Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR Gemeentebestuurder

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR Gemeentebestuurder

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De besluitvorming in de raad is niet altijd eenvoudig. Een raad is krachtens de wet uit een oneven aantal personen samengesteld. Indien dus allen er zijn geeft het nemen van een besluit meestal geen moeite, want dan zal er een meerderheid en een minderheid zijn.

Altijd gaat 'dat niet op, want het kan ook zijn dat personen zich van stemmen moeten onthouden. Zij mogen niet medestemmen wanneer het zaken betreft die hun bloed-of aanverwanten, tot de derde graad ingesloten, persoonlijk aangaan, of waarin zij zelf zijn betrokken. Bij een herstemming of wanneer zij op een voordracht, dus niet op een aanbeveling, voorkomen, dan hebben zij zich te onthouden.

Daardoor, en ook in een niet-voltalhge vergadering, kan het zijn, dat de stemmen staken. Dan is er geen beslissing, want dan zijn er evenveel personen voor als tegen.

Ingeval de stemmen staken over personen, beslist het lot, of, volgens de tegenwoordige opvattingen, kan ook dan het nemen van het besluit worden verdaagd tot een volgende vergadering.

Staken de Stemmen over zaken, dan moet het nemen van een besluit worden uitgesteld tot de volgende vergadering. Staken de stemmen dan weer, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Dat kan eigenaardige invloeden hebben. Bevredigen doet dat voorschrift niet, maar het is er.

Nu kan niet worden gesteld dat een verwerping van het tegenovergestelde een voorstel doet aangenomen zijn.

Neem nu dat er een voorstel is om aan de één of andere instelling geen subsidie te verlenen. Dus afwijzend op een verzoek om subsidie te beslissen. Over dat voorstel de stemmen stakende, is het verworpen, maar daardoor is er geen besluit tot het wel verlenen.

Uit alles blijkt wel dat er vragen kunnen rijzen.

Het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad zal ook bepalingen inzake het stemmen bevatten. Het is wel nodig ook die bepalingen na te gaan, omdat die wel nader kunnen preciseren wat in de gemeentewet is vermeld. Hoe nu als een raadslid ziek is, en daardoor enige vergaderingen niet kan bijwonen?

Er wordt wel gemeend dat dan zo'n raadslid toch zijn invloed zou kunnen doen gelden bij een stemming, zelfs wel door het stemmen bij volmacht. Dat gaat nu eenmaal niet.

Daarvoor zou een wettelijke bepaling moeten zijn, en het is niet te verwachten dat die gemaakt zal worden, omdat misbruik niet uitgesloten is te achten. Dus de zieke heeft geen mogelijkheid zich te uiten, althans zijn invloed te oefenen bij een stemming.

Dat kan van grote invloed zijn.

Bijvoorbeeld: Er is een voorstel ingediend met principiële strekking. Dat voorstel is in handen van burgemeester en wethouders gesteld om advies, en dat advies komt in een vergadering, maar juist is één der voorstanders ziek geworden.

Daardoor kan het zijn dat de aanneming wordt tegengegaan, althans dat in die vergadering de stemmen staken.

Is dan het raadslid in de volgende vergadering weer hereteld en aanwezig, dan is de zaak gered. Maar als dat niet het geval is, dan zou het geheel anders kunnen verlopen.

Een mogelijkheid is om in een dergelijk geval een voorstel van orde te doen, n.l. het voorstel aan te houden tot de raad voltallig vergadert.

Er is dan veel mogelijkheid 'dat de stemmen daarover staken. Maar dan zal het de volgende maal weer aan de orde moeten komen. Staken dan de stemmen dan is het voorstel verworpen, en zal dus behandeling moeten plaats hebben. Doch er is een vergadering gewonnen, en de mogelijkheid dat het zieke raadslid er is, is groter.

Gemeentebestuurder

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1955

De Banier | 8 Pagina's

VOOR Gemeentebestuurder

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1955

De Banier | 8 Pagina's