Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wij kunnen weer melding maken van het toetreden van een nieuwe nicht. Het is Coha Veenendaal te Lunteren, die wij een hartehjk welkom toeroepen, met de wens, dat zij bij leven en welzijn nog vele jaren zal , blijven meedoen. Daar de oplossingen der raadsels van de opgaven 425 tot en met 428 binnengekomen zijn, gaan wij er thans toe over om deze oplossingen te vermelden.

OPGAVE 425

Jongeren:

1. En Ezra, de schriftgeleerde, stond op een hoge houten stoel. (Gehazi, Noach, Lot, . Petrus, Doëg, herfst, eenden, lente, rood, 3 x e, s). 2. Adonia. (Asa, Debora, Og, Nehemia, Israël, Achab). 3. Tobia de Ammoniet. (Adam, Moabiet, niet, o).

Oudeten:

1. En gans Israël werd in de geslachtsregisters geteld. (Sanhedrin, Galilea, Genesis, dictee, twee, gerst, gld., sr., r). 2. De Heere merkt er toch op en hoort. 3. Manoach. (Maria, Abel, Nun, Obed, Aser, Hur).

OPGAVE 426

Jongeren:

1. Toen vatte David zijn klederen en scheurde ze. (Ezechiël, Zadok, venijn, vernederen, Tarsen, DDT, ut, e). 2. Patrobas. (Pniël, Adullam, , Tiberius, Rome, Olijf bei g, Bethlehem, Ananias, Salomo). 3. Birzavith (1 Kron. 7 : 31).

Onderen:

1. En gij Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? (Efraïm, Obed, Ezau, Zedekia, ijzer, mennen, gevat, woedend, Hallelujah, hijgen, nijdig, 4 x n). 2. Gilboa. (Gosen, Ismaël, Loïs, Beor, Og, Ada). 3. Allen, die Mij haten, hebben de dood lief.

OPGAVE 427

Jongeren:

1. En zie, de ster, die zij in 't Oosten gezien hadden, ging hun voor. (Uzzia, David, nederig, gezond, ijs, honig, troosten, een, tien, heen). 2, Bethlehem. (Boaz, Elimélech, Thomas, Herodes, Lydia, Efratha, Hanna, Elizabeth, Maria). 3. Nazareth.

Ouderen:

1. En daar waren herders in diezelfde landsti-eek, zich houdende in het veld. (Zacharias, Eva, Eliëzer, wederhelft, Ekron, Elihu, Denen, tand, drie. Eden, ds., heden, d). 2. En ook een zwaard zal door uw ziel gaan. 3. Simeon - |-Anna.

OPGAVE 428

Jongeren:

1. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. (Jaël, arend, Gosen, zonde, echo, bijna, wegen, rest, r). 2. Zie, Ik maak alle dingen nieuw. 3. Klaagliederen. (Galilea, reden, k).

Ouderen:

1. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. (Mozes, slang, bever, Hoséa, bezem, alleen, Smijtegelt, legio, dijen, IJsland, Kades, heden, d). 2. Wees ons genadig, o Heere, wees ons genadig. 3. Het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden. (Oud en Nieuw, Zaterdag, neger, woest, Loïs, bijl, hoeve, hier. Ai, s). Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 432

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het eerste boek der Kronieken bestaat uit 32 letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens: II 28 14 21 is de naam van de dochter van Jacob en Lea. 6 25 32 10 13 27 is de naam van een profeet, die tot heerser over een groot land werd aangesteld. 4 22 18 5 30 was de vader van Lot. 2 29 was de plaats, waar Jozefs schoonvader woonde. 7 8 26 was één der zonen van Jacob. 9 16 17 is een getal beneden tien. 15 1 24 31 23 betekent prijzen. 3 19 12 20 is iets, wat vrijwel iedereen lust.

2. Noem de naam van: a. Een priester zonder geslachtsrekening. b. Een koning, die bewogen weid bijna een christen te worden. c. Een koning, die van de wormen gegeten werd. d. De zoon en opvolger van Rehabeam. e. De eigenaar van een wijngaard, die doodgestenigd werd. f. Een hogepriester, die bevel gaf Paulus op de mond te slaan. g. Ezau's vader. h. Davids eerste vrouw. Welke plaatsnaam vormen de ibeginletters der bovenbedoelde namen? 3. Door verplaatsing der letters van

ELPACHAM

kan men de naam verkrijgen van een akker uit het leven van Abraham.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit Ezechiël bevat 36 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? 18 2 31 25 4 12 33 is de naam van een profeet, die zeide, dat hij van vreugde zou opspringen en zich in de God zijns heils zou verheugen, ook al zou er geen rund in de stallingen wezen. 20 6 30 was de vader van Jozua. 35 34 28 was een oom van Saul en vader van een krijgsoverste. 24 22 15 19 13 29 is een mooi gedeelte van Gelderland. 27 9 36 is een plechtige belofte. 11 32 10 14 21 16 7 is een natuurverschijnsel, onmisbaar voor het land. 5 3 17 8 is een deel van het menselijk lichaam. 26 3 23 1 bevindt zich in het lichaam van mens en dier.

2. Zoek uit eDc der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst geven uit het Evangelie naar de beschrijving van de apostel Johannes. a. De vrouw, die Gij mij gegeven hebt. b. Zij hebben Mij vervolgd, zij zullen ook u vervolgen. c. Ik haat de valsheid en heb er een gruwel van. d. Welgelukzalig is een iegelijk, die de Heere vreest. e. De onzinnigen zullen voor Uw ogen niet bestaan; Gij haat alle werkers der ongerechtigheid. f. En Ik zeg u: Ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, is niet bekleed geweest als één van deze. g. Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, anders zouden Mijn dienaars gestreden hebben. h. Vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus, onze Heere.

3. Door verwis.seling der letters van

LALEIB

kan men een aanduiding verkrijgen, die in Gods Woord als zeer ongunstig bekend staat.

De oplossingen der raadsels van de opgaven 429 tot en met 432 kunnen ingezonden worden bij Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 januari 1956

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 januari 1956

De Banier | 8 Pagina's