Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Van Koos Dekker te Koudekerke (Z.) kreeg ik een brief, waarin hij vraagt of hij mag meedoen met de raadsels voor de jongeren. Natuurlijk, Koos, mag je meedoen. Je bent zelfs hartelijk welkom in ons midden en wij hopen, dat je nog vele jaren bij leven en welzijn de oplossingen zult blijven inzenden. Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 428

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit één der Psalmen bestaat tiit zes en dertig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de navolgende gegevens:14 32 5 24 is de naam van een vrouw, die een machtig krijgsoverste doodde. 29 21 25 28 18 is de landstreek, die Jacob met zijn zonen toegewezen kreeg in Egypte. 12 10 27 31 17 is de oorzaak van de dood. 23 22 13 9 19 is de koning der roofvogels. 8 33 34 20 is weerkaatst geluid. 3 2 11 15 betekent: et scheelt maar weinig. I 26 7 30 6 betekent: et gewicht bepalen. 4 36 25 35 is een overblijfsel. 16 moet geraden worden.

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit de Openbaring, hoofdstuk 21. a. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap. b. Ik, de Heere, worde niet veranderd. c. Mijn God! maak hen als een wervel. d. Alle morgen zal ik alle goddelozen des lands verdelgen. e. Ik heb niet gewandeld in dingen, die mij te groot zijn. f. Ik zal met hen een nieuw verbond oprichten.

3. De naam van één der Bijbelboeken bestaat uit dertien letters. Welk Bijbelboek woidt bedoeld als het volgende gegeven is:5 3 2 7 6 4 was dat deel van Palestina, waarin Nazareth lag. II 8 9 12 13 betekent: orzaak. 10 moet geraden worden.

Ouderen:

1. Zoek uit elk der hier volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit één der Psalmen tussen Psalm 120 en 125. a. Immers zal een wees bij U ontfermd worden. b. Wie zal ons het goede doen zien? c. De tollenaar bad: O, God, wees mij zondaar, genadig. d. O Heere! wend onze gevangenis, gelijk waterstromen ia het zuiden. e. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. f. Doet recht de arme en de wees. g. Zo zouden ons de wateren overlopen hebben. h. Ik wist, dat Gij een genadig God zijt. O

2. Een teks't uit één der Psalmen bestaat uit twee en zestig letters. Welke tekst wordt bedoeld als het volgende bekend is? 42 54 17 6 29 is een man, die door God Zelf begraven is. 22 39 4 13 30 is een listig dier. 55 9 46 58 27 is een dier, dat bont levert en onder meer voorkomt in Canada. 61 57 10 41 4 is de naam van een profeet ten tijde van koning Uzzia tot koning Hizkia. 38 24 53 36 11 is een voorwerp om de straat schoon te maken. 51 21 48 12 19 betekent: zonder geleide. 14 11 18 25 15 5 44 56 60 is een bekende oude schrijver, die over één tekst een groot aantal preken schreef. 32 31 26 59 40 betekent: ontelbaar. 3 62 35 16 zijn de bovenste delen van de benen. 33 45 52 28 7 43 is een eiland tus­ sen Groenland en Schotland in de Atlantische Oceaan. 34 20 1 47 50 is een woestijn genoemd in één der Psalmen Davids. 23 2 49 44 37 betekent: vandaag. 8 moet geraden worden.

3. Een tekstgedeelte uit één der brieven van Paulus aan de Corinthiërs bestaat uit zeven en veertig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens:11 5 45 17 35 21 23 7 38 42 herinnert ons aan de overgang van het jaar. 22 30 27 2 44 6 19 16 is een werkdag. 47 24 40 26 13 is een Afrikaan. 39 43 33 29 3 betekent: nherbergzaam. 32 12 28 9 was de moeder van Eunice. 14 15 31 is een werktuig, dat met de hand gehanteerd wordt. 1 4 41 10 37 is een hofstede. 25 8 46 13 betekent: p deze plaats. 20 36 was een stad ten westen van Jericho, welke op bevel van Jozua verspied werd. 34 moet geraden woiden.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 425, 426, 427 en 428 mogen ingezonden worden bij Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

OOM KOOS.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 december 1955

De Banier | 7 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 december 1955

De Banier | 7 Pagina's