreekt vanzelf, dat men dit verzoekschrift zo spoedig mogelijk moet indienen. Wanneer bijvoorbeeld bekend is, dat een militair in dienst moet, dan is het aan te bevelen, het verzoekschrift in te dienen zodra een oproep, om in militaire dienst te komen, ontvangen is. Dan is er ook behoorlijk tijd, dat de commandant door de minister of vanwege zijn departement kan worden ingeUcht. Dient men het verzoekschrift te laat in, dan kan het voorkomen, dat de commandant van geen verzoek om vrijstelling afweet, wat dan onaangename gevolgen kan hebiben, zoals hierboven vermeld werd, dat een commandant een militair verbood de fcazeme te verlaten.

Tenslotte is het sterk aan te bevelen om bij het verzoekschrift tevens een verklaring in te sluiten van de kerkeraad der gemeente, waartoe men behoort. Is dit niet mogehjk, bijvoorbeeld als men behoort tot een kerk, waarvan de kerkeraad of de predikant een dergehjke verklaring niet wil geven, gelijk ook al voorkomt, dan wende men zich schriftehjk tot Ds. Zandt, Phoenixstraat 50 te Delft, met de mededeling, dat men principiële, godsdienstige bezwaren tegen de inenting heeft en gaarne van hem een verklaring zou ontvangen. Voor minderjarige militairen kunnen de ouders dit dus doen.

Als men dan beide stukken, namehjk het eigen verzoekschrift en de verklaring van kerkeraad of predikant, aan de minister stuurt, dan heeft de praktijk geleerd, dat zulk een verzoek wordt ingewilhgd zonder dat de betreffende miütair persoonlijk voor een commissie wordt opgeroepen om zich nader te verklaren.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 november 1955

De Banier | 8 Pagina's

Vrijstelling van inenting der militairen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 november 1955

De Banier | 8 Pagina's