Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Begroting van Landbouw

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Begroting van Landbouw

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

TWEEDE KAMER

Aniwoord Minisier en Replieken

De vorige week hebben wij in het kort reeds het antwoord vermeld, dat de Minister van Landbouw gaf op het door Ir. van Dis bij de begroting van Landbouw gesprokene. Daaruit bleek, dat de Minister ten behoeve van de gewetensbezwaarde veehouders, voor wie door de afgevaardigde der S.G.P. een betere vrijstellingsregeling was bepleit dan de thans geldende regeling, geen duimbreed wilde afwijken van het door hem ingenomen standpunt. Ook wees hij het voorstel, dat hem bij het onderhoud met Ds. Zandt en Mr. Spanjaard in October 1.1., door laatstgenoemde was voorgelegd n.I. om het vee van gewetensbezwaarde veehouders te isoleren en ook de melk geheel afzonderlijk te verwerken, pertinent af.

Voor de belangstellende lezers geven wij hieronder het antwoord van de Minister in zijn geheel weer. Ieder kan er dan uit zien, dat er door de Kamerleden der S.G.P., voorheen en ook nu weer, gedaan is wat zij konden om voor de gewetensbezwaarde veehouders een aan-, vaardbare vrijstellingsregeling te verkrijgen. Al deze pogingen zijn echter afge-.stuit op de onwil van de Minister, die zich daartoe beriep op de landbouworganisaties, die geen algehele vrijstelling willen toestaan, zelfs niet onder de voorwaarde, dat 't vee van bedoelde veehouders geheel geïsoleerd behandeld wordt. Het is voorts wel zeer bedroevend, dat de Kamerleden der S.G.P. van geen enkel Kamerlid der andere partijen enige steun ontvangen, wanneer zij voor de gewetensbezwaarde veehouders in de Kamer opkomen, doch veeleer tegenwerking, daar de Kamerleden der andere partijen de Minister voortdurend steunen en bij hem op krachtige uitvoering der wet aansporen zonder daarbij met de gewetensbezwaarde ve^ouders enigerlei rekening te houden. Thans laten wij dan 's Ministers antwoord volgen. De Minister sprak aldus:

, ^e gehele georganiseerde landbouw, voor zover deze in het Landbouwschap zijn uitdrukking vindt, staat op het standpunt, dat de t.b.c.-bestrijding moet geschieden langs de wegen, die hier zijn uitgestippeld, en dat ook de bestaande bestrijding van mond-en klauwzeer noodzakelijk is. Mijnheer de Voorzitter! Met de geachte afgevaardigde Ds. Zandt heb ik hierover zeer lange discussies gevoerd en ik kan dus kort zijn. Het is inderdaad niet mogegelijk de gewetensbezwaarden vrij te laten met betrekking tt> t hun vee, tenzij men in 16 maanden de veestapel kan omzetten. Van de zijde der gewetensbezwaarden hebben mij voorstellen bereikt, welke ten doel hadden het vee geheel te isoleren. Men was bereid het vee door eigen vervoerders te vervoeren, het in de weide geheel apart te houden en zelfs op aparte markl«n te verhandelen en de melk apart te verwerken. Dit bhjkt echter — mede omdat de gewetensbezwaarden verspreid over het gehele land wonen — technisch niet uitvoerbaar.

Er blijft dus niets anders over dan, conform de huidige regeling, het vee tegen slachtprijs te verkopen. Dit vee is immers niet voorzien van de papie-— ren, zoals deze zijn vereist van t.b.cvrij vee en dus betekent het, dat dit vee slechts tegen slachtwaarde kan worden afgezet. Het beroep, dat de gewetensbezwaarden op mij hebben gedaan hen althans in de gelegenheid te stellen om b.v. het vee met eigen middelen te vervoeren naar een geheel afgescheiden markt en de producten afgescheiden aan de markt te brengen, is in de practijk, daar de gewetensbezwaarden in het gehele land voorkomen, onmogelijk. De zie dus geen oplossing voor dit vraagstuk. Ook de georganiseerde landbouw ziet geen oplossing".

Tot zover het antwoord van de Minister. Na de rede van de Minister werd door onderscheidene sprekers gerepliceerd. Ook door Ir. van Dis werd dit gedaan in de hieronder volgende

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 januari 1956

De Banier | 8 Pagina's

Begroting van Landbouw

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 januari 1956

De Banier | 8 Pagina's