Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Beste neven en nichten!

Wij beginnen dit keer met een hartelijk welkom toe te roepen aan Adriaan Komijn te B.H. Zoals je ziet, Adriaan, is er geen enkel bezwaar tegen, dat je meedoet met de raadsels. We hopen, dat je bij leven en welzijn nog vele jaren zult blijven meedoen.

En nu gaan we de namen noemen van hen, die met het oplossen der raadsels van de opgaven 417 tot en met 420 een prijs bekomen. Het zijn in alfabetische volgorde de volgende neven en nichten:

1. Mientje Bos te K. a. Zee. 2. Henny van Dijk te IJsselmuiden. 3. Jannie Hey te Bennekom. 4. Johan hammers te Enschedé. 5. Wim van Lieburg te Rotterdam. 6. Rinus Sclierpenzeel te Lexmond. 7. Geertje en Dikkie van Stents te Meteren. 8. Hennie van Veldhuizen te Ede.

Ieder van julhe krijgt een mooi leesboek, dat je zelf moogt kiezen uit het hieronder geplaatste lijstje:

Voor grote jongens en meisjes:

1. Walvoorts zanger. 2. Ete geheime kamer. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel I. 5 Willem Farel II. 6. Lange Michiel. 7. De trouwe Zwaab. 8. Mozes de Indiaan. 9. Zo God het huis niet bouwt.

Jongens en meisjes:

1. Vogels in de natuur. 2. In vreemde handen. 3. Het veerhuis en de Rozendonk. 4. Gerrit van het Heidedorp. 5. Geen andere goden.

Voor jongens:

1. De vrijwilliger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén doip en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot.

Voor meisjes: Dienende liefde.

Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof.

Voor kleine meisjes:1. Lieske. 2. Anneke met vacantie.

Neem nu een briefkaart, plak daarop een postzegel van 7 cent, of een briefkaart, waarop al een postzegel van 7 cent gedrukt staat, en schrijf hierop welk boek je gaarne wilt hebben. Stuur deze briefkaart dan aan OOM KOOS, postbiis 2019 te Utrecht. Vergeet niet naam en volledig adres er op te vermelden.

Thans gaan we de nieuwe raadsels geven van

OPGAVE 424

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit één der Psalmen tussen de zeventigste en de tachtigste Psalm, bestaat uit 40 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? 14 21 5 24 is de naam van de plaats, waar Lot heenvluchtte tervrtjl Sodom ., en Gomorra verwoest werden.

11 8 2rj"'.\Yas Jacobs eerste vrouw. 13 25 38 1-7 28 is de naam van een Joodse jongtï.clochter, die koningin werd. •

7 10 19 18 ? 23 12 is de naam van een profeet, die dromen uitlegde. 34 2 35 wa^^ de stamvader der Jodea. 20 15 30 is een drank, die bereid wordt uit druiven.

De 1 32 4 39 33 is even slecht als de steler.

37 36 31 29 40 betekent prijzen. 26 18 6 3 39 33 is een jaargetijde. 9 8 23 16 is een ontkenning. 22 moet geraden worden.

2. De naam van een persoon uit het 'boek Genesis bestaat uit 11 letters. Zoek deze naam uit de volgende gegevens

9 7 9 11 10 is een plaats uit het Oude Testament, waar eikenbossen voorkwamen.

6 4 8 3 is een zwaar metaal. 5 8 2 1 is een soort kraai.

3. Noem de naam van:

a. een handelsstad uit de oudheid, door de Heere Jezus genoemd en gesteld tegenover Bethsaïda.

b. de zoon en opvolger van koning Amazia.

c. een richter ten tijde van Debora. d. iemand, wiens offer door God aangenomen werd.

e. iemand uit het boek Genesis, die pochte op zijn sterkte.

f. een koning van Perzië, die toestond de tempel te Jeruzalem te herbouwen.

g. één der vrouwen van de onder e 'bedoelde persoon. h. Jozefs grootvader van vaders zijde, i. de eigenaar van een wijngaard, die 'gedood werd.

Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Daniël bevat 74 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de navolgende gegevens:46 3 71 34 9 20 33 36 59 is de naam van een Perzisch koning, die één van zijn vorsten liet ophangen. 15 42 54 56 61 65 is de naam van een goddeloze koningin van Israël. 72 70 10 65 69 73 is de naam van het volk, waartoe de jongeling behoorde, die aan David het bericht van Sauls dood bracht. 5 13 27 38 44 is een uiting van droef-'heid. 2 58 8 50 24 15.68 betekent ootmoedig. 12 47 is gelijk 22 7 is een titel (afkorting). 17 64 30 26 41 zijn Europeanen. 45 23 53 64 16 betekent vandaag. 60 49 1 18 is een klein getal. 4 31 6 51 betekent vlijtigheid. 43 67 32 39 is het keuren van maten en gewichten. 63 57 14 19 66 35 klagend geschrei. 74 40 28 48 46 25 29 55 37 is een akte van uiterste wil. 11 52 is een afkorting voor ons land. 21 is gelijk 62 moet geraden worden.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het Evangelie van Mattheüs tussen de hoofdstukken 13 en 16. a. En hij wandelde op de weg der 'koningen Israels. 'b. Maar gij zegt: Wat hebben wij tegen u gesproken. c. De Heere Jezus zeide tot de Joden: Gijlieden hebt niet gewild, dat Ik koning over u zoude zijn. d. Ik wist dit al lang, het is alzo voor mij geen nieuws. e. Het Woord Gods is scherpsnijdend als een tweesnijdend scherp zwaard. f. Hoe luidt het vierde gebod, vroeg de onderwijzer aan Jan. g. De bloem pronkt wel sierlijk, maar 2ij is krachteloos en teer.

h. Zij hebben er maar wat van gemaakt, het was niet in orde.

3. Plaats voor en tussen de letters van EMDAOTEVIRARA

zes letters, zodat ge zes namen krijgt, alle uit het Oude Testament. Welke zijn de namen en welke naam geven de eerste letters der bedoelde namen?

De oplossingen der raadsels van de opgaven 421 tot en met 424 'kunnen ingezonden worden bij OOM KOOS, postbus 2019 te Utrecht.

Nu nog een gedeelte van het verhaal óver

JOHANNES HUS

XIX.

Wij zagen de vorige maal, dat Johannes Hus het voorstel, dat hem werd gedaan, namelijk om zich voor de paus te verootmoedigen en de dwalingen, waarvan hij beschuldigd werd, te herroepen, met alle beslistheid van de hand wees. Hij wenste de waarheid niet te verloochenen en zich voor het concilie te verantwoorden. Aan één zijner, vrienden te Praag schreef hij: , , Ik ben zeker, dat Christus, de sterke Strijder, met mij is. Daarom vrees ik niet, wat de vijand ook tegen mij onderneme. Neen, ik vrees niet, want ik leef in de hoop, dat er na een grote strijd een grote overwinning volgen zal, en na die overwinning een nog groter loon en een nog diepere beschaming van mijn vervolgers."

Gedurende de tijd vóór de oproep om voor het concilie te verschijnen, hield Hus zich bezig met het uitwerken van verscheidene opstellen, die hij op het concilie wenste voor te dragen.

Zo bestaat er zulk een opstel, waarin hij rekenschap geeft van zijn geloof. Een ander opstel moest dienen om zijn overeenstemming te 'betuigen met de belijdenis der kerk, waarbij hij als bewijs daarvan zich beriep op de apostolische belijdenis. Voorts 'geeft hij in dit stuk de verzekering, dat het nooit in hem opgekomen was om iets anders te leren dan hetgeen door de algemene conci'Hën, de oude kerkregelen of het gezag der erkende kea-kleraars was bepaald, voor zover de 'leer van deze in de Heilige Schrift was vervat.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1955

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1955

De Banier | 8 Pagina's