Bekijk het origineel

De formatie van het nieuwe kabinet

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De formatie van het nieuwe kabinet

3 minuten leestijd

Het ministerie is thans demissionnair. Het heeft op de dag van de Tweede Kamervei*kiezingen zijn ontslag bij H.M. de Koningin ingediend. Dit ontslag is door Hare Majesteit aanvaard, met verzoek om tot een nieuw kabinet gevormd zal zijn, de lopende zaken alsnog te wiUen waarnemen.

De Koningin heeft reeds een onderhoud gehad ten opzichte van de formatie van een nieuw kabinet met de voorzitter der Eerste Kamer der Staten-Generaal, Mr. J. A. Jonkman, en de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Dr. J. G. Korten'horst, en de vice-president van de Raad van State, Dr. A. A. L. Rutgers. Ook heeft dit onderhoud plaats gevonden met de fractie-voorzitters van de partijen in de Tweede Kamer, onder wie Ds. Zandt, en wel op Vrijdag 15 Juni j.l.

Wat de formatie zelf betreft, daar kon wel eens een heel zware wijs op gaan. Er heeft immers een zware, verbeten strijd in de dagen vóór de verkiezingen plaats gevonden, bepaaldelijk tussen de twee grootste partijen, de K.V.P. en de P.v.d.A. Daarin hebben deze partijen zich niet ontzien, die sinds 1946 als coalitiegenoten zijn opgetreden, elkander op het felst, gepaard gaand met hatelijkheden, verwijten, beschuldigingen aan elkanders adres, te bestrijden. Desniettemin is de kans zeer groot, dat hun voormannen, niet of wel geflankeerd door een paar ministers van andere partijen, \VB, in een kabinet zitting zullen nemen. Naar de in Nederland bestaande, ijj, burgerde gewoonte, zal in dat kaW esn socialist als minister-president U ben te fungeren. Dit kan echter nog ^ eens heel wat voeten in de aarde M ben.

De socialisten staan er toch naar cm „ kabinet op zogenaamde smalle basis tp vormen, dat wil zeggen, dat dan allw de r.k. en de socialisten in de regerin. vertegenwoordigd zullen zijn. QQJ. daarvan heeft de K.V.P. bij vorige ftj. maties niets willen weten. Zij stond 9 op, en zal er allicht nog wel op staan dat er ook andere partijen daarin vei. tegenwoordigd zullen zijn. Zullen die echter toe bereid zijn? Zal de C.H.U. i willen? Zal ook de A.R.P. dit verkiezen? Zal de V.V.D. bij de formatie aangezoclt worden? Dat zijn vragen, welke op heden niet te beantwoorden zijn. Daar is nog iets, dat de formering een ministerie niet gemakkelijk maalt De P.v.d.A. heeft in de dagen van d verkiezing hoog van de toren geblazei over haar progressiviteit. Zij heeft van de Schelde tot de DoUard door heel Iff land doen klinken: „Drees-Suurlioff pio. gressief, Romme-Welter conser\'atieF. Zal de P.v.d.A. nu tenslotte toch m met de K.V.P, tot een accoord kunaei komen, die todh volgens haar door de terugkeer van de heer Welter conservatie is geworden, althans sterk de conservatieve kant is uitgegaan? De heer Weker is als Kamerlid van de K.V.P. in dt Tweede Kamer teruggekeerd. Zal it P.v.d.A. zich nu met dit conservatisme in één kabinet willen en kunnen verenigen?

Zo kunnen er onderscheidene vragen ten aanzien van de formatie van het nieuwe ministerie gesteld worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 juni 1956

De Banier | 8 Pagina's

De formatie van het nieuwe kabinet

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 juni 1956

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken