Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

3 minuten leestijd

ROTTERDAM (BANIER 2)

Voor enige tijd terug vergaderde bovengenoemde kiesvereniging. Na opening door de voorzitter en het lezen der notulen kreeg de heer H. Kattenberg het woord voor zijn onderwerp , , Industrialisatie". De overbevolking van ons land brengt twee problemen, namelijk volkshuisvesting en volkswelvaart. In deze tijd valt meer de nadruk op volkshuisvesting. Voor de oplossing van verschillende vragen hierover is er tweeërlei mogelijkheid, namelijk emigratie en industrialio tie. Een industrialisatieplan houdt in; (. brieken bouwen, machines aanschafff grondstoffen kopen en verwerken en kopen der eindprodukten. Dat kost e* enorme inspanning, want fabrieken wo, . den niet zo uit de grond gestampt. DJ bedoeling van een industrialisatieplan j. bestaande industrieën uit te breiden «i nieuwe industrieën te vestigen, met \A doel te voorzien in de behoeften van o^ land en door het sluiten van ruiK'erdJ gen een goede basis te verschaffen vj de uitvoerindustrie. Is nu industrialisad van ons land mogelijk? Alleen mits sprake is van een natuurlijke onhvili] ling. Industrialisatie moet groeien. Sp: ker noemde onder meer Twente metaï natuurlijke groei van huisindustrie tot briekmatige industrie. Hij veroordeeli de geforceerde, opzettelijke, planmatiji industrialisatie, waarbij spreker herinnei] de aan het zogenaamde welvaartsp van de toenmalige S.D.A.P. in 19.35. " Partij van de Arbeid, voortzetting van vroegere S.D.A.P., voert thans het pl( voor industrialisatie. De mensen dus, in bond met Rome ons Indië hebben va. kwanseld en daardoor ons volk allerlei bestaansmogelijkheden hebben ontrt| men. Voor grootscheepse industrialisab zijn nodig: grondstoffen, afzetgebiedi van het eindproduct en grote kapitala Onze industrie is door afhankelijktieii van het buitenland zeer kwetsbaar a daardoor kan een grootscheepse indas trialisatie een gevaarlijk experiment ve men. Het al of niet slagen is afhankelij van het leveren van een goed produd tegen concurrerende prijs. Deze wori bepaald door de prijs der grondstoffe en 't loonpeil. Daar ons land kapitaalam is, treedt de regering als geldschiets op. De overheid is dus in staat op te den als promotor en als geldschieter va de industrialisatie. Dit hgt geheel in lijn van de politieke ontwikkeling. D« pn litieke lijn loopt via industrialisatie, i massaficatie, waarin de mens ondergi een nummer wordt, naar het dirigisim Spreker wees op de gevolgen van de is dustrialisatie voor de landbouw. DM sterke uitzetting van de bevolkingsca tra, door uitbreiding van bestaande e vestiging van nieuwe industrieën wordf eeuwenoude cultuurgronden onttrokb aan de landbouw en gebruikt voor diistrieterrein en woningbouw tweede bezwaar is de verontreinigifi van onze beken en rivieren door het al valwater der fabrieken. Spreker besloot aldus: Men bouwt aai allerlei stelsels om het economische leva op gang te houden, aan een verenij Europa, waarbij de betrokken lands een deel van hun nationaal bestaan v0 ten opofferen; men bouwt aan de vTede maar men vergeet dat er Eén is, Die aanschouwt en keurt met het pasloi van Zijn Woord. Men bouwt als in grijze oudheid torens van Babel. M geldt echter: Zo de Heere het huis tój bouwt, tevergeefs arbeiden deszel bouwlieden daaraan.

Na de pauze volgde een bespreking va| het onderwerp, waarna gezongen weil Psalm 86 : 6 en de heer Kattenber!| eindigde met dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 april 1957

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 april 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken