Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS I

Beste neven en nichten!

Wanneer jullie deze jeugdrubriek onder de ogen krijgt, is het alweer bijna Kerstfeest, de dag, waarop de geboorte van de Heere Jezus in Bethlehems stal wordt herdacht. Dit heuglijk feit is voorzeker de herdenking ten volle waard, mits dit maar op een gepaste wijze en overeenkomstig Gods Woord geschiedt. Dit is helaas niet het geval.

Duizenden bij duizenden maken van die voor de kerk des Heeren zo belangrijke gebeurtenis een werelds feest met kerstbomen, schitterende verlichting en muziek. Zelfs in sommige kerken is dit gebruik van kerstbomen ook al doorgedrongen, waarbij dan de jeugd wel van de geboorte van het Kindeke Jezus wordt verteld, maar niet op de noodzakelijkheid er van wordt gewezen, dat er in de ziel eerst plaats voor de komst van 'de blijde boodschap moet worden gemaakt. Zo lang toch een mens, hetzij oud of jong, niet in mindere of meerdere mate er mede ibekend gemaakt is, dat hij tegen een goeddoend, heilig en rechtvaardig God gezondigd heeft, zal hij ook geen behoefte hebben aan verlossing. Daarom is het zo nodig, dat de Heere door Zijn Geest en Woord ons er aan komt te ontdekken, dat wij voor Hem niet kunnen bestaan, dat wij tegen Hem gezondigd hebben, ja dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom van nieuws geboren moeten worden, of, met andere woorden, dat wij een nieuw hart moeten bekomen.

Velen willen daarvan in onze tijd niet meer horen. En vooral moet je dit volgens hen niet tegen de jeugd zeggen. Die moet, ook al weer volgens die velen, niet zo zwartgallig worden opgevoed. Die moet men in een feeststemming brengen door rondom de verhchte kerstboom blijde, opgewekte liederen te laten zingen, zoals: „Er ruist langs de wolken", ja, die moet heel anders aangepakt worden, ook al mede door voor dte" jongeren eigen jeugdkerkdiensten te houden. En zo worden duizenden bij duizenden jonge mensen maar in slaap gewiegd om, als God het niet verhoedt, bij het sterven gewaar te worden, dat zij bedrogen zijn, dat zij wel Kerstliederen gezongen hebben, maar toch nooit de ware behoefte hebben gevoeld aan de komst van de Heere Jezus jn het hart.

Daarom, jongens en meisjes, laat jullie door al dat sirenengezang niet van de waarheid afbrengen. Vraagt de Heere of Hij Zijn ontdekkend licht wil schenken om jezelf voor Hem te leren kermen. Als de Heere dat doet, zal op Zijn tijd ook zeker het lioht in de duisternis doorbreken. Dan pas 'zal het voor julHe waarlijk Kerstfeest kunnen worden. En wie dat te beurt mag vallen, die zal na het sterven eeuwig feest mogen vieren en eeuwig mogen zingen van de goedertierenheden Gods, Die Zijn eigen Zoon deed geboren worden in een beestenstal; Die Hem arm deed worden, opdat Hij Zijn volk zou rijk maken.

Hiermede zullen wij dit inleidend woord beëindigen, om over te gaan tot het geven van de nieuwe raadsels; doch wij doen dit niet voordat wij eerst nog een hartelijk welkom hebben toegeroepen aan Pieter van Saane te Middelburg, die bericht gaf, zoals hij het noemde, „van zijn komst in het leger der jongeren". Wij hopen, dat Piet bij leven en welzijn nog vele jaren zal blijven meedoen.

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 427

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het Evangelie van Mattheüs bestaat uit 48 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de navolgende gegevens:

43 3 15 4 33 was de zoon en opvolger van koning Amazia.

12 33 45 29 6 was iemand, die de harp ibespeelde.

18 1 35 14 48 17 38 betekent ootmoedig.

41 10 28 47 25 34 is het tegengestelde t'an ziek.

16 8 is glad. 42 20 37 39 26 is een voedingsstof, die Simson nuttigde.

9 11 21 46 22 23 30 44 betekent op-'beuren van iemand, die in smart of moeilijke omstandigheden verkeert. 5 24 2 is een Wein getal.

19 13 27 31 is een getal beneden de twintig.

32 7 36 40 betekent weg, zoals voorkomt in weggaan.

2. Noem de naam van de:

a. man van Ruth.

b. man van Naomi.

c. discipel, die zeide: Mijn Heere en mijn God.

d. koning, die alle kinderen tot twee jaar te Bethlehem liet ombrengen.

e. purperverkoopster, genoemd in het boek der Handelingen.

f. landstreek, waar de engelen het „Ere zij God" zongen.

g. moeder van Samuel.

h. vrouw van de priester Zacharias.

i. moeder van de Heere Jezus. Welke naam vormen de beginletters van de bovenbedoelde namen?

3. Door een andere rangschikking der letters van

TREZAHAN

kan men de naam krijgen van een belangrijke plaats uit het leven van de Heere Jezus. Welke plaats is dit?

Ouderen:

1. Zoek uit de volgende gegevens een tekstgedeelte, voorkomend in het Evangelie naar de beschrijving van Lukas:

24 4 42 12 8 17 41 31 34 is de naam van iemand, die met stomheid geslagen werd.

10 57 5 is de naam van de mens, die het eerst zondigde.

29 59 19 1 40 23 14 is de naam van iemand, die een jongedochter haalde voor de zoon van zijn heer.

7 25 33 16 9 43 37 30 27 35 is een ander woord voor echtgenote.

48 39 36 45 53 was een stad der Filistijnen, waar zich de afgod Baal-Zebub bevond.

55 26 22 54 46 was een zoon van Baraoheël, genoemd in het boek Jdb. 60 25 11 48 2 zijn een Europees volk. 56 31 20 50 dient om het eten fijn te maken (enkelvoud).

3 6 52 51 is een klein getal. 58 21 13 49 was een lusthof. 15 18 is een titel.

44 38 28 13 32 betekent vandaag. 47 moet geraden worden.

2. Zoek uit elk der volgende snnnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Lukas.

a. Doet niemand overlast en ontvreemdt niemand het zijne met bedrog.

b. En zij beminnen ook de begroetingen op de maj? kten.

c. Hij ging met hem en een grote schare volgde Hem.

d. Keer uw zwaard weder in zijn plaats.

e. Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

f. Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen.

g. Mijn kraoht wordt in uw zwakheid volbracht.

h. En dat gij u benaarstigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen.

i. De wet des Heeren is volmaakt, bekerende de ziel.

j. Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord.

3. Maak uit NAOMI - f NISAN - |-E — I de namen van twee personen, die in het Kindeke Jezus hun Zaligmaker hebben mogen zien.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

Het verhaal over Johannes Hus moet dit keer overgeslagen worden.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 december 1955

De Banier | 9 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 december 1955

De Banier | 9 Pagina's